ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ಪೋರ್ಟಲ್

This page is a translated version of the page Wikimedia Affiliates Data Portal and the translation is 21% complete.

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ (WAD Portal) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಅಫಲಿಯೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ.

Shortcut:
WADP

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರ ಗುಂಪುಗಳು) ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರದಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ನವೀಕೃತವಾಗಿಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ, ದಯವಿಟ್ಟು $ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ-l ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಚಳುವಳಿಯಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು wadportal(_AT_)wikimedia.org ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ.

Submit affiliate reports

Submit activity report
Submit financial report

Search affiliate data

Search affiliate data

M&E staff submissions

Submit new affiliate
Submit affiliate indicators

Portal usage videos