Univerzalni kodeks ponašanja/Smjernice za provedbu

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Version 1 and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.


Univerzalni kodeks ponašanja

Sažetak Smjernica za provedbu

U ovoj tablici možete pronaći sažetak cjelovitih smjernica za provedbu. Stvoren je kako bi se osiguralo da svaki član zajednice može razumjeti nove smjernice.

TKO je odgovoran za provođenje UCOC-a?

 • Imenovani dužnosnici i tijela zajednice[1]
 • Zaklada Wikimedija
 • Članovi tima za sigurnost događaja i ljudi u sličnim ulogama
 • Novo tijelo pod nazivom Koordinacijski odbor Univerzalnog kodeksa ponašanja (U4C)
 • U4C će pratiti provedbu UCoC-a. O sastavu U4C odlučivat će Odbor za izgradnju U4C. Ovaj odbor bit će izabran na isti način kao i dosadašnji odbori UCOC-a. Zajednica će izglasati nacrt koji je pripremio Odbor za izgradnju.

Lokalni i globalni dužnosnici trebaju razumjeti kako funkcionira provedba UCoC-a čak i ako nisu dio U4C-a.

Notes
 1. kao što su, bez ograničenja, Administratori ili arbitražni odbori

KAKO će se to učiniti?

 • Lokalne zajednice, podružnice i Zaklada Wikimedija trebaju razviti i provoditi obuku za članove zajednice kako bi se oni mogli bolje baviti uznemiravanjem i drugim kršenjima UCoC-a.
 • Smjernice također navode preporuke koje bi se strane trebale baviti kojim vrstama kršenja UCoC-a.
 • Smjernice za provedbu predstavljaju granice vrsta ponašanja koje bi zajednice trebale primjenjivati kako bi provodile i slijedile UCoC.

KOJE dodatne stvari moraju postojati da bi se to dogodilo?

 • Zajednice mogu slobodno nastaviti koristiti svoje postojeće sustave provedbe dok god oni nisu u suprotnosti sa Smjernicama za provedbu.
 • Smjernice za provedbu primjećuju da bi žalbe trebale biti moguće i praktično dostupne svim osobama koje su sankcionirane zbog kršenja UCoC-a.

Pregled

Definicija provedbe Kodeksa

Provedba Kodeksa skup je preventivnih, otkrivajućih, istražnih i drugih radnji koje se poduzimaju za rješavanje slučajeva kršenja Univerzalnog kodeksa ponašanja.

Provedba kodeksa odgovornost je imenovanih dužnosnika i tijela s tehničkim ovlastima ili ovlastima donošenja odluka, što su, među ostalima, lokalni administratori, stjuardi, Arbitražni odbori (u daljem tekstu: ArbComs) i njihovi članovi, koordinatori sigurnosti događanja, Koordinacijski odbor Univerzalnog kodeksa ponašanja (U4C) te Zaklada Wikimedija.

Dužnosnike će odrediti, kad god je to moguće, lokalne zajednice, slijedeći načelo subsidijarnosti prema kojem mrežne i vanmrežne zajednice diljem svijeta trebaju same donositi odluke kad god je to moguće.

To bi trebalo biti učinjeno na priklana i pravodoban način, dosljedno u cijelom pokretu Wikimedija. Slijedom toga, pojedinci koji su zaduženi za provođenje Univerzalnog kodeksa ponašanja moraju biti u potpunosti upoznati s propisima koje provode.

Provedba UCoC-a obavlja se preventivnim radom i kampanjama, izdavanjem upozorenja i obavijesti kojima se osobe sa znakovima problematičnog ponašanja nastoji navesti na poštivanje Kodeksa, nametanjem tehničkih i društvenih ograničenja ili poduzimanjem dodatnih nužnih i prikladnih mjera. Lokalni i globalni dužnosnici koji provode politike, kodekse, pravila i propise na Wikimedijinim prostorima, na mreži i uživo, trebali bi poznavati funkciju rukovođenja provedbom Kodeksa i sâm proces.

Preventivni rad (članci 1 i 2 UCoC-a)

Cilj preventivnog rada jest upoznati korisnike javnih wikija Zaklade Wikimedija kao i druge subjekte pod nadležnosti UCoC-a o njegovom postojanju te promicati dobrovoljno pridržavanje odredbi Kodeksa.

Rukovanje prijevodima smjernica za provedbu UCoC-a

Izvorna verzija Smjernica za provedbu UCoC-a napisana je na engleskom jeziku. Ovaj će tekst biti preveden na druge jezike koji se koriste u projektima Wikimedije. U slučaju bilo kakvih razlika u značenju između izvorne engleske verzije i prijevoda, izvorna engleska verzija će imati prednost i biti ona na kojoj se temelje odluke.

Obvezivanje na UCoC za određene skupine

UCoC se primjenjuje na sve koji interagiraju i doprinose projektima Zaklade, na službena događanja uživo kao i na povezane prostore koji se nalaze na platformama trećih strana. Sljedeće osobe trebat će se obvezati (potpisanom izjavom ili oblikom potvrde o kojoj će se tek odlučiti) na priznavanje Univerzalnog kodeksa ponašanja i pridržavanje njegovih odredbi:

 • Sve osoblje Zaklade Wikimedija, članovi Glavnog odbora, članovi odbora, zaposlenici i ugovorni djelatnici podružnica Zaklade
 • Svi nositelji naprednih prava
 • Svi članovi tijela za donošenje odluka na visokoj razini pri bilo kojem projektu
 • Svaki pojedinac koji želi upotrebljavati zaštitni znak Zaklade Wikimedija na događanjima kao što su događanja označena zaštitnim znakovima Wikimedija (npr. njihovim uključivanjem u naslov događanja) i predstavljanje organizacije Wikimedija, zajednice ili projekta na događanjima (npr. voditelji ili osobe za štandom)
 • Svaki službenik podružnice Zaklade Wikimedija ili kandidata za podružnicu (što uključuje, bez ograničenja na pojedinca ili grupu pojedinaca koji žele promovirati ili surađivati na događanju, u grupi ili studiji pod pokroviteljstvom Zaklade u istraživačkom okruženju na wikiju ili van njega).

Gore navedeni suradnici trebaju se obvezati na poštivanje UCoC-a prilikom stjecanja prava ili uloge, kao i svakog ponovnog izbora, obnove ili produljenja. Postojeći to čine u kratkom roku nakon ratifikacije ovih smjernica, s izuzetkom onih koji su nositelji važećih naprednih prava koja nisu za obnovu i koji stoga neće imati unaprijed određen vremenski okvir za potvrđivanje. To se može promijeniti nakon revizije, godinu dana nakon ratifikacije ovih smjernica. Nakon formiranja, U4C će stvoriti procedure za omogućavanje postupka potvrđivanja.

Preporuke za izobrazbu članova zajednice o UCoC-u

Zaklada Wikimedia trebala bi razviti i provoditi obuku za članove zajednice, uz smjernice lokalnih zajednica i podružnica, kako bi mogli identificirati, rješavati i ublažiti štete uzrokovane kršenjem UCoC-a, posebno u slučajevima uznemiravanja i sličnih problema u ponašanju.

Pojedinci od kojih se traži da priznaju i pridržavaju se Univerzalnog kodeksa ponašanja morat će pohađati obuku kako bi se osiguralo zajedničko razumijevanje provedbe. Ostali članovi zajednice moći će pohađati ovu obuku ako to žele.

Obuka za korisnike trebala bi uključivati, u najmanju ruku, smjernice i alate za identifikaciju onoga što se smatra neetičkim ponašanjem i priručnik o tome kako reagirati kada ste na meti uznemiravajućeg ponašanja.

Obuka bi se trebala sastojati od najmanje sljedećih razina certifikata:

 • Razina 1: Sveukupno osnovno znanje o UCoC-u
 • Razina 2: Sposobnost rješavanja kršenja UCoC-a, uključujući žalbe
 • Razina 3: Odgovarajuća podrška za žrtve uznemiravanja.

Svladavanje određene razine certificirane obuke ne bi se trebalo tumačiti kao posjedovanje položaja ili razine povjerenja zajednice potrebnog za obavljanje radnji obuhvaćenih obukom.

 • Preporučujemo da resurse za prijevod osigura Zaklada Wikimedija kada se izvješća dostavljaju na jezicima s kojima osobe koje vode slučaj nisu upoznate
 • Proces obuke za korisnike i osoblje, koji je razvila Zaklada Wikimedia uz doprinos dužnosnika, kako bi naučili kako primijeniti procese pravičnog postupanja i razumjeti UCoC u praksi.

Promicanje svijesti o UCoC-u

Kako bi se promovirala njegova vidljivost, poveznica na UCoC trebala bi biti prisutna na:

 • Stranicama za registraciju suradnika
 • Podnožjima stranica projekata Wikimedija i stranica za potvrdu uređivanja za odjavljene korisnike (tamo gdje je to prikladno, s obzirom na upotrebljivost, ograničenja formata i druge tehničke probleme)
 • Podnožjima web stranica priznatih podružnica i suradničkih grupa
 • Uočljivim prikazima na događajima s osobnim prisustvom
 • Bilo kojem drugom mjestu koje lokalni projekti smatraju prikladnim.

Reaktivan rad (članak 3 UCoC-a)

Cilj reaktivnog rada jest osiguravanje putova za obradu i dokumentiranje prijavljenih slučajeva, osiguravanje resursa za obradu predmeta, definicije za različite vrste kršenja i mehanizama provedbe, kao i prijedloge za alate za prijavljivanje te postupke ulaganja žalbe.

Načela za podnošenje i obradu prijavljenih kršenja

Podizanje prijave

 • Prijavu kršenja UCoC-a trebala bi biti u mogućnosti podnijeti žrtva prekršaja kao i neuključena treća strana koja svjedoči incidentu
 • Određene slučajeve treba proslijediti ili eskalirati, gdje treba, sukladno odredbama iz odjeljka o vrstama kršenja i mehanizmima provedbe / grupe
 • Slučajevima se, prema potrebi, može odrediti prioritet.

Upute za obradu

 • Slučajeve, posebice manje prekršaje, treba, kada je to moguće i prikladno, rješavati upozorenjem i obavijesti o UCoC-u, a ne administrativnom kaznom.
 • Slučajeve treba prosuđivati na informiran način i uz svijest o odgovarajućem kontekstu.
 • Slučajeve treba rješavati u dosljednom vremenskom okviru.
  • Tijelo za odlučivanje treba redovito obavještavati sudionike ako se obrada produlji.
 • Eventualne sankcije primjenjuju se prema ulogama i odgovornostima osobe koja je prekršila UCoC (plaćeno osoblje, izabrani ili odabrani korisnik, volonter itd.), prirodi prekršaja i njegovoj ozbiljnosti.
 • O privatnosti predmeta odlučuju ne samo oni koji su zaduženi za rješavanje slučaja, već i uz doprinos onih koji su podnijeli početno izvješće.

Posebni slučajevi i izuzetci

 • Suradnici koji podnose prijave iz loše namjere ili uporne neopravdane prijave riskiraju da se suoče sa sankcijama kao je gubitak privilegija za prijavljivanje ili sankcijama kojima im se ograničava ili blokira pristup sučelju za podnošenje prijava.
 • Jednostavne slučajeve poput običnog vandalizma treba rješavati uređivanjem i uobičajenim procesima za rješavanje ometanja rada koji već postoje na danom wikiju.

Pružanje resursa za obradu predmeta

Lokalna provedba UCoC-a može biti se odvijati na više načina. Zajednice će prema vlastitom nahođenju moći birati između različitih mehanizama ili pristupa na temelju čimbenika kao što su dostupni kapaciteti, pristup upravljanju i opće sklonosti zajednice. Neki od ovih pristupa mogu uključivati:

 • Arbitražni odbor (ArbCom) za određeni projekt Wikimedija
 • Zajednički arbitražni odbor za više projekata Zaklade
 • Nositelji naprednih prava koji na decentraliziran način provode lokalne politike u skladu s UCoC-om
 • Paneli lokalnih administratora koji primjenjuju politike za projekt Zaklade i
 • Lokalni suradnici koji provode lokalne politike kroz diskusiju i dogovor u zajednici.

Zajednice bi se trebale nastaviti baviti provedbom postojećim sredstvima tamo gdje ona nisu u suprotnosti s ostalim preporukama iz ovih smjernica.

Provedba po vrstama prekršaja

Ovaj odjeljak će detaljno prikazati neiscrpni popis različitih vrsta kršenja, zajedno s mogućim mehanizmom provedbe koji se na njih odnosi.

Kršenja koja uključuju prijetnje bilo kojom vrstom fizičkog nasilja
 • Ovim prekršajima bavi se Tim za povjerenje i sigurnost
Kršenja koja uključuju sudski spor ili pravne prijetnje
 • Ovakve slučajeve treba odmah proslijediti pravnom timu Zaklade Wikimedija ili, kada je prikladno, drugim stručnjacima koji mogu na odgovarajući način procijeniti opravdanost prijetnji.
Prekršaji koji uključuju otkrivanje osobnih podataka bez pristanka
 • Ovim se u pravilu bave suradnici s pravima za nadzor ili zabranu uređivanja
 • Povremeno i Tim za povjerenje i sigurnost
 • Ako kršenje prouzroči zakonsku obvezu, slučaj će se odmah proslijediti pravnom timu Zaklade Wikimedija ili, kada je prikladno, drugim stručnjacima koji mogu na odgovarajući način ocijeniti osnovanost slučaja.
Prekršaji vezani za upravljanje podružnicama
 • U nadležnosti Komisije za podružnice
Sustavno nepoštivanje UCoC-a
 • U nadležnosti U4C
 • Primjeri sustavnog nepoštivanja uključuju:
  • Nedostatak lokalnih kapaciteta za provedbu UCoC-a
  • Dosljedne lokalne odluke koje su u suprotnosti s UCoC-om
  • Odbijanje provedbe UCoC-a
  • Nedostatak resursa ili zajednice ili nedostatak volje za rješavanjem problema.
 • Kršenja UCoC-a na više wikija (cross-wiki) na administrativnoj razini rješavat će U4C
Prekršaji izvan wikija

(primjeri kao što su, bez ograničenja: „edit-a-thons“ s osobnim prisustvom ili instance izvan wikija kao što su liste za rasprave ili povezani prostori koji se nalaze na platformama trećih strana)

 • Postojeći lokalni i globalni mehanizmi provedbe poput, bez ograničenja, pravila na prijateljskim prostorima ili pravila konferencija, propisuju pravila ponašanja i postupanja u slučajevima kršenja izvan wikija.
 • Ovakvim prekršajima bavi se U4C ako ne postoji lokalna struktura (npr. ArbCom) ili ako im slučaj upute organizatori događanja, grupe lokalne podružnice ili tijela koja se bave kršenjem UCoC-a na pojedinačnom wikiju. U nekim slučajevima može biti od pomoći prijaviti van-wiki prekršaje strukturama za provedbu nadležnim za taj van-wiki prostor. Ovo ne treba tumačiti tako da implicira da postojeći lokalni i globalni mehanizmi provedbe ne mogu djelovati u slučajevima kršenja izvan wikija.
 • U slučajevima događanja koje organizira Zaklada Wikimedija provedbu politike događanja osigurava Tim za sigurnost i povjerenje.
Kršenja UCoC-a na wikiju
 • Kršenja UCoC-a na više wikija: Rješava U4C ako prijave proslijede ili ih sami ne obrade globalni sysopi i stjuardi te tijela koja se bave kršenjem UCoC-a na pojedinačnom wikiju;
 • Kršenja UCoC-a na jednom wikiju: Rješavaju pojedinačni projekti Zaklade u skladu s njihovim postojećim smjernicama (primjeri poput vandalizama, uvođenja pristranosti ili netočnih informacija, zloporaba ovlasti, izbjegavanje zabrana i sl.)
Prekršaji u tehničkim prostorima
 • Komisija za kodeks ponašanja u tehničkim prostorima

Preporuke za alat za izvješćivanje i obradu

Kako bi se smanjile tehničke prepreke za prijavljivanje i obradu slučajeva kršenja UCoC-a, Zaklada Wikimedija razvit će i održavati centralizirani alat za prijavu i obradu kršenja UCoC-a u formi MediaWiki proširenja.

Izvješća trebaju sadržavati dovoljno informacija da bi se na osnovu njih moglo djelovati ili pružiti korisne zapise o predmetu. Sučelje za izvješćivanje trebalo bi omogućiti podnositelju pritužbe da takve pojedinosti dostavi onome tko je odgovoran za obradu konkretnog slučaja. To uključuje informacije kao što su, ali nisu ograničene na:

 • Način na koji prijavljeno ponašanje krši UCoC
 • Tko je ili što je oštećeno ovim kršenjem UCoC-a
 • Datum i vrijeme kada se dogodio incident
 • Mjesto, odnosno mjesta, na kojima se incident dogodio
 • Druge relevantne informacije koje bi omogućile tijelima za provedbu da najbolje prosude slučaj.

Alat bi trebao funkcionirati u skladu s načelima jednostavnosti upotrebe, privatnosti i anonimnosti, fleksibilnosti u obradi i transparentne dokumentacije:

Privatnost i anonimnost

 • Omogućava da se prijave podnose javno (gdje su svi detalji slučaja vidljivi široj javnosti) ili s različitim stupnjevima privatnosti (na primjer, gdje je ime izvjestitelja skriveno za javnost; gdje je korisničko ime bilo kojeg pojedinca uključenog u prijavljeno ponašanje skriveno od javnosti; kao i drugi mogući primjeri)
 • Dopušta podnošenje prijave bez obzira na to je li korisnik prijavljen ili odjavljen.

Obrada

 • Omogućava da prijave, uz zaštitu privatnosti, obrade oni koji su zaduženi za rješavanje kršenja UCoC-a
 • Omogućava prosljeđivanje prijave nadležnim tijelima; Povezuje trenutne slučajeve s prethodnim slučajevima koji uključuju istog primatelja pritužbe, uključujući i mogućnost povezivanja prijava podnijetih osobno ili izvan wikija s tekućim prijavama kršenja UCoC-a
 • Omogućava integraciju ili dokumentiranje osobno podnesene prijave u isti sustav za prijavljivanje
 • Dopušta onima koji obrađuju slučajeve da filtriraju zlonamjerno podnesene prijave.

Transparentna dokumentacija

 • Omogućava javno arhiviranje svih slučajeva tako da se oni mogu pretraživati, uz očuvanje stupnja privatnosti i sigurnosti u slučajevima koji nisu javni
 • Svakom slučaju dodjeljuje jedinstveni javni identifikator u svrhu javne vidljivosti
 • Dopušta ograničeno prikupljanje osnovnih statističkih podataka o upotrebi alata, u svrhu izvještavanja javnosti o provođenju UCoC-a, u skladu s našim načelima minimalnog prikupljanja podataka i poštivanja privatnosti članova naše zajednice.

Pojedinci koji su zaduženi za provođenje UCoC-a nisu dužni koristiti ovaj alat i mogu nastaviti raditi s onim alatima koji smatraju potrebnim ili najprikladnijim, pod uvjetom da dopuštaju da se slučajevi rješavaju ili kreiraju u skladu s istim načelima jednostavnosti korištenja, privatnosti i anonimnosti, fleksibilnosti u obradi i transparentne dokumentacije.

Preporuke za lokalne strukture za provedbu

Gdje je moguće, potičemo postojeće strukture za provedbu da preuzmu odgovornost za primanje i rješavanje kršenja UCoC-a, u skladu s gore navedenim smjernicama. Ako je u konkretnom slučaju lokalna struktura provedbe stroža od osnove dane ovdje, preporučujemo slijediti postojeću lokalnu provedbenu strukturu u odnosu na ovu smjernicu. Kako bismo bili sigurni da provedba UCoC-a ostaje dosljedna u cijelom pokretu, preporučujemo da se sljedeća osnovna načela primjenjuju kada se postupa s kršenjem UCoC-a na razini pojedinačnog projekta.

Pravednost u procesu

 • Potporne politike izbjegavanja sukoba interesa koje pomažu administratorima ili drugima odrediti kada se treba suzdržati ili odustati od prijave problema u koje su osobno blisko uključeni. U skladu s postojećim arbitražnim procesima Zaklade Wikimedija, arbitri imenovani u sporu trebali bi se povući iz slučaja:
 • Kada je potrebno više informacija kako bi se podržala odluka U4C-a, pridržavajući se očekivanja politike privatnosti i uz istovremeno minimiziranje nepotrebne štete za tužitelja ili optuženika tijekom trajanja postupka, zajednice i tijela za odlučivanje na visokoj razini saslušat će i gledišta optuženika.

Transparentnost procesa

 • Postojeće zajednice ili Zaklada Wikimedija trebaju pružiti dokumentaciju o ozbiljnosti različitih uobičajenih vrsta uznemiravanja koja se može koristiti za preslikavanje na različite pripadne posljedice. To bi pomoglo administratorima ili drugim tijelima za provedbu koristiti ove preporuke kako bi sami odredili odgovarajući stupanj ozbiljnosti.

Projekti i podružnice Zaklade, kada je to moguće, trebaju održavati stranice na kojima se navode politike i mehanizmi provedbe u skladu s tekstom Univerzalnog koda ponašanja. Projekti i podružnice s postojećim smjernicama ili pravilima koji su u suprotnosti s tekstom Kodeksa trebale bi raspraviti o promjenama kojima bi se uskladili sa standardima globalne zajednice. Ažuriranje ili stvaranje novih lokalnih pravila trebalo bi biti učinjeno na način koji nije u suprotnosti s UCoC-om. Projekti i podružnice mogu zatražiti savjetodavna mišljenja od U4C-a o potencijalnim novim pravilima ili smjernicama.

Uvjeti uporabe Wikimedija mogu se ne odnositi na razgovore o wikimedijima koji se odvijaju u povezanim prostorima na platformama trećih strana (Discord, Telegram i slični). Ti su razgovori pokriveni Uvjetima uporabe i pravilima ponašanja tih internetskih stranica. Ponašanje suradnika na projektima Wikimedija na povezanom prostoru koji se nalazi na platformama trećih strana može se, međutim, prihvatiti kao dodatni dokaz u prijavama kršenja UCoC-a. Zaklada Wikimedija trebala bi tražiti suradnju (gdje je to moguće) s takvim platformama trećih strana i poticati ih da dodaju smjernice koje obeshrabruju prijenos sukoba na wikiju u njihove prostore.

Obrada žalbi

Pojedinci za koje se utvrdi da su prekršili UCoC trebaju imati mogućnost žalbe.

Načini podnošenja žalbi

Na odluku individualnog nositelja naprednih prava trebala bi se podnijeti žalba lokalnom ili zajedničkom tijelu za odlučivanje koje nije U4C (npr. ArbCom). Ako takvo tijelo za kolektivno odlučivanje ne postoji, onda je dopuštena žalba U4C-u. Pored ovoga, lokalne zajednice mogu dopustiti žalbe drugom nositelju naprednih prava.

Žalbe nisu moguće u sljedećim slučajevima:

 • za IP adrese koje se bave vandaliziranjem, račune koji se koriste samo za neželjene poruke i slične slučajeve
 • za lakše sankcije (zabrane ispod 2 tjedna)
 • protiv odluke cjelokupne zajednice projekta, osim ako postoji sumnja na zlouporabu ovlasti ili sustavni problemi
 • protiv odluke tijela koje donosi odluke na visokoj razini, osim ako je samo to tijelo uputilo na žalbu
 • protiv određenih odluka pravnog tima Zaklade Wikimedija na temelju proturječnih zakonskih obveza.

Odlučivanje o žalbama U4C-a i tijela zajednice

Odluka bi se trebala temeljiti na sljedećim čimbenicima:

 • Ozbiljnosti početnog kršenja UCoC-a
 • Svakom prethodnom kršenju UCoC-a uključenih pojedinaca
 • Ozbiljnosti sankcija protiv osobe koja je sudjelovala u kršenju UCoC-a
 • Ukupnom učinku i šteti načinjenoj određenim pojedincima, grupama urednika i projektu u cjelini uzrokovanim kršenjem UCoC-a
 • Vremenu proteklom od trenutka prekršaja
 • Kontekstualna analiza kršenja kao i trenutno stanje može se razmotriti od slučaja do slučaja
 • Sumnji u zloporabu ovlasti i
 • Sumnji na sustavni problem.

Koordinacijski odbor UCoC-a (U4C)

Formirat će se novi globalni odbor pod nazivom Koordinacijski odbor Univerzalnog kodeksa ponašanja (U4C). Ovaj će odbor biti ravnopravno tijelo s drugim tijelima za donošenje odluka na visokoj razini (npr. ArbCom i AffCom), i namjera je učiniti ga konačnom alternativom u slučaju sustavnog propusta lokalnih tijela u provođenju Univerzalnog kodeksa ponašanja.

Svrha

Koordinacijski odbor Univerzalnog kodeksa ponašanja prati izvješća o kršenju UCoC-a, može se uključiti u dodatne istrage i poduzimat će mjere tamo gde je to prikladno. U4C će redovito pratiti i procjenjivati stanje provedbe Kodeksa i može zajednici i Zakladi Wikimedija predložiti na razmatranje odgovarajuće izmjene UCoC-a. Kada je potrebno, U4C će pomoći Zakladi Wikimedija u rješavanju slučajeva.

Koordinacijski odbor Univerzalnog kodeksa ponašanja:

 • rješava pritužbe i žalbe u određenim okolnostima kao što je navedeno u nastavku, a provodi i sve istrage potrebne za njihovo rješavanje;
 • osigurava resurse za najbolje prakse poštivanja UCoC-a u zajednici, kao što su materijali za obuku, pojašnjavanje načina za eskalaciju i slično;
 • zajedno sa zajednicama i tijelima za donošenje odluka na visokoj razini daje konačno tumačenje dokumenta »Smjernice za provedbu UCoC-a« i samog UCoC-a kad god se pojave nejasnoće;
 • razvija proces samoevaluacije / proces refleksije u odnosu na odluke i postupke kako bi se podržalo bolje donošenje odluka i obrada predmeta;
 • prati i procjenjuje učinkovitost provedbe UCoC-a u praksi i predlaže izmjene i dopune smjernica za provedbu UCoC-a kako bi se uskladile s budućim potrebama i mogućim problemima, uz doprinose Zaklade Wikimedija i šire zajednice, te daje prijedloge Zakladi Wikimedija i zajednici za promjene u dokumentu »Smjernice za provedbu UCoC-a« i samom UCoC-u.

U4C ne može samostalno:

 • promijeniti dokument »Smjernice za provedbu UCoC-a« ili sam UCoC;
 • stvarati propise koji su u suprotnosti s dokumentom »Smjernice za provedbu UCoC-a« ili samim UCoC-om, niti ih na bilo koji način zaobići;

U4C neće preuzimati slučajeve koji uključuju sporove u odnosima između poslodavca i zaposlenika, opće nesuglasice između WMF-a i njegovih podružnica ili bilo koje stvari koja se ne odnosi na kršenje Univerzalnog kodeksa ponašanja i njegovu provedbu.

Djelokrug

Postoje neka ograničenja u slučajevima koji se mogu proslijediti U4C-u na razmatranje.

U4C će imati nadležnost za donošenje konačne odluke:

 1. Ako ne postoji lokalna struktura za rješavanje pritužbe
 2. Gdje lokalne strukture nisu u mogućnosti rješavati slučaj
 3. Kada lokalne strukture same odluče eskalirati slučaj odboru U4C radi donošenja konačne odluke
 4. Za ozbiljne sistematske probleme koje ne mogu rješavati postojeće strukture za provedbu, kao što su, ali ne i ograničeno na slučajeve lokalnih struktura koje se suprotstavljaju UCoC-u, kršenja UCoC-a koja obuhvaćaju više zajednica ili projekata Wikimedija, ili slučajeve koji uključuju veliki broj pojedinaca. Sam U4C ili Odbor za izgradnju U4C nametnut će detaljna pravila za prihvaćanje takvih slučajeva.
 5. Kad Zaklada Wikimedija uputi slučaj U4C-u i U4C ga prihvati sukladno svojim diskrecijskim ovlastima.

U4C može delegirati svoje ovlasti za donošenje konačnih odluka osim u slučajevima ozbiljnih sustavnih problema.

U4C će također:

 1. Pomagati lokalnim strukturama oko Univerzalnog kodeksa ponašanja. To može uključivati:
  • obuku
  • prijedloge najboljih praksi
  • savjetovanje i konzultacije
  • pomoć lokalnoj strukturi u uspostavi tijela za donošenje odluka na visokoj razini.
 2. Podnositi izvješća o provedbi UCoC-a globalnoj zajednici i Glavnom odboru WMF-a, najmanje jednom godišnje. O detaljima izvješćivanja odlučivat će Odbor za izgradnju U4C-a.
 3. Predlagati izmjene u provedbi UCoC-a i u samom UCoC-u.
 4. Djelovati kao jedna od veza zajednice sa Zakladom Wikimedija u pitanjima koja se odnose na UCoC.
 5. Kada se to zatraži, davati savjete lokalnim strukturama, tijelima za donošenje odluka na visokoj razini i zajednicama.

Odabir, članstvo i uloge

Članovi Odbora s pravom glasa birat će se svake godine na izborima koje organizira i vodi zajednica. Kandidati moraju:

 1. Zadovoljiti kriterije Zaklade Wikimedija za pristup nejavnim osobnim podacima i potvrditi u svojoj izbornoj izjavi da će se u potpunosti pridržavati kriterija
 2. Ne biti sankcionirani ni na jednom projektu Wikimedija niti imati zabranu za događanja
 3. Poštivati UCoC
 4. Ispunjavati sve druge kvalifikacijske uvjete utvrđene izbornim procesom.

Članovi U4C-a potpisat će ugovor o neotkrivanju podataka kako bi im se omogućio pristup informacijama koje nisu javno dostupne.

U iznimnim okolnostima, U4C može raspisati privremene izbore, u formatu sličnom onom na redovitim godišnjim izborima, ako utvrdi da su ostavke ili neaktivnost stvorile trenutnu potrebu za dodatnim članovima.

Zaklada Wikimedija može imenovati do dva člana Odbora bez prava glasa.

U4C može formirati pododbore ili odrediti pojedince za određene zadatke ili uloge prema potrebi.

Članstvo u U4C-u otvoreno je za svakog člana zajednice Pokreta Wikimedija s dobrom reputacijom. Članstvo u U4C-u trebalo bi odražavati globalni i raznolik sastav naše globalne zajednice.

Pojedinačni članovi U4C-a ne moraju dati ostavku na druge mandate (npr. lokalni administrator, član ArbComa, koordinator sigurnosti događaja), ali ne mogu sudjelovati u obradi slučajeva u koje su bili uključeni u okviru svojih drugih mandata.

Procedure

U4C će odlučiti koliko se često treba sastajati i o drugim postupcima. U4C može kreirati ili modificirati svoje postupke sve dok je to unutar njegovog djelokruga. Tamo gdje je to prikladno, Odbor treba pozvati zajednicu da komentira namjeravane promjene prije njihove provedbe.

Pravila i presedani

U4C ne stvara nova pravila i ne smije dopunjavati ili mijenjati Univerzalni kodeks ponašanja. Umjesto toga, U4C primjenjuje i provodi UCoC kako je definirano njegovim djelokrugom.

Iako će Odbor obično uzeti u obzir svoje ranije odluke prilikom odlučivanja o novim slučajevima, prethodne odluke ne stvaraju presedan. Kako se pravila, smjernice i norme zajednice s vremenom razvijaju, prethodne odluke će se uzeti u obzir samo u mjeri u kojoj ostaju relevantne u trenutnom kontekstu.

Odbor za izgradnju U4C

Nakon ratifikacije smjernica za provedbu UCoC-a, Zaklada Wikimedija olakšat će proces izrade nacrta, u obliku ustava, baviti se svakom drugom logistikom neophodnom za uspostavu U4C-a i pomoći u olakšavanju početnih izbornih postupaka.

Odbor za izgradnju sastojat će se od članova pokreta volontera koji su dovedeni kroz otvoreni proces prijavljivanja, zaposlenika podružnica koji se dobrovoljn prijave te kvalificiranog osoblja Zaklade Wikimedija na temelju specifičnih vještina (uključujući pravno iskustvo, iskustvo s raznolikosti i inkluzijom te stručnost u vezi s prevođenjem). Članove će odabrati potpredsjednik za otpornost i održivost zajednice Zaklade Wikimedija. Članovi volonteri u odboru bit će cijenjeni članovi zajednice s najmanje dvije od sljedećih vještina ili osobina:

 • iskustvo u izradi nacrta pravila
 • iskustvo s primjenom postojećih pravila i politika na projektima Zaklade
 • iskustvo u mrežnoj suradnji
 • empatičnost
 • iskustvo u suradnji u međunarodnom timu
 • participativno donošenje odluka

Oni će biti odabrani tako da što je više moguće odražavaju raznolikost našeg pokreta u pogledu jezika koji se govore, zemljopisa, roda, dobi, veličine projekta na njihovom matičnom wikiju i njihove uloge u pokretu Wikimedija.

Rad Odbora za izgradnju U4C ratificirat će ili Globalno vijeće ili proces zajednice sličan ratifikaciji ovog dokumenta.

Rječnik

Administrator (sysop ili admin)
Pogledati definiciju na Meti.
Nositelj naprednih prava
korisnik koji ima administrativna prava iznad uobičajenih dopuštenja za uređivanje, općenito izabran kroz procese zajednice ili imenovan od strane arbitražnih odbora. To uključuje, kao neiscrpni popis: lokalne administratore, dužnosnike, globalne sysope, stjuarde.
Affiliations Committee ili Affcom
pogledati definiciju na Meti.
Arbitražni odbor ili ArbCom
skupina pouzdanih korisnika koji služe kao tijelo za donošenje konačnih odluka za neke sporove. Opseg svakog ArbCom-a definira njegova zajednica. ArbCom može opsluživati više od jednog projekta (npr. Wikivijesti i Wikivoyage) i više od jednog jezika. Za potrebe ovih smjernica, ovo uključuje Odbor za Kodeks ponašanja za tehničke prostore Wikimedije i administrativne panele.
Zajednica
Odnosi se na zajednicu projekta. Odluke koje donosi zajednica projekta općenito se određuju konsenzusom. Vidi također: Projekt.
Tijelo zajednice
Bilo koje tijelo za kolektivno odlučivanje osim U4C-a (na primjer, lokalni ili zajednički ArbCom, ili panel lokalnih administratora).
Cross-wiki
Koji obuhvaća više od jednog projekta. Vidjeti i: Globalno.
Koordinator sigurnosti događaja
osoba koju su organizatori događaja s osobnim prisustvom povezanog s Wikimedijom odredili kao odgovornu za sigurnost tog događaja.
Globalno
Koje se odnosi na sve projekte Wikimedija.
Globalni sysopi
Pogledati definiciju na Meti.
Organ za donošenje odluka na visokoj razini
Grupa (tj. U4C, ArbCom, Affcom) izvan koje nema žalbe. Različite vrste problema mogu imati različite organe za donošenje odluka na visokoj razini. Ovaj pojam ne uključuje skup korisnika koji sudjeluju u raspravi organiziranoj na oglasnoj ploči i koja je rezultirala odlukom, čak i ako se na rezultate te rasprave ne može uložiti žalba.
Lokalno
Koje se odnosi na jedan projekt Wikimedija.
Posredovanje
Formalni proces koji vodi posrednik koji pokušava riješiti problem bez formalnih sankcija. Struktura posredovanja može biti različita na različitim mjestima.
Službenik podružnice Zaklade Wikimedija
Svaka osoba u ulozi donošenja odluka za bilo koju podružnicu Zaklade ili koja predstavlja tu podružnicu.
Privatni wiki
Wiki kojem Zaklada Wikimedija nije domaćin.
Projekt (projekt Wikimedija)
Wiki kojim upravlja WMF.
Sustavni problem
Problem za koji postoji obrazac nepoštovanja Univerzalnog kodeksa ponašanja uz sudjelovanje nekoliko osoba, posebno onih s naprednim pravima.
Stjuard
Pogledati definiciju na Meti
Povezani prostor smješten na platformama trećih strana
mrežne stranice, uključujući privatne wikije, kojima ne upravlja WMF, ali na kojima korisnici raspravljaju o projektnim pitanjima relevantnim za Wikimedije. Često ih moderiraju volonteri s projekata Zaklade Wikimedija.