Translation requests/WMF/disclaimer/vi

Cảnh báo : Trang này là một bản dịch từ một quy định của Wikimedia Foundation. Bản dịch chỉ dành cho mục đích chuyển tải thông tin, và không thay thế được cho quy định chính thức. Bản gốc của quy định, bạn có thể tìm thấy [[{{{original}}}|ở đây]], là bản duy nhất có tính chính thức và quyết định.