Translation requests/WMF/disclaimer/nb

Advarsel: Denne siden er en oversettelse av en retningslinje for Wikimedia Foundation. Oversettelsen er kun til uformell bruk, og er ikke en erstatning for de offisielle retningslinjene. Originalversjonen av retningslinjen, funnet [[{{{original}}}|her]], er den eneste definitive og offisielle versjonen.