Translation requests/WMF/disclaimer/tl

ฟิผม่บีคุลฟู

Babala : Ang pahinang ito ay isang salin ng isang patakaran ng Wikimedia Foundation. Pangkaalaman lamang ang salin, at hindi isang pamalit sa patakarang opisyal. Ang orihinal na bersyon ng patakaran, matatagpuan [[{{{original}}}|dito]], ay ang tanging makabuluhan at opisyal na bersyon.

<!-