Translation requests/WMF/disclaimer/gl

Aviso: esta páxina é unha tradución dunha política da Fundación Wikimedia. A tradución só ten un propósito informativo e nunca pode ser substituta da política oficial. A versión orixinal desta política, dispoñible [[{{{original}}}|nesta ligazón]], é a única versión oficial autorizada.