Thời sự/2005/06

Đây là thời sự về Wikimedia vào tháng 6 năm 2005, chỗ trung ương để cho những người dùng lượm tin về các dự án và báo cáo về những việc đang xảy ra. Trang này đâu dành cho thảo luận; chỉ cho báo các phân ban khác nhau về những vấn đề khắp cộng đồng.

Tháng 6 năm 2005Edit

 • Kỳ bầu cử cho Ban Quản Trị cho năm 2005 đến rồi. Những người muốn ứng cử phải ghi tên vào Election candidates 2005 hay trang phụ, từ lúc 0:00 ngày 7 tháng 6 giờ UTC (7:00 ngày 7 giờ VN; 17:00 ngày 6 giờ Ca Li). Bạn có thể dịch thông báo hay nhắn lời tin vào dự án khác để giúp đỡ.
 • Thành viên Messedrocker đề nghị một dự án mới của Wikimedia để cho những người có thể viết bài phê bình cho tất cả việc gì: Wikireview.
 • Thông báo về bầu cử mới thay đổi. Cần cập nhật mọi bản dịch ở Meta và ở các dự án Wikimedia. Đang nhận người ứng cử mới ở Election candidates 2005 đến lúc 23:59 vào ngày 27 tháng 6, theo giờ UTC (06:59 giờ VN; 16:59 giờ Ca Li).
 • Đang đặt kế hoạch cho cuộc gặp lần đầu tiên để thành lập một tăng hội Hà Lan của Wikimedia. Vẫn còn nhiều bước trước khi thành lập nó và cần thêm người gia nhập để tiếp tục phát triển chương trình này kiểu đúng.
 • Sẽ cập nhật Wikipedia đến phiên bản 1.5 của phần mềm MediaWiki, từ thứ bảy đến chủ nhật. Trong lúc đó cũng phải thay đổi cơ sở dữ liệu.
 • Đề nghị cho dự án mới: Faith Wiki, wiki đựng thông tin không thành kiến về tín ngưỡng, tôn giáo, và tin tưởng truyền thống.

Bài dịch cho thuần nàyEdit

 1. Mihai Eminescu – en: ro:
 2. Châu thổ Dunăre – en: ro:
 3. Chim thìa mặt đên – zh: fr:
 4. Đá dao vải – en:

Phần mềmEdit

 • 25-26 tháng 6: Sẽ cập nhật Wikipedia đến phiên bản 1.5β1 của phần mềm MediaWiki. Trong lúc đó cũng phải thay đổi cơ sở dữ liệu.

Xem thêmEdit