Talk:Vietnam Wikimedians User Group

Storage: Save 1

Tea break: Talk:Vietnam Wikimedians User Group/Tea break, a warm talk place.

Hoạt động 2023Edit

Xin hỏi năm 2023 này Vietnam Wikimedians User Group có hoạt động nào không, viết bài chẳng hạn? — Dr. Voirloup💬 14:20, 3 March 2023 (UTC)Reply[reply]

@Mongrangvebet: Tôi đoán là không vì VNWMUG đã tách khỏi WPTV. – Tryvix t 14:39, 3 March 2023 (UTC)Reply[reply]
Tôi cũng chưa nghĩ ra 1 hoạt động nào đó, tạm thời có thể là chụp ảnh Commons hoặc là giúp đỡ Wikibooks. Các bạn có thể đề xuất.  A l p h a m a  Talk 03:18, 4 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Đây là cuộc thi tháng theo chủ đề, mời các bạn trong nhóm tham gia.  A l p h a m a  Talk 10:34, 8 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Return to "Vietnam Wikimedians User Group" page.