Storage: Save 1

Tea break: Talk:Vietnam Wikimedians User Group/Tea break, a warm talk place.


Site looks bad on mobile edit

Please see task T358947. Jidanni (talk) 02:47, 4 March 2024 (UTC)Reply[reply]

@Jidanni: Hi, I realized there was a response for your case from viwiki. Thank you for contacting us.  A l p h a m a  Talk 03:55, 5 March 2024 (UTC)Reply[reply]

Dự án Wikidata Labelling Working Group khởi động từ ngày 16 tháng 02 năm 2024 edit

Dự án này bao gồm Wikidata + Wikiquote đã được Meta thông qua, không gian tham gia dự án ở đây: https://meta.wikimedia.org/wiki/Vietnam_Wikimedians_User_Group/Grant/Wikidata_Labelling_Working_Group. Mời các bạn vào xác nhận tư cách tham gia bên phần Thảo luận. Xin cảm ơn!  A l p h a m a  Talk 04:09, 5 March 2024 (UTC)Reply[reply]

Return to "Vietnam Wikimedians User Group" page.