This page is a translated version of the page Superprotect and the translation is 31% complete.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 2014 มูลนิธิวิกิมีเดียเพิ่มสิทธิ์ "superprotect" – granted แก่ "staff" กลุ่มผู้ใช้ทั่วโลก – ซึ่งสามารถทำให้หน้าเว็บไม่สามารถแก้ไขได้แม้สำหรับผู้ดูแลระบบดังนั้นการสร้างลำดับชั้นใหม่ที่ผู้ดูแลระบบไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่เชื่อถือได้มากที่สุดของวิกิของเราอีกต่อไป

คุณลักษณะทางเทคนิคถูกลบออกในเดือนพฤศจิกายน 2558 แต่มูลนิธิวิกิมีเดียไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลที่นำไปใช้จริงหรือเงื่อนไขใดที่อาจกระตุ้นให้เกิดความพยายามคล้ายกันในอนาคต

The first use of "superprotect" (on the same day) was to prevent German Wikipedia administrators from using MediaWiki:Common.js, where the MediaViewer had been deactivated in a wheel war involving two administrators and a WMF staffer. Like on English Wikipedia and Wikimedia Commons, the German Wikipedia had decided to turn off this feature by default. The Wikimedia Foundation rejected the decision on 9 August 2014, and the community was discussing what to do.

แทนที่จะนำคุณลักษณะ MediaViewer กลับสู่เบต้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกเปิดใช้งานหากพวกเขาพบว่ามันมีประโยชน์ WMF บังคับใช้การปรับใช้ซอฟต์แวร์นี้ให้กับผู้อ่านทุกคน สคริปต์ถูกแก้ไขโดยผู้ดูแลระบบใน Wikipedia ของเยอรมัน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2014 มูลนิธิวิกิมีเดียลบ superprotection ออกจากหน้า แต่ออกไปทางด้านขวาสุดของการป้องกันและสถานะของ Media Viewer ไม่เปลี่ยนแปลง

On 5 November 2015, the Wikimedia Foundation removed the Superprotect right from all Wikimedia wikis.[1] Executive Director Lila Tretikov stated:

We wanted to remove Superprotect. Superprotect set up a precedent of mistrust, and this is something it was really important for us to remove, to at least come back to the baseline of a relationship where we're working together, we're one community, to create a better process. To make sure we can move together faster, and to make sure everybody is part of that process, everybody is part of that conversation, and not just us at the Wikimedia Foundation." [1]

For more:

(Edit this summary.)

ดูเพิ่ม

ความครอบคลุมของสื่อ

Blog coverage

บนวิกิพีเดีย

อ้างอิง