Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Nguồn/Chu kỳ 3/Tổng hợp cuối cùng theo ngôn ngữ

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 3/Final summary by language and the translation is 20% complete.

Đây là tổng quan tóm tắt ngắn bằng ngôn ngữ của các trang Nguồn về cuộc thảo luận Meta của Chu kỳ 3. Các phím tắt được sử dụng ở đây dựa vào ngôn ngữ được xây dựng và mã dự án và ngôn ngữ được nhóm lại theo thứ tự bảng chữ cái. Ví dụ, Wikipedia tiếng Arập là Ar. Để cung cấp một ý nghĩa thô của các hoạt động trên các dự án và các nền tảng các trang Nguồn tóm tắt, bản tóm tắt đầy đủ bằng văn bản cộng đồng cho thấy có bao nhiêu báo cáo nguồn đã có sẵn và do đó được đưa vào tài khoản tại thời điểm viết. (3s), có nghĩa là có 3 tuyên bố đã có trên trang nguồn được tham chiếu vào thời điểm bản tóm tắt được soạn thảo.

(10s) đã thảo luận rằng không nên thay đổi mô hình bách khoa toàn thư (§Ar1.1) trong khi chúng ta nên cố gắng phục vụ nhiều người hơn bằng cách cải thiện ứng dụng di động (§Ar1.3), bằng cách sử dụng Artificial Intelligence (§Ar1.4) và bằng cách quảng bá Wikipedia ở các vùng có nhận thức thấp. (§Ar1.5)

(20s), cộng đồng thảo luận rằng chúng ta đang ở đây để xây dựng một bách khoa toàn thư và chúng ta không nên thay đổi mô hình hiện tại của chúng ta. (§Bn1.1) $tl2 Chúng ta có thể giữ liên lạc nếu chúng ta tập trung vào chất lượng của nội dung (§Bn1.10), tiếp cận để truyền bá nhận thức (§Bn1.6) và quảng bá các dự án của chúng ta trong các phương tiện truyền thông xã hội. (§Bn1.9) Cộng đồng cũng đưa ra những lo ngại về độ tin cậy (§Bn1.14), độ tin cậy (§Bn1.16) và độ tin cậy (§Bn1.13) của dự án sẽ nảy sinh nếu chúng ta bao gồm kiến thức. (§Bn1.1) Họ cũng gợi ý rằng chúng ta có thể xem xét các nguồn báo được nhà nước đăng ký là đáng tin cậy trong Wikipedia tương ứng của địa phương (§Bn1.17) và một hướng dẫn được chỉ định / thông lệ để kiểm tra thực tế nên được thực hiện. (§Bn1.18) Một người tham gia nghĩ rằng nó hoàn toàn phụ thuộc vào người dùng đang sử dụng nguồn cụ thể mặc dù chúng ta có thể đào tạo người sử dụng (§Bn1.20)

 • Chinese Wikipedia community (19s) discussed about the inefficiency of the western model (§Zh1.8) but also questioned whether we will adopt an entirely new model in the future. (§Zh1.6) The community talked about promoting sister projects (§Zh1.14) and multilingualism. (§Zh1.13) They discussed about investing more resources into documentation (§Zh1.4) while keeping the authenticity of information in mind. (§Zh1.15) They discussed about finding ways to ascertain that our information is correct (§Zh1.11) and it becomes more important as our users are going to increase in the future. (§Zh1.17) The community believes that we need to think about our role in the future (§Zh1.8) and improve/develop our technology (§Zh1.7) and applications according to changing world. (§Zh1.16) They also discussed about ensuring that our community is welcoming (§Zh1.12) and promoting Wikipedia in emerging communities. (§Zh1.18)

(1s) nó đã được thảo luận rằng Wikipedia không cần phải thích ứng với nhu cầu của những người trẻ tuổi. (§Nl1.1) Những người tham gia cũng nói về tin giả mạo (§Nl1.2) (§Nl1.9) và làm thế nào để vượt qua chúng mặc dù một người sử dụng nghĩ rằng nó là khôn ngoan hơn để tập trung vào những gì chúng ta muốn đạt được, chứ không phải những gì chúng ta muốn chống lại. (§Nl1.3)

(42s) đã thảo luận rằng chúng ta nên làm việc với các đối tác (§En1.1) trong khi cân bằng nhu cầu của các đối tượng khác nhau (§En1.4) và đảm bảo chất lượng (§En1.3) và sự sống còn của Wikipedia. (§En1.2) Cộng đồng cũng đã thảo luận về việc có nhiều video hơn, (§En1.9) sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để quảng bá Wikipedia (§En1.10) và tạo ra một dự án mới nhắm vào giới trẻ. (§En1.8) Chúng ta nên tập trung vào việc giảng dạy với Wikipedia, (§En1.16) cải thiện giao diện di động, sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội (§En1.19), (§En1.20) làm cho việc điều hướng dễ dàng hơn, (§En1.18) tạo ra thông tin chính xác và phân phối đến nhiều đối tượng. (§En1.17) Trong khi có thể có một dự án khác cho các truyền thống truyền khẩu (§En1.25) và cần cung cấp tài trợ để ghi nhận các kiến thức về miệng. (§En1.34) Một số người đóng góp khác nói rằng chúng ta không cần phải nắm bắt tổng của tất cả kiến thức của con người (§En1.28) và cũng là kết quả của cuộc tư vấn này đã được xác định trước. (§En1.27) Họ cũng đề xuất đầu tư vào việc tạo ra nội dung nghe nhìn do AI dẫn đầu. (§En1.38)

 • On French Wikipedia discussion (94s) questions were raised about the experts (§Fr1.1) and the research was deemed biased. (§Fr1.5) They stressed on not changing the five pillars of Wikipedia (§Fr1.3) and it was also mentioned that projects like Vikidia and Wikiversity are already helping readers depending on their needs. (§Fr1.2) They also suggested to reforming the lead section of articles,(§Fr1.11) (§Fr1.12) building widgets (§Fr1.16) for providing the quick answer. Participants also talked about trends that can change quickly (§Fr1.16) and increasing Wikimedia reach by using social networks. (§Fr1.17) They urged that oral tradition is actually something very important to deal with. (§Fr1.30) Most of the participants are in favor of using the current model and if necessary then we should create a new project.(§Fr1.37) (§Fr1.42) (§Fr1.46) Some of the participants said that challenge 3 conflicts with the previous two (§Fr1.62) and two Wikipedia principles, when they are applied, naturally and effectively prevent fake news. (§Fr1.68) The success of Wikipedia is based on the possibility given to anyone to participate in the project and on the democratic principles underneath its organization. (§Fr1.71) Some argues that Going to a highly automated or even fully automated version is a paradigm shift not obvious to accept. (§Fr1.87) The community also talked about increasing outreach in Africa (§Fr1.94) and rural France (§Fr1.88), promoting multilingualism on Wikimedia projects (§Fr1.91) and making Wikipedia relevant for teaching. (§Fr1.92)
 • German Wikipedians (28s) said they are here to make an encyclopedia (§De1.1) and that it does not matter whether it is of interest for a large group or a smaller one. (§De1.2) It was discussed that we can start a new project but we should not change our current model for Wikipedia (§De1.14) and we should support sister projects of Wikipedia and other free knowledge projects as well. (§De1.5) Some people said that the result of this strategy discussion has already been determined. (§De1.16) (§De1.17) Some suggested there should be a new project for primary sources. (§De1.22) While one contributor talked about oral citations (§De1.23) while another contributor said that this will violate many of our policies. (§De1.24) They also talked about finding new ways to check facts. (§De1.28)
 • On Hebrew Wikipedia (32s) some people had concerns about the problem itself (§He1.3) while it was discussed that we should focus on adapting to other populations and (§He1.1) integrating with social networks. (§He1.2) Community member said that almost all human knowledge can be documented using traditional means. (§He1.6) Community also discussed about integrating AI (§He1.7), reducing the freedom of editing (§He1.8), prioritizing the quality of encyclopedia (§He1.9), cooperating with academia (§He1.10) and knowledge experts. (§He1.11) They also community talked about translation (§He1.28) internet penetration (§He1.29), awareness about Wikipedia (§He1.30), reliability (§He1.32) and usability of content. (§He1.31)
 • During Hindi Wikipedia WhatsApp discussion (25s) community stressed that we should not change our encyclopedic model (§Hi1.1) and audio-visual should complement the text. (§Hi1.4) We should collaborate with social media instead of trying to become a social media platform. (§Hi1.5) One person suggested the creation of an encyclopedia for children. (§Hi1.6) One participant mentioned Wikilore and said that there should be new project (§Hi1.8) where readers/writers can verify the oral knowledge (§Hi1.9) where a rating system can be introduced to know how many people trust a source. (§Hi1.10) We should keep a check on paid editors (§Hi1.12) and trolls (§Hi1.11) and that the majority does not decide everything. (§Hi1.13) It was discussed that we should decide between right and wrong sources (§Hi1.16) and also that events covered by just one newspaper should not be included. (§Hi1.17) While in Hindi community one-on-one discussions (36s) It was discussed that we should not compete with social media (§Hi2.3) although we should integrate social media with Wikipedia. (§Hi2.13) They also talked about documentation of oral cultures in text (§Hi2.15) and audio-visual formats. (§Hi2.17) They also talked about hiring reviewers (§Hi2.20) and starting a new project. (§Hi2.19) Hindi community members talked about using multiple sources (§Hi2.22) and blacklisting poor sources. (§Hi2.23) They also suggested investing more into mobile technology (§Hi2.27) and easily translatable images. (§Hi2.28)
 • On Italian Wikipedia (50s), the community discussed that we should lay more stress on visuals, (§It1.1) and better communication among wikimedians. (§It1.9) While Wikipedia is not a social network (§It1.4) but we should use social networks. (§It1.8) The community also talked about introducing an article rating system along with comments (§It1.10) and we should also archive online references (§It1.17) while understanding that there is no absolute neutrality. (§It1.52) Participants suggested about oral citation is that before they can be used on Wikipedia oral sources need be recorded/written down somewhere else so that they become verifiable. (§It1.25) The important thing here is to make sure they are both reliable. (§It1.25) They also talked about involving experts (§It1.51), integrating voice-activated systems, machine translation and spell check. (§It1.36)
 • Marathi Community (31s) talked about including live data (§Mr1.22), integrating with third-party apis (§Mr1.24), starting a new project (§Mr1.25), enabling text to audio-video conversion (§Mr1.27), interactive voice response system (§Mr1.29) and including infographics. (§Mr1.1) They talked about starting a new project to document traditional and oral knowledge (§Mr1.22) and the content can then be integrated into other Wikimedia projects (§Mr1.24) after being verified by reviewers (§Mr1.25) and experts.(§Mr1.27) They also talked about the graveness of the problem of misinformation(§Mr1.22) and suggested the creation of tools (§Mr1.24) and bots (§Mr1.25) which can used to track and verify content. They discussed that creation will not be affected much (§Mr1.22) but presentation has to change. (§Mr1.24) They also discussed that content should be displayed based on user's search history (§Mr1.25) and for better presentation more videos (§Mr1.27) and tools like text to speech should be used. (§Mr1.29) They also discussed about becoming more presentable (§Mr1.22), improving user experience (§Mr1.24), increasing outreach (§Mr1.25), integrating social media (§Mr1.27) and becoming more vocal. (§Mr1.29)
 • Meta-Wiki (63s) contributors have contrary views on first week's insights. Some people suggested that we should consider that youngsters seek knowledge in different ways (§Meta1.1) do what the customers want (§Meta1.17) and stress on other projects as well (§Meta1.6) and other the other hand, some people said that encyclopedias should be known for quality (§Meta1.18) and don't have to be interesting (§Meta1.2) and another contributor talked about leaving the movement if the current model is not followed. (§Meta1.7) Many contributors talked about going beyond encyclopedia (§Meta1.10) such as video versions of articles (§Meta1.12) and becoming more modular. (§Meta1.25) It was also discussed that the current encyclopedic model is not bringing different language communities together (§Meta1.4) and we should recognize our failures. (§Meta1.22) Participants also suggested to use WMF grants to support oral knowledge and then using the text as a source. (§Meta1.31) Though participants also suggested that if WMF want's to use oral sources, that must be in a new project, not in a Wikipedia (§Meta1.35) and talked about partnerships. (§Meta1.36) Some also said that this kind of interview should go to projects other than Wikipedia (§Meta1.37) and the "mobile view" developers should focus not on editing aspects, but on readability, which would lead them into being concerned about the layouts of the "mobile view".(§Meta1.56)
 • Polish Wikipedia (51s) community believes that traditional encyclopedic format is good enough (§Pl1.43) but we should make it more attractive by adding more multimedia (§Pl1.5) and we need external experts to produce such content. (§Pl1.7) People also discussed that popularity in Google results will ensure low risk of readership decline (§Pl1.9) but we should also be prepared that Google can become our competitor one day. (§Pl1.10) Those who raised concern about Week 2 challenge argued that we need the quality, not the amount. (§Pl1.19) The other party said that the issue is if the author and/or place of publication is trustworthy (§Pl1.21). Community also discussed about modularity of content with much more multimedia content (§Pl1.43) and engaging older generations. (§Pl1.50) They also talked that focusing on small languages does not mean to just create new language versions of Wikipedia. (§Pl1.51)
 • During Punjabi Wikimedians Strategy salon at Patiala (4s), the community talked about making the interface more friendly (§Pa1.5), focusing on regional languages (§Pa1.9) and creating multilingual multimedia content. (§Pa1.6) The community also talked about focusing on engaging subject experts (§Pa1.7), documenting knowledge in other mediums (§Pa1.1), video citations (§Pa1.3), regional languages (§Pa1.10), incorporating already documented oral knowledge (§PWUG1.14) and access to content that can be used to verify information. (§PWUG1.13) It was also said that we should focus more on audio-visual sources (§PWUG1.21), create multiple versions of content (§PWUG1.18) and avoid the binary division of right and wrong. (§PWUG1.22) They discussed about combating misinformation with the help of experts (§PWUG1.16), by inculcating different point of views (§PWUG1.24) and by using multiple sources. (§PWUG1.25) While during a meeting in Delhi, it was discussed that there should be different modes of learning depending upon regions. (§PWUG2.1) While during a meetup in Chandigarh, (15s) the community discussed that we should lay more stress on audio-visual (§Pa1.5) while the quality of the content should remain a priority. (§Pa1.9) They talked about collaborations with like-minded organizations to include other model of learning (§Pa1.6) and it was also discussed that a new project for question-answers should be started. (§Pa1.7) Regarding 2nd insight some community members felt that Wikipedia should become more social (§Pa1.1), appealing and interactive (§Pa1.3) while some other felt that our goal is to build an encyclopedia and not to become a social media media platform.(§Pa1.10)
 • Russian-speaking community (8s) talked about not changing our format (§Ru1.1) and that our main focus should be to gather knowledge in the form of an encyclopedia. (§Ru1.3) They also discussed about having a quality assessment in place as most of our readers don't read full articles. (§Ru1.4) They talked about partnerships with other platforms (StackExchange). (§Ru1.2) They also talked about the problem in traditional sources and that NPOV ends up favoring mainstream. (§Ru1.6) and the authorization of all information. (§Ru1.7) They discussed about gathering information about information and to consider anything knowledge as absolute. (§Ru1.8)
 • Members of Swedish Wikipedia (28s) community said that our work is to write an encyclopedia (§Sv1.4) (§Sv1.8) and we should focus on quality (§Sv1.1) and facts (§Sv1.2) while some adjustments can be done. (§Sv1.3) They also talked about creating a new project. (§Sv1.19 They also said that a clearer definition of Wikipedia's role in relation to other actors is needed. We should not rely on unverified information from news. (§Sv1.28
 • Tamil Community (39s) talked about focusing on editable multimedia (§Ta1.1), sister projects (§Ta1.2), relevance of encyclopedia form (§Ta1.3), machine readable data (§Ta1.4) and interactive bots/apps. (§Ta1.6) They discussed that WMF can give funds (§Ta1.9) to documenting knowledge using various formats (§Ta1.7) and wikimedia projects. (§Ta1.8) They also talked about getting content released under CC licenses (§Ta1.15), organizing more contests like wiki loves monuments (§Ta1.11) and giving less stress on policies. (§Ta1.10) They also discussed that we should increase user-base (§Ta1.17), look beyond current model of fact checking (§Ta1.20) and stop relying too much on online sources (§Ta1.22) to counteract misinformation. They focused on decentralized wiki editing (§Ta1.24), MOOCs on wikibooks (§Ta1.25), wikidata games (§Ta1.26), upgrading our interface (§Ta1.30) and creating local content. (§Ta1.28) They talked about focusing on local language content (§Ta1.31), availability across languages and formats (§Ta1.32), adapting to the needs of the readers (§Ta1.33), creating tools like text to speech (§Ta1.37) and becoming more vocal about our cause. (§Ta1.39)
 • Urdu community (18s) discussed that there should be new projects for videos (§Ur1.1) and question answers (§Ur1.2) but we should keep focusing on developing Wikipedia as well. (§Ur1.3) It was also said that people use social media for entertainment and they come to Wikipedia when they need knowledge (§Ur1.6) but we should still make some changes such as having an on-wiki chatting platform. (§Ur1.5) Another user said that Wikipedia will always remain relevant (§Ur1.8) while he also talked about the doing extensive outreach to reach more people. (§Ur1.9) They also said that oral cultures and oral knowledge should be documented by making documentaries. (§Ur1.18)
 • On Vietnamese Wikipedia, it was discussed that Wikipedia is used as a reference on social media. (§Vi1.1) It was also said that Wikipedia is not a place for self-learning nowadays. (§Vi1.2) They also discussed that our interface should be improved, (§Vi1.3) and AI should be used to improve user experience. (§Vi1.4) We should also think about balanced writing and frequent fact-checking (§Vi1.5), production of false sources by governments (§Vi1.6) and the problem of Wikipedia being used for marketing. (§Vi1.8) The community talked about the ability to edit and comment articles on Wikipedia application (§Vi1.7) and recent changes of watchlist should be delivered on mobile phone. (§Vi1.9) They talked about Wikipedia being too west centric. (§Vi1.10) They also discussed about the issue of neutrality of Wikipedia in Vietnamese as the Vietnamese newspapers are government controlled. (§Vi1.11)


 • On Wikidata discussion (6s) community talked about having separate rules for non-western projects (§D1.1) and verifiability of content. (§D1.2) One participant suggested hosting a central repository of tools and techniques for verifying sources or detecting that they have been fabricated.(§D1.6)
 • WikiDonne's User Group (19s) discussed about reliability of content (§WD1.1), institutional collaborations (§WD1.3), advocating for free knowledge (§WD1.5), supporting affiliates (§WD1.7) and including oral and audio-video sources. (§WD1.9) They talked about writing with a neutral point of view (§WD1.11) with the help of reliable sources (§WD1.12) and by involving qualified people. (§WD1.13) They also talked about strengthening the projects in less represented languages (§WD1.18) and focused on all kinds of diversity. (§WD1.19)
 • Members of Wikimedia Bangladesh (7s) discussed about focusing on other projects for those who seek short information (§WMBD1.3), doing outreach in low awareness regions (§WMBD1.4) and promoting our projects on social media. (§WMBD1.6) They also said we should focus on providing credible information (§WMBD1.7) and also there should be a new project for oral knowledge. (§WMBD1.2)
 • During Wikimedians of Nepal Strategy Meetup (7s), the participants discussed about improving the Wikipedia interface (§NP1.1), making internet cost effective (§NP1.2), improving content in regional languages (§NP1.4), creating multilingual multimedia (§NP1.5), organizing more outreach events (§NP1.6) and using social media for promotion. (§NP1.7) They also discussed about involving experts in the movement (§NP1.8), collaborating with local and regional authorities (§NP1.10), verification of content (§NP1.11), creating guidelines for better contributions (§NP1.12) and encouraging Wikipedians to participate in important discussions. (§NP1.13)


See Also