Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Chu kỳ 2/Cộng đồng khỏe mạnh và bao gồm mọi người

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Healthy, Inclusive Communities and the translation is 100% complete.

Cho đến năm 2030, nền văn hoá tình nguyện viên Wikimedia sẽ là niềm vui, bổ ích và bao gồm cả những người đóng góp hiện tại và những người mới đến. Chúng ta sẽ chào đón các tình nguyện viên mới tới phong trào của chúng tôi và cố vấn họ để đảm bảo rằng họ có một kinh nghiệm tuyệt vời và tiếp tục tham gia vào các dự án. Mọi người từ mọi mặt sẽ cảm thấy được bao gồm trong một hệ sinh thái của các nhóm và tổ chức với các mối quan hệ sâu sắc. Kết quả là, phong trào của chúng ta sẽ phát triển cả về quy mô và tính chất, vì các dự án của chúng ta phát triển từ cộng đồng lành mạnh mà chúng ta cùng nhau phát triển.

The following discussion is closed.

Thảo luận chu kỳ 2 đã kết thúc để tinh chỉnh và dự thảo tổng hợp. Hãy tham gia với chúng tôi khi chu kỳ sau bắt đầu.

Chủ đề con

Chủ đề này được hình thành từ nội dung do các cá nhân đóng góp và các nhóm có tổ chức tạo ra trong các cuộc thảo luận theo chu kỳ 1. Dưới đây là các chủ đề phụ hỗ trợ cho chủ đề này. Xem Báo cáo chu kỳ 1, thêm phần bổ sung bảng tính, và tài liệu nguồn của 1800+ tuyên bố chuyên đề sẽ sớm được công bố.

 • Sức khỏe cộng đồng
 • Tham gia và hỗ trợ cộng đồng
 • Đa dạng và bao hàm
 • Đa dạng giới tính
 • Sự giao tiếp nội bộ
 • Tương tác của người dùng
 • Người dùng mới
 • Người dùng có kinh nghiệm
 • Độc giả

Thông tin chi tiết từ cuộc hội thoại về chiến lược di chuyển và nghiên cứu

Thông tin chi tiết từ cộng đồng Wikimedia (từ cuộc thảo luận này)

Thông tin chi tiết từ các đối tác và chuyên gia

Thông tin tầm nhìn từ nghiên cứu người dùng (người đọc và người đóng góp)

Nghiên cứu khác

Các phát hiện từ phân tích người dùng Wikimedia

 1. 220.000 người đóng góp hàng tháng: https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikimediaAllProjects.htm
 2. Đại diện bị lệch: https://web.archive.org/web/20161024063241/https:/stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageEditsPerCountryOverview.htm
 3. Số biên tập viên wiki tiếng Anh ở lại giảm dần File:Monthly active editors.enwiki 2016-06.svg
 4. Số biên tập viên wiki tiếng Anh ở lại hàng tháng: File:Enwiki.monthly user retention.survival proportion.svg

Thông tin về các tổ chức Wikimedia và các nhóm có tổ chức

 1. Các tổ chức Wikimedia và các nhóm có tổ chức: m:Wikimedia movement affiliates
 2. 100+ chi nhánh trên toàn thế giới: File:Wikimedia Capters and WMF Maps.svg

Tham gia cộng đồng trước đây và nghiên cứu người tài trợ

 1. Khoảng cách giới tính vẫn còn: m:Community Engagement Insights
 2. Động lực của người đọc: https://arxiv.org/pdf/1702.05379.pdf
 3. Động lực của người biên tập: File:Editor_Survey_2012_-_Wikipedia_editing_experience.pdf
 4. Tiền được Quỹ thu về: File:FY1516DonationsByContinent.png
 5. Khảo sát động lực của nhà tài trợ: File:Wikimedia 2014 English Fundraiser Survey.pdf

Nghiên cứu từ các nguồn khác

 1. "Từ bản kế hoạch đến quy mô: Trường hợp từ thiện trong đầu tư tác động", http://acumen.org/content/uploads/2013/03/From-Blueprint-to-Scale-Case-for-Philanthropy-in-Impact-Investing_Full-report.pdf
 2. "Tương lai của Phát biểu tự do, Trolls, Ẩn danh, và Tin tức giả mạo trực tuyến", Pew Research Center: http://www.pewinternet.org/2017/03/29/the-future-of-free-speech-trolls-anonymity-and-fake-news-online/
 3. "Quấy rối Trực tuyến", Pew Research Center: http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/
 4. "The Agency, The New York Times, "Từ một tòa nhà văn phòng không mô tả ở St. Petersburg, Nga, một đội quân "trolls" được trả lương cao đã cố gắng phá hoại khắp Internet": https://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency.html
 5. "Các nhà lãnh đạo Litva chống lại ảnh hưởng của Nga trực tuyến", AP: https://apnews.com/27ce7f001bde4ccb9415ce4a0de74af1/lithuanian-elves-combat-russian-influence-online
 6. Các chủ đề ít được đại diện vẫn như vậy: https://www.bloomberg.com/news/features/2016-12-22/how-woke-is-wikipedia-s-editorial-pool
 7. 84% các bài viết trên Wikipedia tập trung vào Châu Âu và Bắc Mỹ: http://www.markgraham.space/blog/geographies-of-the-worlds-knowledge

Câu hỏi

Xem thảo luận về những câu hỏi này trên trang thảo luận

Đây là những câu hỏi chính mà chúng tôi muốn bạn cân nhắc và thảo luận trong cuộc thảo luận này. Xin vui lòng hỗ trợ lập luận của bạn với nghiên cứu khi có thể. Chúng tôi nhận ra rằng bạn có thể không có thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi; Để giúp bạn chọn nơi cần tập trung, chúng tôi liệt kê ba loại câu hỏi dưới đây. Các câu hỏi chính là những câu trả lời quan trọng nhất trong chu kỳ thảo luận này

Các câu hỏi chính
 1. Chúng ta sẽ có những ảnh hưởng gì trên thế giới nếu chúng ta đi theo chủ đề này?
  • Lưu ý rằng nếu bạn đã gửi các ý tưởng chính trả lời câu hỏi này cho chủ đề này trong cuộc thảo luận trước đó, hãy xem xét việc chỉ cần thêm một liên kết tới trang nguồn đó và viết lại toàn bộ câu lệnh. (Xem bảng tính). Nếu bạn có một ý mới muốn thêm vào một bình luận bạn đã làm trước đây, thì cứ tự nhiên.
 2. Chủ đề này quan trọng đến mức nào so với 4 chủ đề khác? Tại sao?
Câu hỏi phụ
 1. Tập trung đòi hỏi sự trao đổi. Nếu chúng ta tăng nỗ lực của chúng ta trong lĩnh vực này trong 15 năm tới, liệu có điều gì chúng ta đang làm hôm nay mà chúng ta cần phải ngừng làm không?
Câu hỏi mở rộng
 1. Điều gì khác là quan trọng để thêm vào chủ đề này để làm cho nó mạnh mẽ hơn?
 1. Ai sẽ làm việc trong lĩnh vực này và làm thế nào chúng ta có thể hợp tác với họ?

Những bình luận khác:

Hãy nhớ rằng, nếu bạn có suy nghĩ về quá trình chiến lược hoặc các vấn đề lớn hơn, vui lòng chia sẻ tại đây, nơi chúng đang được theo dõi hàng ngày!

Nếu bạn có ý tưởng cụ thể nào để cải thiện nền tảng phần mềm, xin hãy đề xuất tại Phabricator hoặc trang thảo luận riêng của từng sản phẩm.