Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Cykl 2/Zdrowe, otwarte społeczności

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Healthy, Inclusive Communities and the translation is 100% complete.

Do 2030 r. kultura wolontariuszy Wikimedia będzie sprawiała radość, dawała satysfakcję i będzie otwarta zarówno dla obecnych jak i nowych współtwórców. Będziemy witali nowych wolontariuszy w naszym ruchu i wspierali ich, aby nabrali własnego, pozytywnego doświadczenia i trwale zaangażowali się w projekty. Ludzie z każdego środowiska będą czuli się włączeni w sieć grup i organizacji tworzących głębokie relacje. W rezultacie nasz ruch wzrośnie zarówno pod względem rozmiarów, jak i natury, ponieważ projekty rozwijają się dzięki naszej trosce.

The following discussion is closed.

2 cykl dyskusji jest już zamknięty i w trakcie końcowego nadawania sensu i streszczenia. Prosimy wkrótce do nas wrócić na kolejny cykl tego procesu.

Pod-tematy

Temat ten powstał z treści generowanych przez indywidualnych uczestników i zorganizowanych grup podczas dyskusji w ramach cyklu 1. Oto pod-tematy, które związane są z tym tematem. Zobacz raport Raport z cyklu 1 oraz dodatkowy arkusz i metodologię połączenia 1800+ stwierdzeń tematycznych.

 • Zdrowie społeczności
 • Zaangażowanie i wsparcie dla społeczności
 • Różnorodność i otwartość
 • Różnorodność płciowa
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Zaangażowanie użytkowników
 • Nowi użytkownicy
 • Doświadczeni użytkownicy
 • Czytelnicy

Wnioski z badań i dysput prowadzonych w ramach ruchu

Wnioski pochodzące od społeczności Wikimedia (z poniższych dyskusji)

Wnioski pochodzące od partnerów i ekspertów

Wnioski z badań użytkowników (czytelników i edytorów)

Inne badania

Statystyki użytkowników Wikimedia

 1. Miesięcznie udziela się 220 000 osób: https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikimediaAllProjects.htm
 2. Reprezentacja się zmienia: https://web.archive.org/web/20161024063241/https:/stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageEditsPerCountryOverview.htm
 3. Retencja edytorów na en-wiki spada: File:Monthly active editors.enwiki 2016-06.svg
 4. Miesięczna retencja użytkowników en-wiki: File:Enwiki.monthly user retention.survival proportion.svg

Informacja o organizacjach afiliowanych i grupach zorganizowanych Wikimedia

 1. Organizacje afiliowane Wikimedia i grupy zorganizowane: m:Wikimedia movement affiliates
 2. 100+ organizacji afiliowanych na całym świecie: File:Wikimedia Capters and WMF Maps.svg

Dawne zaangażowanie społeczności i badania darczyńców

 1. Nierówność płci się utrzymuje: m:Community Engagement Insights
 2. Motywacje czytelników: https://arxiv.org/pdf/1702.05379.pdf
 3. Motywacje edytorów: File:Editor_Survey_2012_-_Wikipedia_editing_experience.pdf
 4. Fundusze pozyskane przez fundację: File:FY1516DonationsByContinent.png
 5. Ankieta motywacji darczyńców: File:Wikimedia 2014 English Fundraiser Survey.pdf

Badania z innych źródeł

 1. "Od Blueprint do Skali: Przypadek badania filantropii w w zakresie jej wpływu", http://acumen.org/content/uploads/2013/03/From-Blueprint-to-Scale-Case-for-Philanthropy-in-Impact-Investing_Full-report.pdf
 2. "Przyszłość wolności mowy, trolingu, anonimowości i fałszywych wiadomości online", Pew Research Center: http://www.pewinternet.org/2017/03/29/the-future-of-free-speech-trolls-anonymity-and-fake-news-online/
 3. Molestowanie Online", Pew Research Center: http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/
 4. "The Agency, The New York Times", "Z niewymiennego biurowca w Petersburgu, w Rosji, armia dobrze opłacanych <<trolli>>, próbowała siać spustoszenie w całym Internecie:" https://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency.html
 5. Litewskie Elfy walczą z rosyjskimi wpływa online", AP: https://apnews.com/27ce7f001bde4ccb9415ce4a0de74af1/lithuanian-elves-combat-russian-influence-online
 6. Niedoreprezentowane tematy wciąż takimi pozostają: https://www.bloomberg.com/news/features/2016-12-22/how-woke-is-wikipedia-s-editorial-pool
 7. 84% artykułów w Wikipedii koncentruje się na Europie i Północnej Ameryce: http://www.markgraham.space/blog/geographies-of-the-worlds-knowledge

Pytania

Zapoznaj się z dyskusją na te pytania na stronie dyskusyjnej

Oto najważniejsze pytania, które warto rozważyć i nad którymi warto debatować podczas tej dyskusji. Prosimy, abyście uzasadniali swoje argumenty badaniami gdy tylko to możliwe. Uznajemy, że nie masz czasu, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania; Aby pomóc Ci wybrać na czym warto się skoncentrować, wymieniono poniżej trzy typy pytań. Najważniejsze aby odpowiedzieć na podstawowe pytania podczas tego cyklu dyskusji.

Podstawowe pytania
 1. Jaki wpływ mielibyśmy na świat, jeśli będziemy podążać za tym tematem?
  • Zauważ, że jeśli podałeś już kluczowe pomysły, które odpowiadają na pytanie w poprzednim wątku, rozważ dodanie linku do tej strony źródłowej zamiast przepisywać całe stwierdzenia. (Zobacz arkusz kalkulacyjny). Jeśli masz coś nowego, aby dodać do komentarza, który zrobiłeś wcześniej, proszę to zrobić.
 2. Jak ważny jest ten temat w porównaniu do 4 pozostałych? Dlaczego?
Pytania drugorzędne
 1. Skupienie się wymaga kompromisów. Jeśli w ciągu najbliższych 15 lat zwiększymy wysiłki w tej dziedzinie, czy jest coś, co dziś robimy, co musielibyśmy przestać?
Pytania poszerzające
 1. Co jeszcze ważnego można zaproponować w tym temacie, aby go wzmocnić?
 1. Kto jeszcze będzie pracował w tej dziedzinie i jak mógłby stać się naszym partnerem?

Inne komentarze:

Pamiętaj, jeśli masz jakieś opinie na temat procesu strategii lub inne ważne sprawy, prosimy podzielić się z nimi tutaj, gdzie one są codziennie monitorowane!

Jeśli masz konkretne pomysły na udoskonalenie oprogramowania, rozważ przesłanie ich do Phabricatora lub na konkretnej stronie dyskusyjnej danego produktu.