Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Цикъл 2/Здрави, приобщаващи общности

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Healthy, Inclusive Communities and the translation is 100% complete.

Към 2030 г., доброволческата култура на Уикимедия ще бъде забавна, възнаграждаваща и включваща както съществуващите, така и новодошлите. Ще посрещаме нови доброволци в нашето движение и ще ги напътстваме, за да се уверим, че получават опит и продължават да участват в проектите. Хората от всяка група ще се чувстват част от мрежа от групи и организации, с дълбоки връзки. В резултат на това, нашето движение ще расте както по размер, така и по характер, а н същото време нашите проекти ще процъфтяват под общите ни грижи.

The following discussion is closed.

Цикъл 2 от дискусията вече е затворен за окончателно резюме и чернова. Моля, присъединете се към нас в следващия цикъл на този процес.

Подтеми

Тази тема се формира от съдържанието, създадено от отделни сътрудници и организирани групи по време на дискусиите в цикъл 1. Ето подтемите, които поддържат тази тема. Вижте доклада от Цикъл 1, плюс допълнителната таблица и методологията за синтез на 1 800+ тематични изявления.

 • Състояние на общността
 • Ангажиране и подкрепа на общността
 • Разнообразие и включване
 • Разнообразие на половете
 • Вътрешна комуникация
 • Ангажираност на потребителите
 • Нови потребители
 • Опитни потребители
 • Читатели

Идеи от разговорите и изследванията на стратегията на движението

Идеи от уикимедианската общност (от тази дискусия)

Идеи от партньори и експерти

Идеи от проучвания сред потребители (читатели и сътрудници)

Други изследвания

Констатации от анализа на уикимедианските потребители

 1. 220 000 души допринасят месечно: https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikimediaAllProjects.htm
 2. Представителството е изкривено: https://web.archive.org/web/20161024063241/https:/stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageEditsPerCountryOverview.htm
 3. Задържане на спада на редактори в английската Уикипедия: File:Monthly active editors.enwiki 2016-06.svg
 4. Задържане на месечните потребители в английската Уикипедия: File:Enwiki.monthly user retention.survival proportion.svg

Информация за филиалите и организираните групи на Уикимедия

 1. Филиали и организирани групи на Уикимедия: m:Wikimedia movement affiliates
 2. 100+ филиала по целия свят: File:Wikimedia Capters and WMF Maps.svg

Предходно ангажиране на общността и изследване на дарителите

 1. Разликата между половете остава: m:Community Engagement Insights
 2. Мотивация на читателите: https://arxiv.org/pdf/1702.05379.pdf
 3. Мотивация на редакторите: File:Editor_Survey_2012_-_Wikipedia_editing_experience.pdf
 4. Пари, набрани от Фондацията: File:FY1516DonationsByContinent.png
 5. Изследване на мотивацията на дарителите: File:Wikimedia 2014 English Fundraiser Survey.pdf

Проучвания от други източници

 1. "From Blueprint to Scale: The Case for Philanthropy in Impact Investing", http://acumen.org/content/uploads/2013/03/From-Blueprint-to-Scale-Case-for-Philanthropy-in-Impact-Investing_Full-report.pdf
 2. "The Future of Free Speech, Trolls, Anonymity, and Fake News Online", Изследователски център Пю: http://www.pewinternet.org/2017/03/29/the-future-of-free-speech-trolls-anonymity-and-fake-news-online/
 3. "Online Harassment", Изследователски център Пю: http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/
 4. "The Agency, The New York Times, "From a nondescript office building in St. Petersburg, Russia, an army of well-paid “trolls” has tried to wreak havoc all around the Internet": https://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency.html
 5. "Lithuanian Elves Combat Russian Influence Online", АП: https://apnews.com/27ce7f001bde4ccb9415ce4a0de74af1/lithuanian-elves-combat-russian-influence-online
 6. По-слабо представените теми остават по следния начин: https://www.bloomberg.com/news/features/2016-12-22/how-woke-is-wikipedia-s-editorial-pool
 7. 84% от статиите в Уикипедия се фокусират върху Европа и Северна Америка: http://www.markgraham.space/blog/geographies-of-the-worlds-knowledge

Въпроси

Вижте дискусията за тези въпроси на беседата

Това са основните въпроси, които искаме да обмислите и да обсъдите по време на тази дискусия. Моля, подкрепете аргументите си с проучвания, ако е възможно. Осъзнаваме, че може да нямате време да отговорите на всички въпроси; за да ви помогнем да изберете къде да се насочите, по-долу сме изредили три типа въпроси. Основните въпроси са най-важните за отговор по време на този дискусионен цикъл.

Основни въпроси
 1. Какво влияние ще имаме върху света, ако следваме тази тема?
  • Имайте предвид, че ако вече сте изпратили ключови идеи, които отговарят на този въпрос в тази тема в предишна дискусия, добавете само препратка на към страницата-източник, вместо да пренаписвате целия текст. (вижте електронната таблица). Ако има нещо ново, което искате да добавите към коментара, който сте направили преди; моля, направете го.
 2. Колко важна е тази тема спрямо останалите 4? Защо?
Втори въпрос
 1. Фокусът изисква компромиси. Ако увеличим усилията си в тази област през следващите 15 години, има ли нещо, което правим днес и което трябва да спрем да правим?
Разширени въпроси
 1. Какво друго е важно да се добави към тази тема, за да стане по-здрава?
 1. Кои други ще работят в тази област и как можем да си сътрудничим с тях?

Други коментари:

Не забравяйте, че ако имате идеи за стратегическия процес или по-големи проблеми, да ги споделите тук, където те са наблюдавани ежедневно!

"Ако имате конкретни идеи за подобряване на софтуера, моля, обмислете да ги изпратите на Фабрикатор или конкретната беседа на продукта."