Tiếp viên/Bầu cử 2014/Hướng dẫn

This page is a translated version of the page Stewards/Elections 2014/Guidelines and the translation is 60% complete.
Trang này chỉ người dùng mà có quan tâm định bỏ phiếu hoặc định nộp đơn ứng cử cho Bầu Cử Tiếp Viên. Xin đọc mỗi đoạn thích hợp ở dưới.

Người bỏ phiếu

Trước khi bỏ phiếu, bạn phải:

  • có tài khoản trên Meta (wiki này);
  • tài khoản toàn dự án (hay là tài khoản Meta với trang thành viên có liên kết tới wiki chính của bạn và liên kết tới tài khoản Meta từ trang thành viên trong wiki chính của bạn);
  • không chỉ dùng tài khoản cho việc tự động như robot;
  • đã làm ít nhất 600 đóng góp trước ngày 1 tháng 11 năm 2013 (trên một wiki, hoặc số đóng góp của tất cả wiki thống nhất cộng lên);
  • đã làm ít nhất 50 đóng góp giữa ngày 1 tháng 8 năm 2013 và ngày 31 tháng 1 năm 2014 (trên một wiki như trước, hoặc số đóng góp của tất cả wiki thống nhất cộng lên).

(Bạn có thể tự động soát các tiêu chuẩn ở trên.)

Người dịch

Xem trang chủ đề cho dịch bầu cử tiếp viên để biết thêm chi tiết.

Các ý kiến tới người tham gia

  • Bạn có thể viết câu hỏi cho các ngưòi ứng viên trên trang này. Xin đừng viết hơn hai câu hỏi cho mỗi ứng viên, và viết câu hỏi càng ngắn càng tốt.
  • Bạn có thể viết tuyên bố ngắn (một hay hai câu) để

giải thích tại sao bạn bỏ phiếu. Cuộc nói chuyện dài, như bài đăng trả lời về phiếu của người ta, sẽ bị di chuyển tới trang thảo luận, vời một bức thư ngắn trên trang số phiếu để người tham gia khác biết chuyện ở đâu.

  • Vì một số người thành viên cấm CentralNotice, bạn có thể báo tin cho người thành viên khác mà muốn tham gia hoặc bỏ phiếu.

Người ứng viên

Điều kiện để ứng cử

Yêu cầu đọc hết văn bản này trước khi bạn tự đề cử. Nếu bạn không thỏa mãn tiêu chuẩn sau tích cực, bạn sẽ bị loại ra không cho thi.

Trước khi nộp đơn xin việc tiếp viên bạn phải:

(Bạn có thể tự động soát các tiêu chuẩn ở trên.)

Thêm tại vì việc tiếp viên thể có kết quả pháp luật và ẩn ý pháp luật (xem thêm quy định về kiểm định viêngiám sát viên) bạn phải:

  • hơn ít nhất 18 tuổi và hơn ít nhất tuổi người lớn pháp luật trong Việt Nam, trước khi ngày cuối cùng của biểu quyết;
  • cung cấp tên chính pháp luật và thẻ nhận dạng cá nhân cho Wikimedia Foundation.

Stewards are preferably multilingual, because steward work often involves projects of varying languages, but this is not a requirement. They should also be available on a reasonably common basis. The stewards policy sets limitations; for example, stewards may not use their access on projects that they are active on to avoid conflicts of interest, and are encouraged to watch and help on the steward request pages. They can also join the IRC channel #wikimedia-stewardskết nối on freenode to answer requests.

Inactive stewards will have their access removed.

Provide proof of identity