Reform of copyright and copyright-related protections/nl

This page is a translated version of the page Reform of copyright and copyright-related protections and the translation is 100% complete.

Er zijn verschillende auteursrechten en auteursrechtgerelateerde beschermingen die moeten worden gewijzigd of volledig moeten worden benut. Hier is een waarschijnlijk onvolledige lijst. In een tweede stap zal worden getracht de problematiek te prioriteren. Er kan verder worden gewerkt aan het opnemen van meer doelstellingen, volgorde op belangrijkheid (voor ons en/of iedereen), volgorde op activiteit over het onderwerp door ons en anderen, volgorde op impact. Het werk aan deze pagina is opnieuw gestart na een discussie op de mailinglijst naar aanleiding van een beleidsverklaring van Creative Commons, ter ondersteuning van een copyright hervorming.

Whither next?

Brainstormen

Dit is een lijst van de meeste zaken die op verschillende pagina's, chats en mailinglisten worden genoemd. Verschillende artikelen zijn zeer vergelijkbaar of identiek. Deze lijst geeft niet per se prioriteiten weer, het doel is om alle kwesties die via verschillende communicatiekanalen zijn genoemd samen te stellen.

 • Vrijheid van verweesde werken (zie deze categorie)
 • Freedom of panorama overal: commons:Commons:Freedom of panorama campaign
 • Vraag de Library of Congress om alle Amerikaanse auteursrechtrecords te digitaliseren (wikisource:Catalog of Copyright Entries)
 • Vraag de VS om de rule of the shorter term te volgen
 • Zorg ervoor dat het VK officieel van "sweat of the brow" afstapt
 • Databaserechten in de EU intrekken
 • Intrekking Sonny Bono Copyright Extension Act
 • Absurde auteursrechtelijke voorwaarden in Mexico repareren
 • Zorg dat werken van Amerikaanse staten toegevoegd worden aan het publieke domein
 • Krijg werken van de EU-overheid en door de overheid gefinancierde werken (niet alleen onderzoek als "nu" [1]) in het publieke domein (of onder een gratis CC-licentie)
 • Krijg op al het door de Amerikaanse overheid gefinancierde onderzoek open toegang (pagina zou op Meta moeten staan)
 • Schrap speciale uitbreiding van het auteursrecht (30 jaar in Frankrijk voor "dood in gevecht").
 • Verminder de auteursrechttermijn tot 50 pma (of 14+14 zoals oorspronkelijk in de VS, of wat dan ook)
 • Gestandaardiseerde beperkingen/uitzonderingen
 • Vrijheid van objecten in de diepe ruimte (dit is een item met een zeer laag belang)
 • Termijnhervorming/-beperking (d.w.z. het bestrijden van de volgende golf van termijnverlengingen)
 • Auteursrechtelijke status van overheidswerken / officiële werken
 • Reproducties van 2D-werken --> moeten ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving heel duidelijk is dat dit geen nieuw werk is
 • Softwarepatenten
 • Uitzonderingen om regels te omzeilen (handicap-DRM, archieven etc)
 • Auteursrecht op door de overheid gefinancierde werken
 • Stimulansen voor Open Overheidsdata
 • Informatie over de publieke sector
 • Verhogen van de drempel voor vereiste extra creativiteit (om in aanmerking te komen voor auteursrecht)
 • Auteursrechtenorganisaties (en Creative Commons)
 • Beginsel bij de toepassing van de meest flexibele regel
 • Gratis gebruik van afbeeldingen van productverpakkingen
 • Duidelijke regels over wat massaproductie is
 • Internationale overeenkomst die geld en postzegels uitsluit van auteursrecht
 • Specifieke problemen in landen met een "onderbroken geschiedenis" (bijv. Baltische staten)
 • Verkorting van de auteursrechttermijn voor mediakanalen
 • Opt-in auteursrecht in plaats van huidig automatisch systeem

Verkorte lijst

Dit is een poging om een kortere, niet-herhaaldelijke lijst van bovenstaande verzamelde punten te maken.

 • Auteursrechtelijke termijnen inkorten (en uitbreiding ervan voorkomen)
 • Wereldwijde vrijheid van panorama
 • Gratis gebruik van verweesde werken
 • Digitalisering van auteursrechtelijk beschermde documenten
 • Regel van kortere termijn
 • Verhoging van de drempel voor de vereiste extra creativiteit
 • Intrekking EU-databaserechten
 • Door de overheid gemaakte werken (incl. EU, EU-lidstaten, VS-staten, enz.) hebben vrijgegeven in het publieke domein
 • Door de overheid gefinancierde werken hebben vrijgegeven onder vrije licenties
 • Gestandaardiseerde beperkingen en uitzonderingen (incl. het verwijderen van speciale extensies)
 • Softwarepatenten
 • Uitzonderingen op DRM
 • Open Overheidsdata (& vrijheid van informatie)
 • Informatie over de publieke sector
 • Collectief beheer van rechten
 • Gebruik van afbeeldingen op productverpakkingen
 • Auteursrecht op geld en postzegels
 • Opt-in auteursrechtsysteem

Prioritering

De punten moeten worden geprioriteerd op basis van criteria als impact, urgentie, haalbaarheid, belang voor de gemeenschap, positionering van andere organisaties, fit-to-strategy en binnen het bereik van Wikimedia. Al deze criteria moeten beter worden gedefinieerd. Een eerste en gedeeltelijk overzicht van het "belang voor de gemeenschap" is te vinden in de resultaten van de Enquête beleidskwesties 2013.

Zie ook

Gerelateerde activiteiten

Historische discussies