Μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίες που σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

This page is a translated version of the page Reform of copyright and copyright-related protections and the translation is 59% complete.

Υπάρχουν πολλές "προστασίες πνευματικών δικαιωμάτων ή προστασίες σε αυτά που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα". Εδώ υπάρχει μία μάλλον μη ολοκληρωμένη λίστα. Σε ένα δεύτερο στάδιο, θα γίνει μια προσπάθεια να μπουν προτεραιότητες στα ζητήματα αυτά. Επιπλέον δουλειά μπορεί να γίνει για να συμπεριληφθούν περισσότεροι στόχοι, κατάταξη κατά βαθμό σημαντικότητας (για εμάς και/ή για το καθένα), κατάταξη με τον βαθμό δραστηριότητας στο θέμα από εμάς και από άλλους, κατάταξη με βαθμό επιρροής. Η δουλειά σε αυτήν τη σελίδα ξεκίνησε ξανά μετά τη λίστα αποδεκτών αλληλογραφίας συζήτηση μετά από ανακοίνωση πολιτικής από την Creative Commons, για να υποστηρίξει μία "μεταρρύθμιση στα πνευματικά δικαιώματα".

Whither next?

Καταιγισμός ιδεών

Αυτή είναι μία λίστα των περισσότερων πραγμάτων που αναφέρονται σε διάφορες σελίδες, χώρους συνομιλίας και λίστες αλληλογραφίας. Πολλά αντικείμενα είναι είτε πολύ παρόμοια είτε πανομοιότυπα. Η λίστα αυτή δεν εκφράζει απαραίτητα προτεραιότητες, ο σκοπός της είναι να συγκεντρώσει όλα τα ζητήματα που έχουν αναφερθεί μεταξύ διαφορετικών δίαυλων επικοινωνίας.

 • Freedom of orphan works (see Category:Orphan works for now)
 • Freedom of panorama everywhere: commons:Commons:Freedom of panorama campaign
 • Get Library of Congress to digitize all U.S.A. copyright records (wikisource:Catalog of Copyright Entries)
 • Get U.S.A. to apply rule of the shorter term
 • Get U.K. to officially kill "sweat of the brow"
 • Repeal database rights in EU
 • Repeal Sonny Bono Copyright Extension Act
 • Fix absurd copyright terms in Mexico
 • Get works by U.S.A. states added to public domain
 • Get EU government and government-funded works (not only research as "now" [1]) in the public domain (or under a free CC license)
 • Get all USA government-funded research open access (page should be on Meta)
 • Scrap special copyright extension (30 years in France for "dead in combat").
 • Reduce the copyright term to 50 pma (or 14+14 as originally in USA, or whatever)
 • Standardized limitations/exceptions
 • Freedom of deep space objects (this is a very low importance item)
 • Term reform/limitation (i.e., fighting the next wave of term extensions)
 • Copyright status of government works / official works
 • Reproductions of 2D works --> should make sure that the law/regulations are very clear that this is not a new work
 • Software patents
 • Exceptions to circumvent rules (disability-DRM, archives etc)
 • Copyright on publicly funded works
 • Incentives for Open Government Data
 • Public Sector Information
 • Raising treshhold for required added creativity (to qualify for copyright)
 • Collecting societies (and Creative Commons)
 • Principle in applying the most flexible rule
 • Free use of product packaging images
 • Clear rules on what constitutes mass production
 • International agreement excluding money and postage stamps from copyright
 • Specific issues in countries with "interrupted history" (e.g. Baltic states)
 • Shortening copyright term for media channels
 • Opt-in copyright instead of current automatic system

Συνοπτική λίστα

This is an attempt to create a shorter, non-repetitive list of the above gathered points.

 • Shorten copyright terms (and prevent their expansion)
 • Global Freedom of Panorama
 • Free use of Orphan Works
 • Digitalisation of copyright records
 • Rule of shorter term
 • Raising threshold for required added creativity (incl. killing Sweat the brow)
 • Repeal EU Database Rights
 • Have government created works (incl. EU, EU Member States, US States, etc.) released into the public domain
 • Have publicly funded works released under free licenses
 • Standardised limitations and exceptions (incl. removing special extensions)
 • Software patents
 • Exceptions to DRM
 • Open Government Data (& FoI)
 • Public Sector Information
 • Collective Rights Management
 • Use of product packaging images
 • Copyright on money and stamps
 • Opt-in copyright system

Ιεράρχηση

The points should be prioritised along criteria like impact, urgency, feasibility, importance to community, positioning of other organisations, fit-to-strategy and falling within the scope of Wikimedia. All these criteria need to be better defined. A first and partial overview of the "importance to community" could be found in the results of the Policy Issues Survey 2013.

Δείτε επίσης

Σχετικές δραστηριότητες

Ιστορικές συζητήσεις

Εξωτερικοί σύνδεσμοι