Privacy policy/Proposed Revisions/th

This page is a translated version of the page Privacy policy/Proposed Revisions and the translation is 31% complete.

(Note: This started off as an exact copy of the current policy as of 2014-05-20T12:13:26.)

อยากช่วยแปลหรือ แปลข้อความที่ขาดหายไป

This is a draft of a proposed privacy policy for your feedback. The current privacy policy can be found here.
นโยบายความเป็นส่วนตัว
Wikimedia-logo.svg
นี่คือข้อความย่อของนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับฉบับเติม คลิกที่นี่.

Disclaimer: This summary is not a part of the Privacy Policy and is not a legal document. It is simply a handy reference for understanding the full Privacy Policy. Think of it as the user-friendly interface to our Privacy Policy.


Because we believe that you shouldn’t have to provide personal information to participate in the free knowledge movement, you may:

Because we want to understand how Wikimedia Sites are used so we can make them better for you, we collect some information when you:

We are committed to:

พึงตระหนักว่า

 • Any content you add or any change that you make to a Wikimedia Site will be publicly and permanently available.
 • If you add content or make a change to a Wikimedia Site without logging in, that content or change will be publicly and permanently attributed to the IP address used at the time rather than a username.
 • Our community of volunteer editors and contributors is a self-policing body. Certain administrators of the Wikimedia Sites, who are chosen by the community, use tools that grant them limited access to nonpublic information about recent contributions so they may protect the Wikimedia Sites and enforce policies.
 • This Privacy Policy does not apply to all sites and services run by the Wikimedia Foundation, such as sites or services that have their own privacy policy (like the Wikimedia Shop) or sites or services run by third parties (like third-party developer projects on Wikimedia Cloud Services).
 • As part of our commitment to education and research around the world, we occasionally release public information and aggregated or non-personal information to the general public through data dumps and data sets.
 • For the protection of the Wikimedia Foundation and other users, if you do not agree with this Privacy Policy, you may not use the Wikimedia Sites.
Contents

บทนำ

ยินดีต้อนรับ!

การเคลื่อนไหวของวิกิมีเดียตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เรียบง่าย แต่ใช้หลักการที่มีประสิทธิภาพ: เราสามารถทำร่วมกันมากขึ้นกว่าที่เราสามารถทำคนเดียว เราไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากการชุมนุม, แบ่งปัน และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา ในขณะที่เราแสวงหาวิธีการใหม่ที่จะทำให้เว็บไซต์วิกิมีเดียใช้งานได้มากขึ้น, ปลอดภัยมากขึ้น และเป็นประโยชน์มากขึ้น


เราเชื่อว่าการเก็บและใช้ข้อมูลควรที่จะมาพร้อมกับความโปร่งใส นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายว่ามูลนิธิวิกิมีเดีย องค์กรซึ่งไม่แสวงให้กำไร ผู้ให้บริการไซต์ในเครือวิกิมีเดียอย่างวิกิพีเดีย รวบรวม ใช้ และ แบ่งปันข้อมูลที่เราได้รับจากคุณจากการใช้ไซต์ในเครือวิกิมีเดียอย่างไร สิ่งหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องเข้าใจคือ การใช้ไซต์ในเครือวิกิมีเดียใดๆ คุณยอมรับการรวบรวม เคลื่อนย้าย ประมวลผล จัดเก็บ เปิดเผย และใช้ข้อมูลของคุณตามที่สาธยายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นั่นหมายความว่าการอ่านนโยบายฉบับนี้อย่างระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญ

เราเชื่อว่าคุณไม่ควรจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวความรู้เสรี คุณไม่จำเป็นต้องให้ชื่อจริง, ที่อยู่ หรือวันที่ในการลงทะเบียนสำหรับบัญชีมาตรฐานหรือส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์วิกิมีเดีย

เราไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลซึ่งไม่เป็นสาธารณะของคุณ รวมไปถึงไม่ให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้อื่นเพื่อให้ขายอะไรแก่คุณ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อหาวิธีที่จะทำให้ไซต์ในเครือวิกิมีเดียของเราเป็นที่ดึงดูดและเข้าถึงได้มากขึ้น เพื่อดูว่าแนวคิดต่างๆ ประสบผลเพียงไร เพื่อทำให้การเรียนรู้และการเขียนสนุกมากขึ้น พูดโดยง่าย ก็คือ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้ไซต์ในเครือวิกิมีเดียดีขึ้นสำหรับคุณ

ท้ายสุดแล้ว คนเช่นคุณ นักรบแห่งความรู้เสรี ผู้ซึ่งทำให้ไซต์วิกิมีเดียต่างๆ นอกจากจะเกิดขึ้นจริงแล้ว ยังเติบโตและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

นิยาม

เพราะคนทุกคน (ไม่ใช่เฉพาะทนายความ) ควรรู้ได้โดยง่ายว่าเราเก็บและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรและเพื่ออะไร เราจึงใช้ภาษาปกติ แทนที่จะใช้ภาษาซึ่งเป็นทางการในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้คุณเข้าใจถึงคำศัพท์เฉพาะทางบางคำ ข้างล่างนี้คือตารางคำแปล


เมื่อพวกเราพูดถึง ...เราหมายถึง
"มูลนิธิวิกิมีเดีย"/"มูลนิธิ"/"เรา"/"พวกเรา"/"ของเรา" มูลนิธิวิกิมีเดีย บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ให้การดำเนินการเว็บไซต์ของวิกิมีเดียทั้งหมด
"เว็บไซต์ของวิกิมีเดีย"/"บริการของเรา" เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ของวิกิมีเดีย รวมไปถึงโครงการหลักของเรา เช่นวิกิพีเดียและวิกิมีเดียคอมมอนส์ และยังหมายถึงแอพลิเคชั่นมือถือ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) อีเมล และการแจ้งเตือน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มีบางเว็บไซต์และบริการที่ไม่รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดูข้อมูลและรายการได้ที่ส่วน "สิ่งใดบ้างที่นโยบายความเป็นส่วนตัวครอบคลุมและไม่ครอบคลุม" ด้านล่าง
"คุณ"/"ของคุณ"/"ฉัน" คือคุณ ไม่คำนึงถึงว่าคุณจะเป็นใครหรือตำแหน่งใด หรือจะเป็นกลุ่มคนหรือองค์กร ไม่คำนึงถึงว่าคุณใช้เว็บไซต์ของวิกิมีเดียอย่างไร หรือใช้บริการของเราในนามของตัวคุณเองหรือในนามของผู้ใดก็ตาม
"นโยบายนี้"/"นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้" เอกสารฉบับนี้ เป็นคำเรียกแทนชื่อเต็ม "นโยบายความเป็นส่วนตัวของมูลนิธิวิกิมีเดีย"
"การส่วนร่วม" เนื้อหาใด ๆ ที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของวิกิมีเดีย
"สารสนเทศส่วนบุคคล"/"ข้อมูลส่วนบุคคล"/"ข้อมูลส่วนตัว" ข้อมูลหรือสารสนเทศที่คุณมอบให้แก่เรา หรือที่เรารวบรวมจากคุณอันเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของวิกิมีเดียที่อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจใช้ระบุตัวตนของคุณได้

เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเราไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ทั้งหมด เราพิจารณาใช้แค่บางข้อมูลเพื่อให้ระบุตัวตนของคุณได้:

(ก) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หมายเลขประจำตัวประชาชน เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลตัวแทนผู้ใช้ (User agent) และหมายเลขบัตรเครดิต และ
(ข) เมื่อเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามารถระบุตัวได้ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นวันเกิด เพศ รสนิยมทางเพศ ชาติพันธุ์กำเนิดหรือเผ่าพันธุ์ สถานภาพสมรสหรือครอบครัว ข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลทางการแพทย์หรือความพิการ ความเกี่ยวข้องทางการเมือง และศาสนา
"บุคคลที่สาม" นิติบุคคล ตัวแทน เว็บไซต์ บริการ ผลิตภัณฑ์ และแอพพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมูลนิธิวิกิมีเดีย รวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้และองค์กรอิสระหรือกลุ่มที่ช่วยเผยแพร่และแนะนำขบวนการวิกิมีเดีย เช่น คณะผู้ใช้ องค์กรเฉพาะกิจ และกลุ่มผู้ใช้ และยังหมายถึงอาสาสมัคร พนักงาน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ และผู้ว่าจ้างขององค์กรหรือกลุ่มเหล่านั้น


We recognize that only a minority of you are familiar with technical terms like “tracking pixels” and “cookies” used in the Privacy Policy. Whether you are brand new to privacy terminology or you are an expert who just wants a refresher, you might find our Glossary of Key Terms helpful.

What This Privacy Policy Does & Doesn't Cover

Except as explained below, this Privacy Policy applies to our collection and handling of information about you that we receive as a result of your use of any of the Wikimedia Sites. This Policy also applies to information that we receive from our partners or other third parties. To understand more about what this Privacy Policy covers, please see below.

ตัวอย่างของสิ่งที่นโยบายนี้ครอบคลุมถึง

เพื่อประโยชน์ของความชัดเจน นโยบายนี้ครอบคลุม โดยไม่คำนึงถึงภาษา:

 • เว็บไซต์หลักทั้งหมดของเรา (พบได้ที่รายชื่อของโครงการที่สำคัญ) เช่น วิกิพีเดีย รวมถึงหน้าผู้ใช้, หน้าอภิปราย และกระดานประกาศ
 • บล็อกและส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ของเรา (ยกเว้นกรณีที่เราได้ให้นโยบายที่แยกต่างหากสำหรับบริการเหล่านั้น)
 • เว็บไซต์มือถือและแอพพลิเคชันของเรา ซึ่งสามารถพบได้ในรายการอย่างเป็นทางการของเรา
 • อีเมล, เอสเอ็มเอส และการแจ้งเตือนจากเรา หรือจากคุณส่งให้เรา

This Privacy Policy, however, does not cover some situations where we may gather or process information. For example, some uses may be covered by separate privacy policies (like those of the Wikimedia Shop) or sites or services run by third parties (such as third-party developer projects on Wikimedia Labs). To understand more about what this Privacy Policy does not cover, please see below.

สิ่งที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึง

ในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่ออธิบายอย่างละเอียดว่าสถานการณ์ใดที่นโยบายนี้ไม่ครอบคลุม

Wikimedia Sites and Tools with alternative policies
Some Wikimedia Foundation websites or tools have alternative privacy policies or provisions that differ from this Privacy Policy. These websites include:
If a Wikimedia Foundation website is governed by an alternative privacy policy, it will link to such policy. When a Wikimedia Foundation tool is governed by an alternative privacy policy, the page where the tool may be downloaded or enabled will include a link to that policy.
สมาชิกชุมชน
The Wikimedia Sites are collaborative labors of love that are constantly maintained and updated by a global community of volunteers. This global community of volunteers may sometimes have access to personal Information in order to ensure the functioning of the Wikimedia Sites.
 • Administrative volunteers, such as CheckUsers or Stewards. These are volunteers who enforce Wikimedia Site policies and ensure the safety of the Wikimedia Sites. When these administrators access Personal Information that is nonpublic, they are required to comply with our Access to Nonpublic Information Policy, as well as other, tool-specific policies.
 • Tool providers. We support platforms for third-party developers to experiment and develop new tools and sites, such as wmflabs.org. When you use one of the tools developed by these volunteers, you may transfer information to them. When these volunteers access nonpublic information or Personal Information, they are required to comply with the terms governing the particular platform the tool is available on.
 • Other users. We provide several tools that allow users to communicate with each other. The communications may be covered by this Policy while they pass through our systems, but the users who receive these communications, and what they do with the communications once they receive them, are not covered by this Policy. Examples include:
  • posting to Foundation-hosted email lists;
  • requesting support from volunteers through our online ticketing system (email sent to info[at]wikimedia.org goes to this system);
  • emailing other users through the Wikimedia Sites (for example, by using the "Email this user" feature); and
  • chatting on IRC (such as on the #wikipedia channel).
บุคคลที่สาม
This Privacy Policy only covers the way the Wikimedia Foundation collects, uses and discloses Personal Information and does not address the practices of third parties. For example, this Privacy Policy does not address the practices of:
 • Websites run by other organizations, like websites linked to from the "References" sections of Wikipedia, or run by Wikimedia chapters or other movement organizations. These organizations may receive information from you if you visit their websites after using one of the Wikimedia Sites. They are governed by their own privacy policies.
 • Mobile applications provided by other organizations or individuals. These organizations or individuals may receive information from you if you use those applications to access the Wikimedia Sites or Wikimedia Site content. They are governed by their own privacy policies.

Sometimes, volunteers may place a data-collecting tool, such as a script, gadget, tracking pixel, or share button, on a Wikimedia Site without our knowledge. This Policy does not cover how third parties handle the information they receive as a result of such a tool. If you come across such a third-party tool, and you believe it violates this Policy, you can remove the tool yourself, or report it to privacy[at]wikimedia.org so we can investigate.

Where community policies govern information, such as the CheckUser policy, the relevant community may add to the rules and obligations set out in this Policy. However, they are not permitted to create new exceptions or otherwise reduce the protections offered by this Policy.

การใช้สารนิเทศ

Types of Information We Receive From You, How We Get It, & How We Use It

Your Public Contributions

The Wikimedia Sites were primarily created to help you share your knowledge with the world, and we share your contributions because you have asked us to do so.

When you make a contribution to any Wikimedia Site, including on user or discussion pages, you are creating a permanent, public record of every piece of content added, removed, or altered by you. The page history will show when your contribution or deletion was made, as well as your username (if you are signed in) or your IP address (if you are not signed in). We may use your public contributions, either aggregated with the public contributions of others or individually, to create new features or data-related products for you or to learn more about how the Wikimedia Sites are used.

Unless this Policy says otherwise, you should assume that information that you actively contribute to the Wikimedia Sites, including personal information, is publicly visible and can be found by search engines. Like most things on the Internet, anything you share may be copied and redistributed throughout the Internet by other people. Please do not contribute any information that you are uncomfortable making permanently public, like revealing your real name or location in your contributions.

You should be aware that specific data made public by you or aggregated data that is made public by us can be used by anyone for analysis and to infer information about users, such as which country a user is from, political affiliation, and gender.

Account Information & Registration

Want to create an account? Great! Don't want to create an account? No problem!

You are not required to create an account to read or contribute to a Wikimedia Site, except under rare circumstances. However, if you contribute without signing in, your contribution will be publicly attributed to the IP address associated with your device.

If you want to create a standard account, in most cases we require only a username and a password. Your username will be publicly visible, so please be careful about using your real name as your username. Your password is only used to verify that the account is yours. Your IP address is also automatically submitted to us, and we record it temporarily to help prevent abuse. No other personal information is required: no name, no email address, no date of birth, no credit card information.

Once created, user accounts cannot be removed entirely (although you can usually hide the information on your user page if you choose to). This is because your public contributions must be associated with their author (you!). So make sure you pick a name that you will be comfortable with for years to come.

To gain a better understanding of the demographics of our users, to localize our services, and to learn how we can improve our services, we may ask you for more demographic information, such as gender or age, about yourself. We will tell you if such information is intended to be public or private, so that you can make an informed decision about whether you want to provide us with that information. Providing such information is always completely optional. If you don't want to, you don't have to—it's as simple as that.

Information Related to Your Use of the Wikimedia Sites

We want to make the Wikimedia Sites better for you by learning more about how you use them. Examples of this might include how often you visit the Wikimedia Sites, what you like, what you find helpful, how you get to the Wikimedia Sites, and whether you would use a helpful feature more if we explained it differently. We also want this Policy and our practices to reflect our community's values. For this reason, we keep information related to your use of the Wikimedia Sites confidential, except as provided in this Policy.

Information We Receive Automatically

Because of how browsers work and similar to other major websites, we receive some information automatically when you visit the Wikimedia Sites. This information includes the type of device you are using (possibly including unique device identification numbers, for some beta versions of our mobile applications), the type and version of your browser, your browser's language preference, the type and version of your device's operating system, in some cases the name of your internet service provider or mobile carrier, the website that referred you to the Wikimedia Sites, which pages you request and visit, and the date and time of each request you make to the Wikimedia Sites.

Put simply, we use this information to enhance your experience with Wikimedia Sites. For example, we use this information to administer the sites, provide greater security, and fight vandalism; optimize mobile applications, customize content and set language preferences, test features to see what works, and improve performance; understand how users interact with the Wikimedia Sites, track and study use of various features, gain understanding about the demographics of the different Wikimedia Sites, and analyze trends.

Information We Collect

We actively collect some types of information with a variety of commonly-used technologies. These generally include tracking pixels, JavaScript, and a variety of "locally stored data" technologies, such as cookies and local storage. We realize that some of these technologies do not have the best reputation in town and can be used for less-than-noble purposes. So we want to be as clear as we can about why we use these methods and the type of information we collect with them.

Depending on which technology we use, locally stored data can be anything from text, pictures, and whole articles (as we explain further below) to personal information (like your IP address) and information about your use of the Wikimedia Sites (like your username or the time of your visit).

We use this information to make your experience with the Wikimedia Sites safer and better, to gain a greater understanding of user preferences and their interaction with the Wikimedia Sites, and to generally improve our services. We will never use third-party cookies, unless we get your permission to do so. If you ever come across a third-party data collection tool that has not been authorized by you (such as one that may have been mistakenly placed by another user or administrator), please report it to us at privacy@wikimedia.org.

Locally stored data, JavaScript, and tracking pixels help us do things like:

 • Provide you with a personalized experience, such as using cookies to know your language preference, to remember the user preferences you set so we can provide you with the customized look and feel that you want, and to tell you about interesting Wikimedia issues and events in your area.
 • Deliver more relevant content to you faster. For example, we may use local storage to store your most recently read articles directly on your device, so they can be retrieved quickly. Also, we may use cookies to learn about the topics searched so that we can optimize the search results we deliver to you.
 • Understand how you use the Wikimedia Sites, so that we know what works and what is useful. For example, we might use cookies to learn about the list of articles you are following on your watchlist so that we can recommend similar articles that you may be interested in.
 • Understand how you use the Wikimedia Sites across different devices, so that we can make our varied Wikimedia Sites more efficient and effective for you.
 • Make the Wikimedia Sites more convenient to use, such as by using cookies to maintain your session when you log in or to remember your username in the login field.

Want to know even more? You can read more about some of the specific cookies we use, when they expire, and what we use them for in our FAQ.

We believe this data collection helps improve your user experience, but you may remove or disable some or all locally stored data through your browser settings, depending on your browser. You can learn more about some options you have in our FAQ. While locally stored data may not be necessary to use our sites, some features may not function properly if you disable locally stored data.

While the examples above concerning information about you collected through the use of data collection tools are kept confidential in accordance with this Policy, please note that some information about the actions taken by your username is made publicly available through public logs alongside actions taken by other users. For example, a public log may include the date your account was created on a Wikimedia Site along with the dates that other accounts were created on a Wikimedia Site. Information available through public logs will not include personal information about you.

อีเมล

You have the option of providing an email address at the time of registration or in later interactions with the Wikimedia Sites. If you do so, your email address is kept confidential, except as provided in this Policy. We do not sell, rent, or use your email address to advertise third-party products or services to you.

We use your email address to let you know about things that are happening with the Foundation, the Wikimedia Sites, or the Wikimedia movement, such as telling you important information about your account, letting you know if something is changing about the Wikimedia Sites or policies, and alerting you when there has been a change to an article that you have decided to follow. Please note that if you email us, we may keep your message, email address, and any other information you provide us, so that we can process and respond to your request.

You can choose to limit some of these kinds of notifications, like those alerting you if an article changes. Others, such as those containing critical information that all users need to know to participate successfully in the Wikimedia Sites, you may not be able to opt out of. You can manage what kinds of notifications you receive and how often you receive them by going to your Notifications Preferences. You can learn more about email and notifications and how to change your preferences in our FAQ.

We will never ask for your password by email (but may send you a temporary password via email if you have requested a password reset). If you ever receive such an email, please let us know by sending it to privacy@wikimedia.org, so we can investigate the source of the email.

Direct communications between users (such as messages sent through the "Email this user" feature), to the extent such communications are nonpublic and stored in or in transit through Wikimedia Foundation systems, are kept confidential by us, except as provided in this Policy.

Surveys & Feedback

Participating in optional surveys or providing feedback helps us make the Wikimedia Sites better. Because every survey and request for feedback may be used for various purposes, we will tell you, at the time we give you the survey or request for feedback, how we plan on using your answers and any personal information you provide. If you don't feel comfortable with how we plan on using the survey or feedback results, you are not obligated to take the survey or give feedback.

Location Information

GPS & Other Location Technologies

Some features we offer work better if we know what area you are in. But it's completely up to you whether or not you want us to use geolocation tools to make some features available to you. If you consent, we can use GPS (and other technologies commonly used to determine location) to show you more relevant content. We keep information obtained by these technologies confidential, except as provided in this Policy. You can learn more by checking out the list of examples of how we use these technologies in our FAQ.

ข้อมูลอภิพันธุ์

Sometimes, we may automatically receive location data from your device. For example, if you want to upload a photo on the Wikimedia Commons mobile app, we may receive metadata, such as the place and time you took the photo, automatically from your device. Please be aware that, unlike location information collected using GPS signals described above, the default setting on your mobile device typically includes the metadata in your photo or video upload to the Wikimedia Sites. If you do not want metadata sent to us and made public at the time of your upload, please change your settings on your device.

ที่อยู่ไอพี

Finally, when you visit any Wikimedia Site, we automatically receive the IP address of the device (or your proxy server) you are using to access the Internet, which could be used to infer your geographical location. We keep IP addresses confidential, except as provided in this Policy. For example, if you make a contribution without signing into your account, your IP address used at the time will be publicly and permanently recorded. If you are visiting Wikimedia Sites with your mobile device, we may use your IP address to provide anonymized or aggregated information to service providers regarding the volume of usage in certain areas. We use IP addresses for research and analytics; to better personalize content, notices, and settings for you; to fight spam, identity theft, malware, and other kinds of abuse; and to provide better mobile and other applications.

การแบ่งปัน

When May We Share Your Information?

With Your Permission

We may share your information for a particular purpose, if you agree. You can find more information in the list of examples in our FAQ.

For Legal Reasons

We may access, preserve, or disclose your personal information if we reasonably believe it necessary to satisfy a valid and legally enforceable warrant, subpoena, court order, law or regulation, or other judicial or administrative order. However, if we believe that a particular request for disclosure of a user's information is legally invalid or an abuse of the legal system and the affected user does not intend to oppose the disclosure themselves, we will try our best to fight it. We are committed to notifying you via email at least ten (10) calendar days, when possible, before we disclose your personal information in response to a legal demand. However, we may only provide notice if we are not legally restrained from contacting you, there is no credible threat to life or limb that is created or increased by disclosing the request, and you have provided us with an email address.

Nothing in this Privacy Policy is intended to limit any legal objections or defenses you may have to a third party's request (whether it be civil, criminal, or governmental) to disclose your information. We recommend seeking the advice of legal counsel immediately if such a request is made involving you.

For more information, see our Subpoena FAQ.

If the Organization is Transferred (Really Unlikely!)

In the extremely unlikely event that ownership of all or substantially all of the Foundation changes, or we go through a reorganization (such as a merger, consolidation, or acquisition), we will continue to keep your personal information confidential, except as provided in this Policy, and provide notice to you via the Wikimedia Sites and a notification on WikimediaAnnounce-L or similar mailing list at least thirty (30) calendar days before any personal information is transferred or becomes subject to a different privacy policy.

To Protect You, Ourselves & Others

We, or particular users with certain administrative rights as described below, may need to share your personal information if it is reasonably believed to be necessary to enforce or investigate potential violations of our Terms of Use, this Privacy Policy, or any Foundation or user community-based policies. We may also need to access and share information to investigate and defend ourselves against legal threats or actions.

Wikimedia Sites are collaborative, with users writing most of the policies and selecting from amongst themselves people to hold certain administrative rights. These rights may include access to limited amounts of personal information regarding recent contributions and activity by other users. They use this access to help protect against vandalism and abuse, fight harassment of other users, and generally try to minimize disruptive behavior on the Wikimedia Sites. These various user-selected administrative groups that have their own privacy and confidentiality guidelines, but all such groups are supposed to agree to follow our Access to Nonpublic Information Policy. These user-selected administrative groups are accountable to other users through checks and balances: users are selected through a community-driven process and overseen by their peers through a logged history of their actions. However, the legal names of these users are not known to the Wikimedia Foundation.

We hope that this never comes up, but we may disclose your personal information if we believe that it's reasonably necessary to prevent imminent and serious bodily harm or death to a person, or to protect our organization, employees, contractors, users, or the public. We may also disclose your personal information if we reasonably believe it necessary to detect, prevent, or otherwise assess and address potential spam, malware, fraud, abuse, unlawful activity, and security or technical concerns. (Check out the list of examples in our FAQ for more information.)

To Our Service Providers

As hard as we may try, we can't do it all. So sometimes we use third-party service providers or contractors who help run or improve the Wikimedia Sites for you and other users. We may give access to your personal information to these providers or contractors as needed to perform their services for us or to use their tools and services. We put requirements, such as confidentiality agreements, in place to help ensure that these service providers treat your information consistently with, and no less protective of your privacy than, the principles of this Policy. (Check out the list of examples in our FAQ.)

To Understand & Experiment

The open-source software that powers the Wikimedia Sites depends on the contributions of volunteer software developers, who spend time writing and testing code to help it improve and evolve with our users' needs. To facilitate their work, we may give some developers limited access to systems that contain your personal information, but only as reasonably necessary for them to develop and contribute to the Wikimedia Sites.

Similarly, we may share non-personal or aggregated information with researchers, scholars, academics, and other interested third parties who wish to study the Wikimedia Sites. Sharing this information helps them understand usage, viewing, and demographics statistics and patterns. They then can share their findings with us and our users so that we can all better understand and improve the Wikimedia Sites.

When we give access to personal information to third-party developers or researchers, we put requirements, such as reasonable technical and contractual protections, in place to help ensure that these service providers treat your information consistently with the principles of this Policy and in accordance with our instructions. If these developers or researchers later publish their work or findings, we ask that they not disclose your personal information. Please note that, despite the obligations we impose on developers and researchers, we cannot guarantee that they will abide by our agreement, nor do we guarantee that we will regularly screen or audit their projects. (You can learn more about re-identification in our FAQ.)

Because You Made It Public

Any information you post publicly on the Wikimedia Sites is just that – public. For example, if you put your mailing address on your talk page, that is public, and not protected by this Policy. And if you edit without registering or logging into your account, your IP address will be seen publicly. Please think carefully about your desired level of anonymity before you disclose personal information on your user page or elsewhere.

Protection

How Do We Protect Your Data?

We strive to protect your information from unauthorized access, use, or disclosure. We use a variety of physical and technical measures, policies, and procedures (such as access control procedures, network firewalls, and physical security) designed to protect our systems and your personal information. Unfortunately, there's no such thing as completely secure data transmission or storage, so we can't guarantee that our security will not be breached (by technical measures or through violation of our policies and procedures).

How Long Do We Keep Your Data?

Once we receive personal information from you, we keep it for the shortest possible time that is consistent with the maintenance, understanding, and improvement of the Wikimedia Sites, and our obligations under applicable U.S. law. Non-personal information may be retained indefinitely. (Check out the list of examples in our FAQ.)

Please remember that certain information is retained and displayed indefinitely, such as your IP address (if you edit while not logged in) and any public contributions to the Wikimedia Sites.

Important info

For the protection of the Wikimedia Foundation and other users, if you do not agree with this Privacy Policy, you may not use the Wikimedia Sites.

Where is the Foundation & What Does That Mean for Me?

The Wikimedia Foundation is a non-profit organization based in San Francisco, California, with servers and data centers located in the U.S. If you decide to use Wikimedia Sites, whether from inside or outside of the U.S., you consent to the collection, transfer, storage, processing, disclosure, and other uses of your information in the U.S. as described in this Privacy Policy. You also consent to the transfer of your information by us from the U.S. to other countries, which may have different or less stringent data protection laws than your country, in connection with providing services to you.

Our Response to Do Not Track (DNT) signals

We are strongly committed to not sharing personal information with third parties. In particular, we do not allow tracking by third-party websites you have not visited (including analytics services, advertising networks, and social platforms), nor do we share your information with any third parties for marketing purposes. Under this Policy, we may share your information only under particular situations, which you can learn more about in the “When May We Share Your Information” section of this Privacy Policy.

Because we protect all users in this manner, we do not change our behavior in response to a web browser's "do not track" signal.

For more information regarding Do Not Track signals and how we handle them, please visit our FAQ.

Changes to This Privacy Policy

Because things naturally change over time and we want to ensure our Privacy Policy accurately reflects our practices and the law, it may be necessary to modify this Privacy Policy from time to time. We reserve the right to do so in the following manner:

 • In the event of substantial changes, we will provide the proposed changes to our users in at least three (3) languages (selected at our discretion) for open comment period lasting at least thirty (30) calendar days. Prior to the start of any comment period, we will provide notice of such changes and the opportunity to comment via the Wikimedia Sites, and via a notification on WikimediaAnnounce-L or a similar mailing list.
 • For minor changes, such as grammatical fixes, administrative or legal changes, or corrections of inaccurate statements, we will post the changes and, when possible, provide at least three (3) calendar days' prior notice via WikimediaAnnounce-L or similar mailing list.

We ask that you please review the most up-to-date version of our Privacy Policy. Your continued use of the Wikimedia Sites after this Privacy Policy becomes effective constitutes acceptance of this Privacy Policy on your part. Your continued use of the Wikimedia Sites after any subsequent version of this Privacy Policy becomes effective, following notice as outlined above, constitutes acceptance of that version of the Privacy Policy on your part.

ติดต่อเรา

If you have questions or suggestions about this Privacy Policy, or the information collected under this Privacy Policy, please email us at privacy@wikimedia.org or contact us directly.

ขอบคุณ!

Thank you for reading our Privacy Policy. We hope you enjoy using the Wikimedia Sites and appreciate your participation in creating, maintaining, and constantly working to improve the largest repository of free knowledge in the world.

Please note that in the event of any differences in meaning or interpretation between the original English version of this Privacy Policy and a translation, the original English version takes precedence.

หน้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว