Movement Strategy/Recommendations/Innovate in Free Knowledge/nl

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Innovate in Free Knowledge and the translation is 100% complete.
Innoveren op het gebied van vrije kennis

What

Een korte video over deze aanbeveling

Wij zullen voortdurend de reeks van vrije kennisprojecten verkennen en uitbreiden om relevant te blijven in dienst van de visie van onze beweging om toegang te bieden tot alle vergaarde menselijke kennis. We zullen mensen aanmoedigen om te experimenteren met nieuwe projecten of beleidslijnen en deze te creëren om hiaten in de gelijkwaardigheid van kennis aan te pakken.

We zullen innoveren met verschillende inhoudsindelingen, nieuwe softwarefuncties ontwikkelen voor Wikimedia-projecten, diverse instrumenten beter integreren in de ervaring van redigeren, partnerschappen aangaan met andere vrije kennisprojecten en onze beleidslijnen verbeteren om meer diverse kennisdomeinen op te nemen en kennis te leveren als een dienst voor iedereen.

Changes and Actions

  • Overleggen met gemeenschappen en experts om beleidslijnen in Wikimedia-projecten te identificeren die fungeren als barrières tot toegang naar inhoud gerelateerd aan ondervertegenwoordigde gemeenschappen (bijv. opmerkelijkheid).
  • Wegen creëren naar nieuwe projecten, nieuwe functionaliteiten creëren of gemeenschappen aanmoedigen om nieuwe beleidslijnen te creëren die deze barrières aanpakken. Het doel is om de inclusie en het behoud van alle vormen van menselijke kennis in alle sociaal-culturele contexten mogelijk te maken (bijv. aanmoedigen van het verfijnen van betrouwbaarheidscriteria om richtlijnen te geven voor het identificeren van betrouwbare middelen uit mondelinge of niet-westerse kennisbronnen, aanmoedigen om ervoor te zorgen dat de criteria voor opmerkelijkheid relevant zijn in alle contexten).
  • De benodigde technologie opbouwen om vrije kennisinhoud in verschillende indelingen beschikbaar te stellen. Ondersteunen van meer diverse gebruiksmodaliteiten en bijdragen aan onze projecten (bijv. tekst, audio, visueel, video, georuimtelijk, enz.).
  • Instrumenten en partnerschappen creëren om het overbrengen van inhoud van andere gegevens en kennisbanken naar onze projecten te vergemakkelijken.

Rationale

De kenmerken van Wikipedia hebben een succesvolle encyclopedische, beschrijvende en op feiten gebaseerde schriftelijke kennisbank geproduceerd, maar ze hebben ook de inhoud beperkt die het kan opnemen. Zo worden sommige onderwerpen met betrekking tot onder- en niet-vertegenwoordigde gemeenschappen uitgesloten vanwege een onvermogen om te voldoen aan de beleidslijnen inzake opmerkelijkheid en bronnenonderzoek. Een voorbeeld hiervan zijn inheemse mensen die historisch gezien geen machtsposities hebben bekleed en niet de infrastructuur konden opbouwen om deze met dezelfde methoden te documenteren.

Rijke media-inhoud, zoals audiovisuele middelen, wordt binnen Wikimedia-projecten niet zo breed gebruikt als op andere platforms. Er zijn ook veel belangrijke soorten kennis die niet encyclopedisch van aard zijn, maar wel waardevol zijn (bijv. tijdschriftartikelen, tutorials of genealogieën). Daarom moeten we innovatieve manieren vinden om de beperkingen van bestaande Wikimedia-projecten te overwinnen in onze doelen om meer vrije kennis te bieden, en vormen van kennis opnemen uit gemeenschappen die momenteel ontbreken.

Om onze projecten technologisch gezien aan te passen aan meer diverse kennisindelingen is er een noodzaak om het hergebruik van onze inhoud op platformen buiten Wikimedia te vergemakkelijken. Tegelijkertijd moeten we ook middelen van andere vertrouwde gegevens- en kennisplatforms naar Wikimedia-projecten brengen. Deze lijken onvermijdelijk in het huidige en toekomstige technologische ecosysteem waarin we leven, en dat verandering, flexibiliteit en experimenten vereist om relevant te blijven.