Movement Charter/Overview/pa

This page is a translated version of the page Movement Charter/Overview and the translation is 100% complete.

ਵਿਕੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਹਿਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ :

 • ਵਿਸ਼ਵ ਸਭਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਥੀਮੈਟਿਕ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
 • ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈਟ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ-ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
  • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ,
  • ਅੰਦੋਲਨ-ਵਿਆਪਕ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ,
  • ਉਚਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
  • ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।

ਸਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਲਈਏ?

ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 • ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
 • ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ
 • ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ?