Movement Charter/Drafting Committee/Announcement 2021 07 27/sk

This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Announcement 2021 07 27 and the translation is 100% complete.

Výzva pre kandidátov Návrhového výboru Charty hnutia

Stratégia hnutia vyhlasuje Výzvu pre kandidátov do Návrhového výboru Charty hnutia. Výzva začína 2. augusta 2021 and končí 14. septembra 2021.

Očakáva sa, že výbor bude zastupovať rozmanitosť v hnutí. Rozmanitosť zahŕňa pohlavie, jazyk, geografiu a skúsenosti. Zahŕňa to účasť na projektoch, pobočkách a nadácii Wikimedia Foundation.

Na to, aby ste sa stali členom, nie je potrebná plynulá angličtina. V prípade potreby je k dispozícii podpora prostredníctvom prekladu a tlmočenia. Členovia dostanú príspevok na kompenzáciu nákladov na účasť. Na každé dva mesiace je to 100 USD.

Hľadáme ľudí, ktorí majú niektoré zručnosti z nasledovných:

  • Vedieť písať spoločne. (preukázateľné skúsenosti sú výhodou)
  • Ste pripravený hľadať kompromisy.
  • Zameraný ste na inklúziu a rozmanitosť.
  • Majte znalosti o komunitných konzultáciách.
  • Máte skúsenosti s medzikultúrnou komunikáciou.
  • Majú skúsenosti so správou alebo organizáciou v neziskových organizáciách alebo komunitách.
  • Máte skúsenosti s vyjednávaním s rôznymi stranami.

Očakáva sa, že výbor začne s 15 ľuďmi. Ak bude 20 a viac kandidátov, prebehne kombináciou volieb a selektovania. Ak ich bude 19 kandidátov alebo menej, prebehne proces výberu bez volieb.

Pomôžte posunúť Wikimediu dopredu v tejto dôležitej úlohe? Odošlite svoju kandidatúru sem. S otázkami kontaktujte na strategy2030 wikimedia.org.