Meta:Mk/Превод

(+/-) | Translation | Català | English | Español Македонски |
Subpages: /Coordination

Ова е централно место за превод на страниците на Meta. Погледни Translation ако бараш општи страници.

Вовед edit

Meta е мултијазичен, но сеуште повечето станици се на Англиски. Помогни во преведувањето на страниците!

Инструкции edit

На почеток edit

Креирај почетна страница ако истата не постое. Тоа ќе биде изворна страница каде ќе биде поместена содржината. Креирај јазичен урнек и додади го. Исто така можеш да креираш урнек за апстракт.

Дали е тешко? Може да ја земеш како пример оваа страница и нејзината почетна страница Meta:Translation.

Преведување на постоечка страница edit

Add the templates if they don't exist. Otherwise, edit them to add a link to the translation you are preparing. The page name should be something like Xx/Translated name. Include it in some matching categories and in its language category (ex: Category:En).

Ажурирање на постоечки превод edit

See the main page of the article (possibly English version) or go to Meta:En/Translation/Coordination in order to check if the translation needs updating.

Информации edit

Template models: Meta:En/Translation/Template
Како се именува страница: Meta:Конвенции за мултијазичност

Види edit