IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

El Consell d'Administració de la Fundació Wikimedia convida la comunitat de Wikimedia a votar aquesta proposta de llicència pel material de Wikimedia per a que estigui disponible sota la llicència Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència de Creative Commons (CC-BY-SA), alhora mantenint una llicència dual amb la GNU Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL). El Consell ha avaluat possibles opcions de llicència pel material de Wikimedia, i creu que aquesta proposta és la millor via disponible per aconseguir el nostre objectiu col·lectiu de recollir, desenvolupar i difondre material educatiu, i fer-lo disponible per tothom a tot arreu, de franc i per sempre.

Específicament, la proposta de la Fundació Wikimedia és esmenar els termes de llicència de tot el lloc i els termes d'ús de tots els projectes de la manera següent:

 1. fer que tot el contingut actualment distribuït sota la Llicència de Documentació Lliure GNU (amb la clàusula de «versió posterior») addicionalment estigui disponible sota CC-BY-SA 3.0, tal com es permet explícitament en l'última versió de la GFDL;
 2. exigir la continuació d'aquesta doble llicència en les noves edicions de la comunitat, però permetre que continguts de terceres parts estiguin només sota CC-BY-SA;
 3. informar als usuaris que el contingut que inclogui informació importada només-CC-BY-SA no es pot utilitzar sota la GFDL.

En concordança amb les normes i pràctiques establertes, i en concordança amb el model de llicència CC-BY-SA, als autors i editors se'ls requerirà que consentin l'acreditació pels usuaris; com a mínim mitjançant un hiperenllaç o URL a l'article on estan contribuint.

Si us plau vegeu les preguntes i respostes per a una visió de conjunt més completa.

Motivació edit

Les motivacions bàsiques per a aquest canvi proposat són les següents:

 • No podem actualment compartir text (en qualsevol direcció) amb projectes que utilitzen llicències «Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència» de Creative Commons (Creative Commons Attribution/Share-Alike). Les llicències de Creative Commons són utilitzades per centenars de milers d'autors a escala mundial (vegeu les estadístiques), convertint-se ràpidament en l'eina legal més àmpliament utilitzada per alliberar drets sobre treballs que no siguin de programari. Aquesta barrera d'interoperabilitat amb altres organitzacions no lucratives i comunitats en línia que comparteixen coneixement lliurement és contrària a la missió de Wikimedia.
 • La GFDL inclou algunes provisions potencialment oneroses, com el requisit d'incloure el text complet de llicència en cada còpia. Aquests requisits dificulten la reutilització tant de text com de multimèdia (versions impreses o parlades d'articles, impressions d'imatges, etc.). Wikimedia està compromesa amb la difusió més ampla possible de coneixement lliure. Mentre que els nostres termes d'ús sempre han permès sempre la reutilització del contingut amb pocs impediments, la seva inconsistència amb el text de la llicència porta a la temença, incertesa i dubte sobre què és legal i què no és. Això dóna avantatges a aquells que es poden permetre assessorament i investigació jurídic sobre aquells que no poden. Això és contrari a la missió de Wikimedia.

L'actualització de llicència proposada està dissenyada per aconseguir major interoperabilitat i major reutilització del coneixement lliure a escala mundial en servei a la nostra visió: un món on tothom pugui lliurement participar en la suma de tot el coneixement.

Procés de presa de decisió edit

La comunitat Wikimedia serà consultada en una votació per decidir si s'implementa el canvi. Tots els usuaris (excepte bots) que hagin fet com a mínim 25 edicions a qualsevol projecte de Wikimedia abans del 15 de març de 2009 estan convidats per participar en aquesta votació.

El vot permetrà escollir tres opcions:

 • Sí, estic a favor d'aquest canvi
 • No, m'oposo a aquest canvi
 • No tinc una opinió sobre aquest canvi

Si menys del 50% dels votants que expressin una preferència donen suport al canvi, no s'implementarà immediatament i seguirà una consulta a nivell de Consell i de comunitat.

Si un 50% o més dels votants que expressin una preferència donen suport al canvi, serà tramesa al Consell d'Administració per a l'aprovació. Depenent del resultat del vot i la natura de les objeccions, el Consell pot decidir deliberar més, modificar la proposta o implementar-la tal qual. Si el Consell aprova la proposta, s'establirà una data determinada per a l'aplicació.

La votació està prevista que comenci l'abril de 2009. Una proposta d'agenda es pot trobar a Licensing update/Timeline/ca.

Abans i durant la votació, es poden deixar comentaris a Talk:Licensing update/ca.

Termes d'ús proposats edit

Aquests termes d'ús s'implementaran a tots els projectes que actualment utilitzen la GFDL:

 • El peu de pàgina del lloc es modificarà per dir:

Tot el text està disponible sota la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència. El text també pot estar disponible sota la llicència de Documentació Lliure de GNU. Vegeu ((enllaç a la política de drets d'autor)) per a més detalls. Vegeu la pàgina d'historial per a una llista d'autors. Els fitxers multimèdia estan disponibles sota diferents llicències; cliqueu sobre el fitxer per a més informació.

 • Els termes en la pantalla d'edició es modificaran per dir:

Desant una edició esteu acceptant alliberar la vostra contribució sota els termes la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència i la llicència de Documentació Lliure de GNU. En la reutilització s'exigirà que us acreditin, com a mínim, a través d'un hiperenllaç o URL a l'article on esteu contribuint, i per la present accepteu que tal acreditació és suficient per qualsevol medi. Vegi ((enllaç a la política de drets d'autor)) per a més detalls. Si no voleu que els vostres escrits siguin editats lliurement i redistribuïts a voluntat, llavors no els presenteu aquí. També ens esteu assegurant que això és obra pròpia vostra, o copiada d'un recurs lliure en domini públic o similar. SI US PLAU, NO AFEGIU TREBALLS AMB DRETS RESERVATS SENSE PERMÍS.

 • Es proporcionarà una política estàndard de drets d'autor, que serà traduïda literalment a altres llengües. A banda del text de les dues llicències, la política inclourà les següents provisions per a qui reutilitzi el text sota CC-BY-SA:
 • Atribució de text: Per redistribuir una pàgina d'article sota qualsevol forma, proporcioni l'atribució dels autors d'alguna de les següents opcions: a) un hiperenllaç (on sigui possible) o URL a l'article o articles que estigui reutilitzant; b) un hiperenllaç (on sigui possible) o URL a una còpia en línia alternativa, estable, que sigui lliurement accessible, que estigui d'acord amb la llicència, i que proporcioni atribució dels autors d'una forma equivalent tal com es fa en aquest lloc web; o c) una llista de tots els autors. (Tota llista d'autors es pot filtrar per excloure contribucions menors o irrellevants.)
 • Atribució de fitxers multimèdia: Els fitxers (imatges, àudio, vídeo, etc.) creats per col·laboració substancial entre com a mínim cinc persones poden ser atribuïts de la mateixa manera que el text; altres fitxers multimèdia s'han d'atribuir de qualsevol forma raonable especificada per l'autor o autors.
 • Atribució de contingut d'origen extern: Els requisits d'atribució de més amunt són d'aplicació per a contingut desenvolupat i carregat per la comunitat Wikimedia. Les contribucions de texts i fitxers multimèdia que vinguin de fonts externes poden tenir requisits d'atribució addicionals, que ens esforçarem per indicar-los clarament.
 • Copyleft/Compartir i Compartir per Igual: Si feu modificacions o addicions a la pàgina o treball que reutilitzeu, els heu de concedir sota la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 o posterior.
 • Menció dels canvis: Si feu modificacions o addicions, heu d'indicar d'una manera raonable que l'obra original s'ha modificat. Si esteu reutilitzant la pàgina en un wiki, per exemple, és suficient indicar-ho en la pàgina d'historial.
 • Per a més informació, vegeu el text legal de la llicència CC-BY-SA (en anglès).

 • La política de drets d'autor inclourà la declaració següent pel que fa a inclusió de contingut per terceres parts sota la llicència CC-BY-SA:

Podeu importar qualsevol text des d'altres fonts que estigui disponible sota la llicència CC-BY-SA, fins i tot si no està disponible sota la Llicència de Documentació Lliure de GNU. No teniu cap obligació d'obtenir tal contingut també sota la GFDL. Tanmateix, no és possible importar text que estigui només disponible sota la GFDL. Si importeu text sota la llicència CC-BY-SA, heu de respectar els termes de la llicència; específicament, heu atribuir l'autor o autors d'una manera raonable. On tal atribució es dóna comunament en pàgines d'historial (com una còpia d'un wiki a un altre), quan s'importi el contingut és suficient donar l'atribució en el resum de l'edició, que s'enregistrarà en la pàgina d'historial.

 • La política de drets d'autor inclourà la declaració següent pel que fa a reús sota la GFDL:

Si voleu reutilitzar pàgines sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure de GNU, heu de verificar, per a totes les pàgines que reutilitzi, que no inclogui informació que es concedeixi exclusivament sota la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència. Això s'hauria d'indicar en la pàgina d'historial, a peu de pàgina o en la pàgina de discussió. Si s'inclou tal informació, no podeu reutilitzar la pàgina sota la GFDL. Per les versions creades abans de ((data d'actualització de llicència)) es pot esperar raonablement que no incloguin cap text exclusivament sota CC-BY-SA.

El redactat d'aquests termes poden ser modificats raonablement en el futur per la Fundació Wikimedia per propòsits de claredat i explicació.

Finalment, encoratjarem la comunitat a identificar els fitxers multimèdia concedits actualment sota la llicència GFDL (excepte els que es estiguin concedits sota la llicència "GFDL 1.2 exclusivament") per a que estiguin a més disponibles sota CC-BY-SA.