Licensing update/Vote-header/bg

Translators: When updating the vote header, please also update its status at Licensing update/Header tracking so the updated content will be properly copied to the vote server.
Актуализация на лиценза

Бордът на Фондация Уикимедия приканва общността на Уикимедия да гласува относно настоящото предложение за промяна на лиценза на материалите на Уикимедия, така че те да станат достъпни под условията на лиценза Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното (CC-BY-SA), като същевременно запазят двойното лицензиране под условията на Лиценза за свободна документация на GNU (GFDL). Бордът оцени възможните лицензни алтернативи за материалите на Уикимедия и излезе със становище, че това предложение е най-добрият възможен път към постигането на нашата обща цел да събираме, развиваме и разпространяваме образователно съдържание и да го предоставяме на хората по целия свят, безплатно и завинаги.

По-специално, предложението на Фондация Уикимедия е да се внесат изменения в лицензионните условия на сайта и условията за ползване на съдържанието от всички проекти по следния начин:

  1. Цялото съдържание, което понастоящем се разпространява под условията на the Лиценза за свободна документация на GNU (с клаузата за “коя да е следваща версия”), да стане в добавка достъпно и под условията на лиценза CC-BY-SA 3.0, както е изрично позволено в последната към момента версия на GFDL, 1.3;
  2. Да се изиска от общността да лицензира новите си приноси трайно под двойния лиценз, но да се позволи въвеждането от трети страни на съдържание, лицензирано само под условията на CC-BY-SA;
  3. Да се уведомят потребителите надолу по веригата, че материали, включващи съдържание, лицензирано само под условията на CC-BY-SA, не могат да бъдат повторно използвани под условията на GFDL.

В съответствие с установените правила и практики и в съответствие с лицензионния модел на CC-BY-SA, от авторите и редакторите ще се поиска съгласие да получат признание от потребителите надолу по веригата, което минимално да се изразява в цитирането на адреса на статията, към която те са допринесли (по възможност като хипервръзка).

За подробности и точната формулировка на предложените нови условия за ползване, моля, вижте Предложението за актуализация на лиценза.

За отговори на някои често задавани въпроси, моля, вижте раздела с Въпроси и отговори.

Бордът на Фондацията ще вземе окончателно решение по това предложение след като разгледа резултатите от гласуването. Най-малко 50% от гласувалите трябва да са изразили подкрепа за промяната, за да влезе тя в сила. Ако по-малко от 50% подкрепят промяната, Бордът ще обмисли алтернативни възможности и ще продължи с общностните обсъждания.