Licensing update/Questions and Answers/da

IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

Hvad drejer det sig om?Edit

Hvad er foreslået og hvad er ændret i forhold til nu?
I modsætning til det meste andet indhold på internettet er tekst offentliggjort i Wikipedia og i andre af Wikimedia Foundations projekter ikke underlagt traditionel ophavsret. I stedet har Wikimedia-fællesskabet forpligtet sig til at følge principper for frit tilgængeligt indhold, der svarer til de principper, fri software- og open source-bevægelserne har formuleret om software, som tillader at alle kan genbruge oplysningerne til ethvert formål. Det sker gennem licenser, der giver folk friheder, som de ikke ville have haft under traditionel ophavsret.
Licensen valgt til Wikipedia er GNU Free Documentation License (GFDL), som er udviklet og vedligeholdes af Free Software Foundation. Licensen, der fremhæver det nære slægtskab mellem Wikipedia og fri software-fællesskabet, blev oprindelig udviklet til frit licenseret softwaredokumentation. For at gøre Wikipedias indhold lettere at anvende og juridisk foreneligt med andet frit tilgængeligt indhold, agter Wikimedia Foundation, som beskrevet nedenfor, inden den 15. januar at foreslå Wikimedia-fællesskabet at stille alt indhold, der i øjeblikket distribueres af Wikimedia Foundation under GFDL, til rådighed under licensen CC-BY-SA 3.0, hvor CC-BY-SA vil udelukke GFDL når der importeres tredjepartsindhold, som kun er licenseret under CC-BY-SA-licensen.
GFDL er for nylig blevet opdateret på en sådan måde, at genlicenseringen er mulig uden direkte at skulle spørge hver enkelt ophavsretsindehaver, der har bidraget til dette fælles værk (se nedenfor). Beslutningen om, hvorvidt licensbetingelserne skal opdateres eller ej, vil ikke desto mindre blive taget på demokratisk vis ved en global afstemning blandt alle fællesskabets bidragydere, hvor et simpelt flertal blandt de stemmeberettigede vil være tilstrækkeligt til at kunne foretage licensskiftet. Afstemningen forventes at begynde i midten af februar med en afstemningsperiode på sandsynligvis 2-4 uger.

Hvorfor skifte?Edit

Hvorfor er Wikimedia Foundation interesseret i at skifte fra GNU Free Documentation License (GFDL) til Creative Commons-Navngivelse-Del på samme vilkår-licensen (CC-BY-SA)?
Indledningsvis et citat fra Jimmy Wales:
"Da jeg igangsatte Wikipedia, fandtes Creative Commons ikke. Free Documentation License var den første licens, som godt demonstrerede, hvordan fri software-bevægelsens principper kunne anvendes i andre typer værker. Men den er designet til en bestemt slags værker: Softwaredokumentation. CC-BY-SA-licensen er en mere generisk licens, som opfylder Wikipedias nuværende behov, og jeg er meget taknemmelig for, at FSF har tilladt denne ændring. Skiftet til CC-BY-SA vil også gøre muliggøre, at vores projekters indhold frit kan blandes med CC-BY-SA-indhold. Det er en kritisk nødvendig ændring for Wikimedias fremtid."
GFDL blev oprindelig udarbejdet for at løse nogle specifikke problemer, herunder risikoen for, at nogle virksomheder ville anvende ikke-fri dokumentation som et middel til at bemægtige sig ellers fri software. De designbeslutninger, der indgår i udviklingen af en dokumentationslicens, tager ikke altid højde for problemer, der opstår i store samarbejdsprojekter som Wikipedia, og de kan faktisk skabe nye problemer, som gør frit indhold mindre frit at anvende.
Dette er en stor del af årsagen til, at Creative Commons har udarbejdet en specifik generisk copyleft-licens til værker, som ikke er software, CC-BY-SA-licensen. Creative Commons-licenserne er hurtigt blevet taget i brug på nettet, hvor mere end 130 millioner værker skønnes at være licenseret under en af dem.[1] Desværre kan værker under CC-BY-SA og GFDL ikke direkte kombineres, hvilket skaber en unødvendig, men yderst problematisk kompatibilitetsbarriere inden for fri kultur-bevægelsen.
Free Software Foundation (der vedligeholder GFDL), Creative Commons (der vedligeholder CC-BY-SA-licensen) og Wikimedia Foundation (der driver Wikipedia blandt andre fri kultur-projekter) har samarbejdet om at udvikle en fremgangsmåde, hvormed Wikipedias indhold (og tilsvarende wikiers indhold) kan "migreres" til eller "genlicenseres" under CC-BY-SA-licensen, der kombinerer GFDL's betydning i den frie kultur med større praktisk anvendelighed i forbindelse med samarbejdsprojekters værker.

Hvorfor er GFDL et problem?Edit

På hvilken måde har GFDL, som forekommer at have fungeret fint, været et problem for Wikipedia eller dets fællesskab af redaktører og brugere?
Fællesskabmedlemmet David Gerard har lavet en god sammenfatning af problemstillingen for os, som følger her, tilpasset i en ånd af genbrug af anvendeligt indhold:
"GFDL blev skrevet som en licens til softwarevejledninger på papir med en eller nogle få forfattere. Den er slet ikke egnet til wikiindhold, hvor der kan være hundredvis af redaktører. Wikipedias forgænger, Nupedia, endte med at tage licensen i brug i sin tid, fordi CC-BY-SA-licensen endnu ikke fandtes."
"GFDL's krav er meget vanskelige at følge i praksis, i hvert fald i forbindelse med store samarbejdsprojekter som Wikipedia."
"Forsøg på at følge licensen kan være besværlige. Ifølge licensen skal ethvert betydeligt citat (mere end fair use) fra et GFDL-værk vedlægges en kopi af licensen (cirka tre ark papir). Af den grund er GFDL-indhold næsten umuligt at genbruge i lyd- eller videoindhold."
"Selv om det let at følge licenskravene på internettet (link til en lokal kopi af GFDL) eller i en bog (gengivelse af de tre licenssider), er det næsten umuligt at genbruge kortere tekststykker."
"Forskellige Wikipediaers 'hvordan opfylder man'-sider indeholder snarere, hvad individuelle redaktører mener er en god idé, og ikke nødvendigvis hvad licensen rent faktisk siger - ifølge beklagelser fra indholdsgenbrugere, der er blevet anklaget for licensovertrædelse, fordi de ikke følger den fortolkning, som tilfældigvis var gældende i denne måned."
"Selv det at klippe og klistre tekst mellem to Wikipedia-artikler er teknisk en overtrædelse, med mindre den komplette liste over forfattere af det pågældende stykke tekst er vedlagt. Det fungerer ikke i en wiki."
"CC-BY-SA er ved at blive den gængse licens til frit indhold, som er beregnet til at forblive frit ('copyleft'). Der er en hel verden af tekst, billeder, film mv., som Wikimedia-indhold ikke nu kan kombineres med. (En softwareanalogi er at anvende en copyleft-licens, der ikke er GPL-kompatibel - det gør dit arbejde til en isoleret ø, uden at være til megen nytte.)"
Det er også værd at påpege, at en bogstavelig fortolkning af navngivningskravet i GFDL kræver en komplet kopi af artiklens "historik"-afsnit sammen med ethvert afledt arbejde (ikke kun forfatternes navne - hele afsnittet). Ved en artikel med tusindvis af revisioner, er det naturligvis meget upraktisk, men selv med blot et mindre antal ændringer er det en stor mængde tekst.

HistorienEdit

Hvad er historien bag forhandlingerne, der har muliggjort denne migrering?
Migreringsvejen har været genstand for drøftelser mellem FSF, Creative Commons og Wikimedia Foundation i flere år. Det har været venskabelige drøftelser, og deltagerne har alle haft det fælles mål at sikre, at "genlicenseret" eller "migreret" indhold er markant frit samt i overensstemmelse med stærke "copyleft"-principper. Til en vis grad har drøftelserne fokuseret på et almindelig anerkendt faktum - at Wikipedia er en af de største samlinger af fri tilgængelig viden, men at den på grund af licensspørgsmål ikke altid let kan genbruges, remixes og kombineres med andet indhold, der er til rådighed under den noget afvigene CC-BY-SA-licens, som dog har lignende hensigter (og som er meget anvendt andre steder på nettet). Faktisk anvender flere andre Wikimedia Foundation-projekter også CC-BY-SA, så et af målene er at få Wikipedia-licensering i større harmoni med andet Wikimedia Foundation-projektindhold.
Den 1. december 2007 traf Wikimedia Foundations bestyrelse den vigtige beslutning officielt at anmode om iværksættelse af en migreringsvej til CC-BY-SA i GFDL 1.3-licensen. Beslutningen indeholdt også en forpligtelse til "fællesskabsdebat og afstemning" før eventuelle ændringer ville blive gennemført på Wikimedia Foundations websteder.

Datoen 1. november 2008Edit

Jeg bemærker, at skæringsdatoen for hvilket indhold, som kan genlicenseres, er sat til 1. november 2008 - denne dato har vi allerede passeret. Hvorfor anvendte I ikke en dato i fremtiden i stedet for en, der allerede er passeret?
Målet her var ikke at udløse et "migreringskapløb", men i stedet at skabe en vej for eksisterende projekters overvejelser og vedtagelse af et licensskifte. Som Free Software Foundation indikerer i sit eget OSS: "Hvis et værk oprindelig blev offentliggjort et andet sted end på en offentlig wiki, kan du kun anvende det under CC-BY-SA 3.0, hvis det blev føjet til en wiki før 1. november 2008. Vi ønsker ikke at give folk denne tilladelse for samtlige værker udgivet under GFDL. Vi ønsker heller ikke, at folk udnytter systemet ved at føje GFDL-indhold til en wiki og efterfølgende anvende det under CC-BY-SA. Dette forhindres utvetydigt ved at vælge en deadline, som allerede er overskredet."
Dette påvirker ikke vores mulighed for at migrere indhold med oprindelse i vores wikier, kun muligheden for at genlicensere indhold med oprindelse uden for Wikimedia Foundations wikier.

Datoen i august 2009Edit

Giver FSF ikke denne tilladelse for derefter at fjerne den igen senere - i august 2009? Er det ikke vilkårligt? Hvis migrering mellem licenser er en god ting, hvorfor så overhovedet have en slutdato på muligheden?
Igen kan vi henvise til Free Software Foundations OSS. Formålet med disse forhandlinger har ikke været at gøre det nemt at skifte mellem frie licenser i al evighed, men at behandle den kendsgerning, at Wikipedias grundlæggende licens (og mange lignende wikiers) er en licens, der ikke er særlig velegnet til wikisamarbejde, fordi den blev udviklet til et andet formål. Som FSF's OSS udtrykker det: "Denne tilladelse er ikke til rådighed efter den 1. august 2009. Vi ønsker ikke, at det skal blive en generel tilladelse til at skifte mellem licenser: Fællesskabet vil være langt bedre stillet, hvis hver wiki træffer sin egen beslutning om, hvilken licens den vil foretrække, og fortsætter med den. Fristen sikrer dette resultat, mens den stadig giver alle wiki-vedligeholdere rigelig tid til at træffe deres beslutning."

Udskiftning af GFDL med CC-BY-SA?Edit

Så I prøver dybest set at erstatte GFDL på Wikipedia med CC-BY-SA?
Nej, vi foreslår at alt indhold, som i øjeblikket er tilgængeligt under GFDL, også bliver stillet til rådighed under CC-BY-SA-licensen, og at alle fremtidige ændringer skal være dobbelt licenserede, med undtagelse af tilføjelser fra eksterne kilder, hvis licens kun er CC-BY-SA. Se hovedforslaget for flere oplysninger.

Dobbelt licenseringEdit

Hvad er dobbelt licensering? Hvordan vil I administrere det?
Det betyder blot, at indholdet vil være tilgængeligt under både GFDL- og CC-BY-SA-licenserne på samme tid, med mindre det ikke er muligt på grund af importeret indhold, som kun er under CC-BY-SA-licensen. Vi har samarbejdet med FSF og andre i et forsøg på at indføre dobbelt licensering på en måde, der kræver relativt ringe administrativt overhead (eller redaktør- eller brugeroverhead). Udkastet til dette blev beskrevet i en e-mail fra Richard Stallman, som var klar over nødvendigheden af at gøre problematikkerne ved dobbelt licensering håndterbare:
  • ALLE bidragydere er enige om følgende:
Wikipedia kan parallelt frigive deres nyskrevne tekster under både GFDL og CC-BY-SA. Men hvis de importerer noget som helst indhold fra eksterne kilder, som kun er tilgængeligt under CC-BY-SA og ikke under GFDL, så er Wikipedia bundet af det.
  • Alle gamle revisioner er frigivet under GFDL | CC-BY-SA.
  • Alle nye revisioner er frigivet med denne licenserklæring:
Denne side er udgivet under CC-BY-SA. Afhængigt af dens redigeringshistorik, KAN den også være til rådighed under GFDL, se [link] for, hvordan du kan afgøre det.
Er dobbelt licersering ikke en kompliceret måde at løse problemet på?
Vi mener, at det er godt, at Richard har skitseret en passende gennemførelse af dobbelt licensering - vi mener, at dette kompromis med dobbelt licensering ideelt bør gøre det muligt for både tilhængere og modstandere af dobbelt licensering at støtte skiftet. Vi erkender, at kompromiset ikke fuldt ud vil gøre alle tilfredse men håber, at hverken dem tilhængere eller modstandere vil modsætte sig. Årsagen til, at GFDL-integreringen bibeholdes som foreslået her, er delvis at GFDL netop har været af ubestridelig værdi for Wikipedia i årenes løb. Vi anerkender, at FSF fortsætter med at revidere og udvikle GFDL. Hvis du hjælper os med at vedtage dette kompromis, kan vi tage dobbelt licensering-situationen op igen om et år eller to sammen med FSF og vurdere, om det stadig er nødvendigt.
Det vil være en forpligtelse for genbrugere at undersøge, hvorvidt en artikel indeholder ændringer, der kun er under CC-BY-SA - dobbelt licensering skal ikke være til besvær for redaktørerne. Det er heller ikke hensigten at være dobbeltrettet, hvorfor det ikke vil være muligt at anvende indhold, der kun er under GFDL.
Vi foreslår desuden, at det indtil videre fortsat er tilladt at oplægge medieindhold, som kun er under GFDL 1.2, for at tage hånd om problemer med hensyn til stærk og svag copyleft, indtil disse problemer er løst til fællesskabets medlemmers tilfredshed. (For en beskrivelse af "stærk copyleft" mod "svag copyleft," se Wikipedias artikel om "copyleft" på dansk og engelsk.)
Hvordan kan genbrugerne afgøre, hvorvidt en artikel er tilgængelig under GFDL?
CC-BY-SA-licensen kræver navngivning, så når der importeres indhold fra tredjepart, som kun er tilgængeligt under CC-BY-SA, skal det angives, hvem forfatteren er, og at det var frigivet under CC-BY-SA, som en del af de almindelige, eksisterende procedurer for, hvordan projekterne registrerer sådanne oplysninger (vi anbefaler i artiklens sidefod eller i versionshistorikken). Genbrugere skal undersøge disse oplysninger for at afgøre, om der er importeret indhold, som kun er under CC-BY-SA. Vores licenseringsretningslinjer vil tydeligt gøre opmærksom på det.

Eksport og import af CC-BY-SA-dataEdit

Er tanken at give Wikipedia mulighed for at eksportere CC-BY-SA-licenseret indhold? Eller at tillade øget import af CC-BY-SA-licenseret indhold?
Begge dele. Formålet med dette forslag er som minimum at gøre det muligt både at importere og eksportere CC-BY-SA-licenseret indhold. Nogle meget store projekter har allerede vedtaget CC-BY-SA som standardlicens. Et af vores mål er at gøre det lettere for disse projekter at anvende Wikipedia-indhold og også lettere for dem at levere indhold til os. At have færre forhindringer mellem projekter på denne måde (ved at migrere eller genlicensere Wikipedia-indhold) mener vi, vil berige alle projekter meget.

FSF vs. CC?Edit

Det lyder meget godt, men nogle gange spørger jeg mig selv om, hvorvidt det er en form for et komplot mod Free Software Foundation udført af Creative Commons-folk - jeg mindes at have læst på nogle postlister, at der er en vis grad af mistillid mellem disse grupper.
Vores erfaring har været, at ingen har planlagt et komplot mod nogen, og at alle deltagerne har været bemærkelsesværdigt venlige og samarbejdsvillige, med "blikket rettet mod målet" om at udvikle en større interoperabilitet og kompatibilitet mellem fri kultur-projekter. Det er værd at understrege, at Creative Commons har forsøgt at anerkende Wikimedia-fællesskabet stærke frihedsvilje på tre måder:
  • ved meget fremtrædende at henvise til Definition of Free Cultural Works (DFCW) fra CC-BY-SA- og CC-BY-licenserne. DFCW er grundlaget for Wikimedia Foundations egen licenspolitik;
  • ved at offentliggøre en hensigtserklæring vedrørende CC-BY-SA-licensen for at præcisere formålet med og fremtiden for licensen;
  • ved direkte at engagere sig i vores fællesskab på vores postlister vedrørende disse spørgsmål.
Hvorfor sagde FSF ikke blot "Ok, den næste GFDL er den samme som CC-BY-SA"?
"Fordi det på trods af, at Wikimedias websteder udgør langt den største samling af GFDL-indhold, var nødvendigt for FSF at bevare vigtige detaljer om, hvordan licensen fungerer, uændret over for sin oprindelige målgruppe: forfattere af softwarehåndbøger. Desuden anvender mange softwarehåndbøger muligheder i GFDL, der ikke findes i CC-BY-SA, såsom bestemmelser om omslagstekst og 'invariante afsnit'." - David Gerard

Hvorfor oprindeligt GFDL?Edit

Hvis GFDL er så vanskelig for redaktører og brugere, hvorfor blev den så overhovedet valgt til Wikipedia?
På det tidspunkt, hvor Wikipedia begyndte, havde der allerede været nogle eksperimenter med andre udkast til frie licenser (på Nupedia og andre steder), men ingen af dem havde GFDL's gode resultater. På det tidspunkt fandtes Creative Commons' frie licenser endnu ikke (eller i hvert fald ikke i deres nuværende form). Den gang var GFDL den bedste tilgængelige mulighed. Nu hvor GFDL har udviklet sig, og CC-BY-SA er tilgængelig, har vi en bedre mulighed, og en der vil give mere kompatibilitet blandt fri kultur-projekter.

Mærkbar forskel?Edit

Vil den gennemsnitlige bruger eller redaktør mærke nogen forskel?
Vores erfaring er, at relativt få redaktører og brugere er engageret nok i de licensspørgsmål, vi diskuterer her, til at det vil give nogen forskel for "gennemsnitlige" redaktører og brugere (ikke at vi personligt kender nogen "gennemsnitlige" redaktører eller brugere). Men vi mener, at forskellen vil være betydelige for andre fællesskaber og enkeltpersoner, der udvikler indhold.

Juridisk gyldig?Edit

Er denne nye migreringklausul ikke "overraskende" og derfor juridisk ugyldig?
Vi mener, at migreringsklausulen er i overensstemmelse med de formuleringer, der anvendes i GFDL 1.2: "Free Software Foundation kan offentliggøre nye, reviderede versioner af GNU Free Documentation License fra tid til anden. Sådanne nye versioner vil i ånden svare til den foreliggende version, men kan variere i detaljerne for at tage højde for nye problemer eller bekymringer." Wikipedias brug af GFDL har givet anledning til nye "problemer eller bekymringer", som der er taget hånd om ved at lave en migreringsvej til en licens "der ligner i ånden", men som imidlertid er enklere at anvende i den sammenhæng, hvor vi i øjeblikket gør brug af GFDL. Mens de specifikke formuleringer i CC-BY-SA er forskellige fra dem i GFDL, er dennes garanterede friheder og bevarelser identiske, og takket være en hensigtserklæring fra Creative Commons er vi garanteret beskyttelse på langt sigt. Free Software Foundation er en ansvarlig varetager af sine licenser og har foretaget denne ændring af FDL i fuld bevidsthed om konsekvenserne heraf.
Er sådanne ensidige ændringer af en licens lovlige i alle jurisdiktioner, hvor folk måtte ønske at genbruge vores indhold?
Vi mener, at licensopdateringer, der ikke grundlæggende ændrer ånden i licensen, og som er tilladte af ifølge licensen selv, er juridisk gyldige i alle jurisdiktioner.

Hvad nu?Edit

Hvad skal der nu ske?
Forslaget på siden Licensing update skal revideres og drøftes yderligere, før iværksættelsen af afstemning blandt alle fællesskabets bidragydere, der er planlagt til den 5. februar 2009.

Ikke-WMF-projekterEdit

Hvilken licensering anbefales til andre wikiprojekter (som pt. også er under GFDL) for at få den bedste indholdsudveksling med WMF's projekter?
Der er to veje at gå her. Den ene vil, for et wikiprojekt pt. under GFDL, være at drage fordel af den nye GFDL-version (inden for den fastsatte frist) og dobbelt-licensere indholdet præcis som Wikipedia har i sinde at dobbelt-licensere sit eget indhold. En anden mulighed er ganske enkelt at licensere (eller genlicensere) sin wiki under CC-BY-SA 3.x eller nyere.
Og i overgangsperioden? ("Overgangsperiode" er tidsrummet fra udgivelsen af GFDL 1.3 frem til vedtagelsen af en dobbelt licenserings-politik på Wikimedia-projekter.)
For at være forberedt på ethvert resultat af fællesskabshøringen, vil dobbelt licensering være den sikreste løsning.

BillederEdit

Gælder denne migrering både tekst og billeder eller kun tekst?
Den vil påvirke både tekst og billeder, med undtagelse af billeder, der kun er licenseret under GFDL 1.2. Disse vil ikke blive dobbelt licenseret.
Hvis migreringen finder sted, vil det så ændre på, hvilke billedlicenser, der er tilladte på WMF-projekter?
Ikke umiddelbart. Det er muligt, at GFDL 1.2-medier på et senere tidspunkt ikke længere vil være tilladte. Men det vil kun ske, hvis CC-BY-SA ændres til at blive en "stærkere copyleft"-licens til indlejrede medier med det krav, at også omgivende indhold er licenseret under CC-BY-SA. I øjeblikket er begge licenser noget tvetydige på dette punkt.

NavngivelseEdit

Følgende erklæring fremgår af afsnittet "Hvorfor er GFDL et problem?".
"Det er også værd at påpege, at en bogstavelig fortolkning af navngivningskravet i GFDL kræver en komplet kopi af artiklens "historik"-afsnit sammen med ethvert afledt arbejde (ikke kun forfatternes navne - hele afsnittet). Ved en artikel med tusindvis af revisioner er det naturligvis meget upraktisk, men selv med blot et mindre antal ændringer, er det en stor mængde tekst."
Hvordan kan dette byrdefulde krav undgås ved hjælp af CC-BY-SA?
Den primære navngivelsesmekanisme (synlig kildeangivelse) anerkendt i GFDL-dokumenter er navngivelse gennem forsiden og begrænset til de vigtigste forfattere. For at opnå fornuftige brugsvilkår, som er i overensstemmelse med denne praksis, anbefaler vi, at navngivelsen altid skal ske ved nævnelse af brugernavn, hvis der er færre end seks forfattere, men at det kan ske som henvisning til en onlinekopi af historiksiden, når der er flere end fem forfattere. Det sikrer også, at navngivelse altid finder sted ved mediefiler, der typisk kun har en, eller ganske få, bidragydere.
CC-BY-SA muliggør denne navngivelsesmodel, da den tillader forfatteren at kræve "navngivelse ved navns nævnelse" eller "navngivelse ved URL". De foreslåede anvendelsesvilkår er i overensstemmelse med CC-BY-SA. Dette er bekræftet af Creative Commons' chefjurist. De er også i overensstemmelse med fast praksis i Wikipedia, i det omfang de er blevet offentliggjort og med GFDL's minimumskrav. "Historik"-afsnittet i GFDL-dokumenter eksisterer med henblik på ændringssporbarhed. CC-BY-SA indeholder ikke væsentlige krav til ændringssporbarhed med undtagelse af, at der skal angives en fornuftig indikation af, at et dokument er blevet ændret i forhold til den oprindelige udgave.
Vil en anden part blive udpeget (som i afsnit 4(c)) til kildeangivelse (dvs. WMF som repræsentant)?
Nej.
Vil bidragyderen blive bedt om at opgive deres navngivelsesrettigheder, når de trykker på "send"-knappen?
Nej.