This page is a translated version of the page Grants:PEG/Criteria and the translation is 25% complete.

Kërkesat për grante duhet të mbështesë misionin e Wikimedias dhe prioritetet strategjike. WMF favorizon kërkesat me ndikim të lartë dhe inovative, dhe synon të rrisë kapacitetin e secilit marrës të grantit për të zhvilluar dhe ekzekutuar programe dhe partneritete të reja.

Shembuj të projekteve për aplikim që ndjekin linjën e misionit janë: një konkurs për kontribut në artikuj, aktivitete në terren për të shtuar dhe trajnuar kontribues të rinj, aktivitete partneriteti me GLAM-ët, një përpjekje për të shuar përmbajtje lokale në projetet.

Nëse dëshironi të shihni listën e plotë të aplikimeve të kaluara, shih Grantet:GPE/Kërkesat.

Komiteti Këshillues i Granteve dhe stafi i WMF shqyrtojnë aplikimet në bazë të kritereve në vazhdim:

  1. The fit with the mission and strategic priorities of Wikimedia.
  2. The potential for impact in the targeted Wikimedia projects (e.g. Spanish Wikipedia, Wikimedia Commons). What would the activities improve? What would be created or changed thanks to the work enabled by the grant?
  3. The availability and readiness of volunteers and the availability of other non-financial resources required to implement the activities. Would the applicants be reasonably likely to be able to deliver the expected results? Is the scale commensurate to the size of the team and volunteer base? Has this been demonstrated?
  4. The track-record of the applicant(s) in managing grants (where applicable).
  5. The degree to which the activities would add new knowledge to or spur innovation in the Wikimedia movement (ensuring that the activities are not based on models already proven ineffective).
  6. How efficiently funds would be used.
  7. The quality of the proposed measures of success. Are they actually measurable?
  8. The sustainability of impact beyond the duration of the activities. Would the work keep on giving? Would the new infrastructure/capacity fuel subsequent work?