מענקים:פעילויות ואירועים/אמות מידה

This page is a translated version of the page Grants:PEG/Criteria and the translation is 100% complete.

בקשות למענקים צריכות לתמוך בשליחות של קרן ויקימדיה ובסדר העדיפויות האסטרטגי שלה. הקרן מעדיפה בקשות חדשניות ובעלות השפעה גבוהה, ומבקשת להגדיל את יכולת המקבלים לפתח תוכניות ושותפויות חדשות ולהוציאן אל הפועל.

דוגמות למיזמים המתאימים לקבלת מענק: תחרות יצירת דפים או הוספת תוכן, הסברה לגיוס תורמים חדשים או הכשרתם, ושיתוף פעולה עם גלריה, ספריה, ארכיון או מוזיאון.

לקבלת רשימה של כל הבקשות הקודמות, ראו מענקים:מיזמים ואירועים/בקשות.

הוועדה המייעצת למענקים וצוות הקרן בוחנים בקשות בהתבסס על אמות המידה הבאות:

  1. התאמה למשימה ולסדרי העדיפויות האסטרטגיים של הקרן.
  2. יכולת השפעה במיזם היעד של ויקימדיה (למשל ויקיפדיה העברית או ויקישיתוף): מה צפויה התוכנית לאפשר? מה ייווצר בזכות העבודה שיאפשר המענק או ישתנה בזכותה?
  3. זמינותם של מתנדבים ונכונותם וכן זמינותם של משאבים לא-כספיים אחרים הנדרשים ליישום הפעילויות: האם סביר שהתוכנית תוכל לספק את התוצאות הצפויות? האם היא תואמת את גודל הצוות ובסיס המתנדבים? האם קיימות ראיות לכך?
  4. עברם של המועמדים בניהול כספי-מענק (אם רלוונטי).
  5. המידה בה התוכנית תוסיף ידע חדש או תעודד חדשנות בתנועת ויקימדיה - כולל וידוא שהתוכנית אינה מבוססת על דגם שהוכח בעבר כבלתי-יעיל.
  6. יעילות ניצול הכסף המוצע
  7. איכות מדידת הצלחה מוצעת: האם ההצלחה ניתנת למדידה?
  8. השפעה מעבר למשך הפעילות: האם הפעילות תניב פרות נוספים? האם התשתית/היכולת החדשה תמריץ פעילויות נוספות?