Granty:Laboratoř nápadů/Inspirace/Archiv/Řešení obtěžování/Často kladené dotazy (FAQ)

This page is a translated version of the page Grants:IdeaLab/Inspire/Archive/Addressing harassment/FAQ and the translation is 100% complete.

O současné kampani

Co je obtěžování - definice

Termín „obtěžování" pokrývá velkou škálu agresívního, či nežádoucího chování směřovaného proti jednotlivci, nebo skupině lidí. Obtěžovaní se mohou cítit být ohroženými, nebo nežádoucími. Příklady obtěžování mohou být pomluvy, ztrapňování dané osoby, ohrožování (tělesné i jiné), sexuální obtěžování, narušení soukromí, zveřejňování soukromých údajů, stalking, nebo šikana.

Pro přesnější definice se můžete podívat na Požadavky přátelského prostoru (FSE) nebo stanovisko Wikipedie, týkající se obtěžování. Technická komunita nadace Wikimedia také vyváří Kodex chování na wikiprojektech, který též definuje obtěžování.

Je obtěžování to samé jako „trolování", či jiné rušivé činnosti

Obě kategorie často splývají, ale „trolování" a „obtěžování" nemusí být vždy synonymy. Trolování je činnost často veřejná, kdy trol chce svou oběť vyprovokovat k reakci, obtěžování může být soukromé i veřejné a jegho cílem nemusí být jen „reakce." Obtěžování má většinou charaktreristický typ oběti - kupříkladu osoba daného pohlaví či rasy. Pokud chcete znát definici obtěžování uznávanou v našem hnutí, otevřete si odkazy uvedené výše.

Je obtěžování problémem na wikiprojektech? Jde o obecně internetový problém?

Ano. Z výzkumu Wikimedia Foundation, jenž proběhl v roce 2015, vyplývá, že 38% dotazovaných wikipedistů bylo na wikiprojektech obtěžováno a více než 50% z nich uvádí, že se po obtěžování přestávají daného wikiprojektu účastnit Je těžké získat přesný počet obtěžovaných na wikiprojektech, neboť obtěžovaní mnohdy není oznámeno, některé ohlášené případy naopak nesplňují definici obtěžování a jiné typy obtěžování nejsou veřejně přiznány. Přes tyto problémy dává výše zmíněný průzkum možnost zjistit přibližné počty obtěžovaných. Na internetu všeobecně bylo podle Pew Research Center 73% dospělých uživatelů internetu se stalo svědkem obtěžování a 40% uživatelů bylo přímo obtěžováno Většina webových komunit zaznamenala problémy s obtěžováním a mnohé znich se snaží najít řešení. Můžete se též podívat na výzkum příčin obtěžování

Řešilo už se někdy obtěžování v hnutí Wikimedia?

Tento problém se probírá v mnoha oblastech našeho hnutí. Konzultace obtěžování 2015 a v současnosti probíhající seminář o obtěžování sbírají nápady týkající se daného problému. Obtěžováním se také zabývá technická komunita hnutí Wikimedia v rámci tvorby Kodexu chování na wikiprojektech

Jaký je rozdíl mezi předchozími akcemi, jako loňská konzultace obtěžování, a touto Inspirující kampaní?

Předchozí konzultace se zabývaly obtěžování obecně, kdežto tato kampaň se zabývá návrhy konkrétních řešení, jako směrnice pro chování na wikiprojektech, pořádání akcí, návrhy výzkumu, tvorba nového softwaru. Tato řešení mohou obdržet rychlé granty, či granty projektů (od 1. července 2016).

Neriskujeme tvorbou opatření proti obtěžování jejich zneužití pro odstranění názorových protivníků, což ohrožuje svobodu slova?

Ano, v nejširším slova smyslu je třeba toto nebezpečí zvážit. V praxi je však mnohem běžnější, že zákony nebo zásady týkající se obtěžování nejsou běžně uplatňovány, než že by byly uplatňovány nadměrně. Jak upozorňuje tento článek Electronic Frontier Foundation, je známo, že nezavedení zásad proti obtěžování potlačuje svobodu projevu těch, kteří se obávají obtěžování. To se neúměrně dotýká příslušníků marginalizovaných skupin[1] a vede ke snížení rozmanitosti názorů a příspěvků, což je samo o sobě velkým problémem svobody projevu.

Nedávný výzkumný projekt týmu WMF pro podporu a bezpečnost navíc zjistil, že mezi zkoumanými stránkami sociálních médií ty, které mají zásady chování zahrnující obtěžování, obvykle podrobně vysvětlují, co je a co není považováno za obtěžování (s tím, že například obrázek zobrazující nahotu může být obtěžováním, pokud se jedná o nevyžádanou nahou fotografii, ale ne, pokud se jedná o Michelangelovu sochu Davida), a poskytují lidskou kontrolu nahlášeného obtěžování před přijetím jakýchkoli opatření. To značně omezuje množství možných "hazardních her" v těchto případech, protože hlášení ve zlé víře by obecně mohla být snadno odepsána na základě výslovných zásad a v opačném případě by je mohli přezkoumat a vyřadit moderátoři, kteří uznají, že nejsou způsobilá k akci.

Byl-li jsem obtěžován na wikiprojektu, kde to mám hlásit?

Mnoho wikiprojektů má pravidla zakazující obtěžování a obtěžování je řešeno na každém z nich. Pokud chcete nahlásit obtěžování, můžete najít pravidla daného wikiprojektu v v seznamu pravidel proti obtěžování a řídit se instrukcemi pro daný wikiprojekt. Pokud máte nápad jak hlášení obtěžování vylepšit, pochlubte se s ním v rámci kampaně. Pokud se vám zdá, že někdo jiný je ohrožován, nahlašte ohrožení podle tohoto návodu.

Mám nápad, jak bránit obtěžování, ale nechci jej zveřejnit na Metawiki. Mohu jej zaslat e-mailem

Ano, samozřejmě! Vaše e-maily budou vítány na [[cschilling wikimedia org|této adrese - Chris Schilling]], ale pokud má váš nápad získat grant, musí být zveřejněn. Koordinátoři Inspirující kampaně vám mohou pomoci najít další uživatele, již by ztotožnili s vaším nápadem.

O Inspirujících kampaních

Co jsou inspirující kampaně?Proč probíhají?

Inspirující kampaně, součást Laboratoře nápadů, jsou přibližně měsíční akce, v rámci nichž se snažíme získat co nejvíce nápadů na dané téma, které souvisí s wikiprojekty. Chceme nápady našich přispěvatelů proměnit v činy. Jednou možností je zařadit se do grantových programů, jež nabízí nadace Wikimedia. Tyto nápady se mohou vrátit k prodiskutování do jednotlivých wikiprojektů.

Vloni se Inspirující kampaně zaměřovaly na „rozdíly mezi pohlavími," zejména na zvyšování počtů wikipedistek. Druhá kampaň byla zaměřena na opravy obsahu wikiprojektů. Nápady byly předloženy na této konsultaci. Pokud máte návrhy na další Inspirující kampaně, nebojte se je napsat na diskusní stránku.

Budou mít projekty s grantem při předložení přednost?

Ne, všechny nápady budou mít stejné podmínky.


Zdroje

  1. Duggan, Maeve (2014-10-22). "Part 1: Experiencing Online Harassment". Pew Research Center: Internet, Science & Tech. Retrieved 2016-05-25.