געלטשאפן 2012/איבערזעצונג/אדריאן וואדעוויץ ווידעא (קעפלעך)

This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Adrianne Wadewitz video (captions) and the translation is 19% complete.
Outdated translations are marked like this.

00:00:00.650,00:00:05.577 איין סעמעסטער האב איך געהאט א סטודענט וואס האט געהאלטן ביי שרייבן א באריכט וועגן דעם ראמאן „פראנקנשטיין".

00:00:05.900,00:00:10.478

און איך האב בייגעשטייערט צום ארטיקל וועגן מארי שעלי, און צום ארטיקל וועגן פראנקנשטיין.

00:00:10.986,00:00:16.398

און לאנגע שטיקלעך פונעם ארטיקל זענען געווען אפגעשריבן פונעם ארטיקל וואס איך האב געשריבן וועגן מארי שעלי.

00:00:17.300,00:00:22.792 טא האב איך געשריבן ביים ראנד, כ'ווייס אז דאס איז אפגעשריבן פון וויקיפעדיע, [שעפטשן] ווייל איך האב אים געשריבן אין וויקיפעדיע.

00:00:23.200,00:00:25.000 מיין נאמען איז אדריאן וואדעוויץ.

00:00:25.500,00:00:28.721 ווען איך בין געווען א קליין קינד, אפשר זיבן אדער אכט יאר אלט.

00:00:28.721,00:00:32.759 האב איך אנגעהויבן לייענען גרויסע, לאנגע ניינצטער־יארהונדערט ראמאנען, און איך בין געווארן פארליבט מיט זיי.

00:00:32.759,00:00:36.062 I wrote my dissertation on eighteenth-century British children's literature

00:00:36.062,00:00:41.416 and I wanted to share what I had the opportunity to learn about, with the world.

00:00:41.750,00:00:46.830 When someone goes to see a film like Becoming Jane, which is a film about Jane Austen,

00:00:46.831,00:00:48.596 you know -- I want to know more about Jane Austen,

00:00:48.596,00:00:51.096 and then they type it in to Google, and they get the Wikipedia article,

00:00:51.232,00:00:54.473 that they actually know what really happened to Jane Austen's life versus

00:00:54.473,00:00:58.926 this fictionalization that happened in the film, because that film was a total fiction.

00:00:58.926,00:01:01.900 One reason that I try to recruit professors

00:01:01.900,00:01:07.626 to have them have students write actual articles in the classroom is

00:01:07.626,00:01:11.148 we want to show students how to use Wikipedia productively,

00:01:11.542,00:01:15.042 so one of the things I did was develop a Wikipedia writing assignment.

00:01:15.653,00:01:22.253 so that you weren't writing your essays for me, the professor and I was the only person who was going to see them.

00:01:22.312,00:01:27.105 The world was going to see what you wrote and it mattered what you wrote and how you wrote it,

00:01:27.800,00:01:30.368 because millions of people were going to see what you wrote.

00:01:30.777,00:01:35.977 So, whenever I have students put together an article or add material to an article,

00:01:35.981,00:01:41.500 I have them think about what does it mean to construct an article out of a variety of sources

00:01:41.500,00:01:46.560 and what kinds of sources are being used, and what does that mean for our understanding of that topic?

00:01:46.558,00:01:50.140 How is knowledge being constructed in this particular area?

00:01:50.550,00:01:55.000 I've come across very informed amateurs on Wikipedia; that is what is so great,

00:01:55.000,00:02:00.820 that people who are hobbyists who love a particular topic, and then they start adding information,

00:02:01.342,00:02:03.930 און דאס איז וואס מאכט וויקיפעדיע גרויס

00:02:03.943,00:02:09.560 it brings together both professionals and amateurs who have a love for a particular topic.

00:02:11.532,00:02:12.340 רעזשיסאר: וויקטאר גריגאס צווייטער רעזשיסאר: דוד גראסמאן

00:02:12.343,00:02:12.850 Producer: Zack Exley Director of Photography: Pruitt Y. Allen

00:02:12.847,00:02:13.440 Video Photographers: Jack Harris, Adam Parr, Matthew Storck

00:02:13.443,00:02:13.950 Portrait Photographers: Adam Novak, Karen Sayre

00:02:13.946,00:02:14.470 Makeup: Melissa Klein

00:02:14.473,00:02:15.550 Interviewers: Alma Chapa, Jonathan Curiel, Stephen Geer, Dan McSwain, Corey O'Brien, Frank O'Brien, Jacob Wilson

00:02:15.550,00:02:16.220 Production Coordinators: Megan Hernandez, Bryony Jones, Beatrice Springborn

00:02:16.220,00:02:16.700 Production Assistants: Toby Hessenauer, Kristin Rigsby

00:02:16.704,00:02:17.350 Video Editors: Justine Gendron, Victor Grigas, Jawad Qadir

00:02:17.353,00:02:17.770 Writer: Desirina Boskovich

00:02:17.773,00:02:18.520 Transcription Services: Kate Aleo, Michael Beattie, Karen Callier, Petro Leigh, Mimi Li, Jacqui Pastor, Kristie Robinson, Brittany Turner, Susan Walling

00:02:18.519,00:02:19,000 English Closed-Captioning: AlanKelly VerbatimIT