Chủ nghĩa loại trừ

This page is a translated version of the page Exclusionism and the translation is 100% complete.
Cộng đồng
Phản wiki
Quan điểm xung đột
Cộng đồng sai
Văn hoá wiki
Niềm tin wiki
Quy trình wiki
Wiki đạo
Chủ nghĩa Darwiki
Cấu trúc quyền lực
Wikianarchism
Wikibureaucracy
Chủ nghĩa dân chủ wiki
Dân chủ Wiki
Wikidespotism
Wikifederalism
Wikihierarchism
Wikimeritocracy
Chủ nghĩa cá nhân wiki
Wikioligarchism
Wikiplutocracy
Chủ nghĩa cộng hoà wiki
Chủ nghĩa hoài nghi wiki
Wikitechnocracy
Hợp tác
Antifactionalism
Factionalism
Xã hội
Exopedianism
Mesopedianism
Chủ nghĩa metapedia
Overall content structure
Chủ nghĩa nhúng
Chủ nghĩa phản nhúng
Chủ nghĩa phân loại
Chủ nghĩa cấu trúc
Tiêu chuẩn bách khoa
Chủ nghĩa xoá
Chủ nghĩa ảo tưởng
Chủ nghĩa loại
Chủ nghĩa thêm
Chủ nghĩa chuẩn xác
Precision-Skeptics
Độ nổi bật
Chủ nghĩa cần
Chủ nghĩa tăng
Độ dài bài viết
Chủ nghĩa hợp nhất
Chủ nghĩa phân tách
Đo lường sự chính xác
Chủ nghĩa sau cuối
Chủ nghĩa tức thời
Khác
Chủ nghĩa phản nhập trang liên wiki quá mức
Chủ nghĩa MediaWiki
Chủ nghĩa hậu-xoá
Chủ nghĩa nhập trang liên wiki
Chủ nghĩa wiki động
Wikisecessionism
Chủ nghĩa đổi hướng
Chủ nghĩa loại trừ trên Wikipedia: en, pt
"Có vẻ như sự hoàn hảo đạt được không phải khi không còn gì để thêm vào, mà khi không còn gì để loại bỏ."
— Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, 1939, chap. III

Chủ nghĩa loại trừ là một triết lý chủ nghĩa tối giản của một số Wikipedian nhằm tìm cách tối đa hóa tính hữu dụng của một bài viết bằng cách loại bỏ thông tin không liên quan hoặc thừa. Những người theo chủ nghĩa loại trừ có thể loại trừ dựa trên các lý do như mức độ liên quan, thiếu tài liệu tham khảo, tài liệu POV, kích thước bài viết, thông tin đã có trong một bài viết khác, v.v. Những người theo chủ nghĩa loại trừ có thể bắt nguồn triết lý của họ một phần từ tuyên bố rằng: "Thường thì những gì không được nói ra quan trọng hơn những gì được nói ra." Các thành viên Wikipedia thực hành chủ nghĩa loại trừ được gọi là những người theo chủ nghĩa loại trừ.

Phương châm loại trừ: Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Mệnh lệnh loại trừ: Tìm cách loại bỏ các tài liệu không liên quan và không cần thiết khỏi tất cả các bài viết trên Wikipedia. Nếu bạn không muốn loại trừ, hãy sửa đổi. Chỉ xóa khi loại trừ sẽ không để lại gì đáng kể.

Chủ nghĩa loại trừ có thể được một số người coi là đối lập với chủ nghĩa xóa bỏ hoặc như một triết lý thay thế. Có thể vừa là người theo chủ nghĩa hòa nhập vừa là người theo chủ nghĩa loại trừ.

Trong khi những người theo chủ nghĩa xóa bài chỉ muốn xóa những bài viết mà họ cho là kém, thì những người theo chủ nghĩa loại trừ thích loại bỏ những gì họ cho là kém, không cần thiết hoặc không liên quan trong một bài viết trong khi vẫn giữ nguyên bài viết đó. Họ sẽ chỉ xóa một bài viết nếu họ cảm thấy sự thiếu sót của họ sẽ không để lại điều gì đáng kể.

Một người theo chủ nghĩa loại trừ sẽ có nhiều khả năng xóa hơn là cố gắng sửa đổi bất cứ điều gì họ thấy là không được viết từ quan điểm trung lập (NPOV). Họ cũng có thể bỏ qua thay vì sửa đổi tài liệu mà họ cảm thấy trái ngược với quan điểm của chính họ về cách một bài viết nên như thế nào, mặc dù cần lưu ý rằng bản thân điều này là một hành động do quan điểm điều khiển.

Những người theo chủ nghĩa loại trừ đưa ra quyết định loại trừ dựa trên các lý do như mức độ liên quan, kích thước bài viết, thông tin đã có trong một bài báo khác, tài liệu POV, thiếu tài liệu tham khảo, v.v. Họ cũng có thể xây dựng các bài viết có vẻ hoàn chỉnh trước khi xuất bản chúng, với hy vọng sau đó chúng sẽ được xem là việc đã rồi.

những người theo chủ nghĩa loại trừ được hoan nghênh đề xuất nhiều thay đổi chính sách hơn. Hiệp hội những người theo chủ nghĩa loại trừ Wikipedia đã được thành lập.

Xem thêm