Cooperation of Wikimedia's Italian regional projects/egl

This page is a translated version of the page Cooperation of Wikimedia's Italian regional projects and the translation is 4% complete.

Càl prugét chè al vôl mètr' insèm la comunité ed tùt i prugèt ed Wikipedia ch' i descòren in di dialèt regioné itagliàn, pr'incuragèr 'na lôr piò grànda culaburasiòun e anca un lôr svilùp piò svélt. Cal progèt chè al ne vôl brîśa mandèr avànti j wiki da per lôr, mo piòtôst dèr 'n ajùt aj progèt ch' a gh' fà pèrt. L'idéa l'è 'd créèr un purtèl ed servìsi chè int su Meta, in dùa tùt j utèint ed chj progèt chè j 's pòsen incuntrèr per discutrèn, edmàndèr un quèl ch' an 's capìs brîśa u spieghèr un quèl a quì ch' j gh' n àn bisògn. Al Purtèl, incòra, al tgnarà tùti j infurmasiòun importànt dj progèt ch' j'n fàn pèrt (in dû a s' è rivè, j sucès śounté, al decisiòun importànti, etc.) e al statìstichi piò importànti. Fèr pèrt dàl progèt al ne vôl brîśa dìr ch'a bsògna mètregh dl'èter tèimp u dl'energìa. Tùt j lavuraràn incòra int dla sô wiki cùm' j àn seìmper fàt. Mè a pruarò a tgnìr agiurné al purtèl. A la fìn, chè a s' vôl èser d'ajùt a tùti el comunitè ch' j 'n fàn pèrt, per pruèr a fèr ancòra méj int dj progèt, specialmèint per quj ch' j gh' n' àn vramèint bisògn, fòrs' anca tulènd dj nôv jutànt, ch' l'è al prìm probléma ed càl wiki chè. -- Reder

Cùs' al vôl èser cal progèt chè

  • Un purtèl ed servìsi a disposisiòun ed tùti el cumunitè ch' j tôśen pèrt
  • Un pòunt pr'incuntrères in dùa tùt j wikipediàn j pòsen parlèr dj lôr progèt
  • Un pòst in dù' a 's pòsa fèr dal dmàndi precìsi u dèr dj cunsìli a chi gh' n'à bisògn
  • Un purtèl agiurnè càl gh'àpia j infurmasiòun e al statìstichi int suj progèt ch' j tôśen pèrt
  • 'Na bachéca d' ajùt pr' j progèt interesé

Cùs' al ne vôl brìsa èser cal progèt chè

  • Un' entitè ch' la vòja cuntrolèr i prugèt ch' j fàn pèrt *Perdìta ed liberté pr' j prugèt ch' a partésipa
  • Un pòst in dù dj utèint estèren j pòs'n intrèr e cmandèregh *'N ètr' impègn u 'na pérdita 'd tèimp pr' j partisipànt *N' èter livèl ed burocrasìa itagliàn

J progèt ch' j prèven èser interesé

Prugèt atîv

L'Incubadôr

Ej Asiòun pianifichèdi

Ei asiòun pianifichèdi (edit) Gioren dl inìsi Utàint interesê (edit) Gioren 'dla fin Situasiòun
1 Per mèt'r in pràtica 'l canêl IRC #wikipedia-lingueconnect 2012-01-07 Nickanc 2012-12-10   Fatto
2 Tradusiòun:
  • Tradusiòun dl'interfàcia
  • Tradusiòun dla CentralNotice
  • Dagli ètri tradusiòun (translatewiki.net)
2012-01-09 Scrîv chè al tó nòm e la/el tó lèngva/i
3 Ajùt p'r i prugèt in dl Incubator 2012-01-10 Scriv chè al tó nòm e al/i prugèt ch' at î interesê

Casélj 'd l'utàint

Te pô śountèr cla casèla 'd l'utaint chè ch' la seguìs, int dla tô pàgina personèl s'te vé a digitèr {{User CWIRP}}:

  This user is involved in the
Cooperation of Wikimedia's Italian regional projects.


Cuntât