Collaboration/Flow satisfaction survey/translations/ca

This page is a translated version of the page Collaboration/Flow satisfaction survey/translations and the translation is 100% complete.

Benvinguts a l'enquesta de satisfacció per Flow!

Flow és una eina per a discussions estructurades mantinguda per l'equip de Col·laboració. Més i més comunitats estan utilitzant Flow i s'han fet molts suggeriments per a millorar-la. Amb aquesta enquesta volem saber la vostra opinió sobre l'eina com a usuari de Flow i recollir suggeriments per a futures millores.

Ara mateix hi ha dos tipus diferents de pàgines de discussió en els wikis: les habituals amb text wiki i aquelles que utilitzen Flow, amb editor visual o amb editor de text wiki. Els exemples a continuació es mostren en francès, el més important és identificar les diferents estructures:

 • Conversa utilitzant text wiki (en mode lectura):
 • Conversa utilitzant text wiki (en mode edició):
 • Conversa utilitzant Flow:

Aquesta enquesta no us demanarà cap adreça de correu ni el vostre nom d'usuari. Podeu veure la nostra declaració de confidencialitat (en anglès).

Quan estigueu a punt, cliqueu el botó >> de sota!

Quin any vau començar a col·laborar en algun projecte de Wikimedia (p.ex. Viquipèdia, Commons, etc.)?
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
De mitjana, amb quina freqüència participeu en discussions en un projecte de Wikimedia?
 • Mai o només poques vegades des de que vaig començar a col·laborar
 • Al voltant d'una vegada per mes
 • Al voltant d'una vegada per setmana
 • Al voltant d'una vegada per dia
Heu utilitzat mai les pàgines habituals de discussió d'articles, que necessiten l'ús de text wiki?
 • Sí, tal com:
 • No
En quin projecte de Wikimedia utilitzeu principalment Flow?
En conjunt, entre Flow i text wiki, quina eina preferiu per a converses en pàgines de discussió en projectes de Wikimedia?
 • Decididament el text wiki
 • Una mica millor el text wiki
 • Ni text wiki ni Flow
 • Una mica millor Flow
 • Decididament Flow
Per cadascuna de les següents activitats, quina eina preferiu utilitzar entre text wiki i Flow?
 • Per llegir converses en pàgines de discussió
 • Per entendre converses en pàgines de discussió
 • Per escriure i modificar en pàgines de discussió
 • Per interactuar amb altres usuaris en pàgines de discussió
 • Per resumir les discussions en aquestes pàgines
 • Decididament el text wiki
 • Una mica millor el text wiki
 • Una mica millor Flow
 • Decididament Flow
 • No aplicable
 • Per llegir converses en pàgines de discussió
 • Per entendre converses en pàgines de discussió
 • Per escriure i modificar en pàgines de discussió
 • Per interactuar amb altres usuaris en pàgines de discussió
 • Per resumir les discussions en aquestes pàgines
 • Text wiki
 • Flow
En quina mesura les següents funcionalitats de Flow us són útils?
 • Per resoldre converses
 • Per editar un missatge en pàgines de discussió
 • Per seguir l'estructura de discussions en Flow
 • Per afegir un nou tema o comentari en pàgines de discussió
 • Per resumir discussions
 • Per seguir i rebre notificacions sobre temes concrets en lloc de la pàgina de discussió sencera
 • No útil en absolut
 • Poc útil
 • Una mica útil
 • Completament útil
 • No aplicable
Respecte la relació amb altres usuaris, en quina mesura esteu satisfets de les següents funcionalitats de Flow?
 • Per mencionar altres usuaris
 • Per respondre als altres usuaris
 • Per agrair els usuaris
 • Per accedir a la pàgina de discussió de l'usuari o les contribucions
 • Molt satisfet
 • Una mica satisfet
 • Ni satisfet ni insatisfet
 • Una mica insatisfet
 • Molt insatisfet
 • No aplicable
Quins aspectes de les discussions Flow, si n'hi ha cap, trobeu útils? En quina mesura esteu d'acord o en desacord amb les següents afirmacions?
 • Escriure i editar amb Flow és fàcil i intuïtiu
 • L'estructura de les discussions amb Flow és fàcil de llegir i d'entendre.
 • Fer el seguiment de temes en discussions Flow és fàcil
 • Seguir temes individuals a Flow per mitjà de notificacions és més útil que seguir una pàgina sencera
 • Flow fa més fàcil resumir les discussions
 • Flow fa més fàcil mencionar altres participants en la discussió
 • Flow fa més fàcil marcar la conserva com a resolta.
 • Amb Flow les interaccions amb altres usuaris són més fàcils que amb text wiki (més fàcil mencionar, agrair, respondre, seguir).

Answer1Decididament d'acord

Answer2Una mica d'acord

Answer3Ni d'acord ni en desacord

Answer4Una mica en desacord

Answer5Decididament en desacord

Compartiu algun altre aspecte que trobeu útil, ni n'hi ha cap
Si hi ha aspectes de Flow que no trobeu útils, quins són? Quines millores us agradaria que tingués?
Els usuaris de Flow han suggerit que hi manquen les següents accions. Classifiqueu aquestes accions desplaçant els elements, d'1 (absolutament necessari) a 5 (no és necessari).
 • Es fa difícil trobar temes concrets. Una opció de cerca hi ajudaria.
 • Es fa difícil centrar-se en un grup específic de temes. Una opció per filtrar o categoritzar temes faria més fàcil centrar-se en aquells que més interessen.
 • Es fa difícil gestionar i organitzar una conversa. Una opció per moure temes a una altra pàgina ajudaria a mantenir la claredat dels taulells.
 • Es fa difícil fer un seguiment de diferents converses que es mantenen en diferents pàgines. Una opció per veure tota la meva activitat Flow alhora en una única pàgina, amb actualitzacions fàcils de llegir, hi ajudaria.
 • Es fa difícil seguir l'evolució d'una conversa. Millors opcions per comprovar l'historial d'una conversa, els canvis, i per netejar vandalisme, hi ajudarien.