This page is a translated version of the page Category:VRT and the translation is 100% complete.

Đội Xử lý tình nguyện

Đối với các tình nguyện viên tiềm năng

Các trang liên quan đến Hệ thống yêu cầu vé mã nguồn mở, được sử dụng trong tất cả các dự án do Wikimedia Foundation tổ chức để hỗ trợ an toàn cho người dùng và đảm bảo tính bảo mật khi cần.