Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/sl

Volitve so se končale 12. junija 2011. Glasovi se ne sprejemajo več.
Rezultati so bili objavljeni 17. junija 2011.
volitve v odbor zaupnikov 2011
organizacija

Volitve 2011 v odbor zaupnikov bodo potekale od 29. maja do 12. junija 2011. Člani skupnosti Wikimedia imajo možnost izvoliti tri kandidate za dveletni mandat, ki bo potekel leta 2013. Odbor zaupnikov je najvišje upravljalsko telo fundacije Wikimedia, neprofitne organizacije 501(c)(3) registrirana v Združenih državah amerike. Fundacija Wikimedia upravlja mnogo različnih projektov kot sta Wikipedia in Commons.

Volitve se izvajajo varno na strežnikih v lasti Programske opreme v javnem interesu. Glasovi so tajni in nihče iz volilne komisije, Odbora ali kdorkoli nepovezan s programsko opremo v javnem interesu nima dostopa do njih. Informacije o volilcih so vidne izbrani peščici ljudi, ki revidirajo in štejejo glasove (volilna komisija). Volilci oddajo rangirane preference, tako da oštevilčijo kandidate. Glasovi bodo prešteti po Schulzejevi metodi za rangiranje kandidatov po številu volilcev, ki preferirajo kandidata nad ostalimi kandidati.

Volilna komisija bo razglasila rezultate 15. julija ali pred tem datumom. Podrobni rezultati bodo objavljeni.

Informacije za volilce edit

Zahteve edit

Uredniki

Glasujete lahko iz kateregakoli vam lastnega registriranega računa na Wikimedia wikiju (glasujete lahko le enkrat, ne glede to, koliko računov imate). Da se kvalificira, mora račun izpolnjevati sledeče kriterije:

 • ne sme biti blokiran na enem ali večih projektih; in
 • ne sme biti blokiran na projektu, s katerega glasujete; in
 • ne sme biti bot; in
 • je z njega izvedeno najmanj 300 urejanj pred 15. aprilom 2011 na vseh Wikimedia wikijih (urejanja na večih vikijih se seštevajo, če so vaši računi združeni v globalni račun); in
 • je z njega izvedeno vsaj 20 urejanj med 15. novembrom 2010 in 15. majem 2011.
Razvijalci

Razvijalci so kvalificirani za volitve, če:

 • So administratorji Wikimedia strežnika s shell dostopom; ali
 • Imajo commit dostop in so naredili vsaj en commit med 15. majem 2010 in 15. majem 2011.
Osebje in pogodbeni sodelavci

Osebje in pogodbeni sodelavci Wikimedia fundacije lahko glasujejo, če so bili zaposleni na fundaciji Wikimedia od 15. februarja 2011 do 15. maja 2011.

Člani odbora zaupnikov in člani svetovalnega odbora

Trenutni in bivši člani odbora zaupnikov in svetovalci lahko glasujejo.

Kako glasovati edit

Če imate volilno pravico:

 1. Preberite predstavitve kandidatov in se odločite, katere kandidate boste podprli.
 2. Pojdite na wiki stran "Special:Securepoll" na enem wikiju, na katerem imate volilno pravico. Na primer, če ste najbolj aktivni na wikiju meta.wikimedia.org, pojdite na meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Sledite navodilom na tej strani.

Informacije za kandidate edit

Vloge in zadolžitve člana odbora edit

Iz priročnika odbora

Odbor zaupnikov je vladajoče telo fundacije Wikimedia. Dolžnosti odbora vključujejo:

 • določiti misijo, cilje, dolgoročne načrte in visoko politiko WMF in njenih projektov
 • izbira izvršnega direktorja WMF, ki nadzoruje vsakodnevne operacije in ocenjevanje njegovega ali njenega dela
 • zagotovitev trajnosti organizacije z definiranjem večih neodvisnih virov sredstev
 • obveščanje skupnosti o smeri in aktivnostih WMF
 • zagotavljanje nadzora osebju glede računovodstva, proračuna in programov
 • vzdrževanje zakonitosti in etičnosti
 • zaposlovanje in usmerjanje novih zaupnikov
 • javna predstavitev misije WMF

Dolžnosti odbora ne vključujejo:

 • vmešavanje v tekoče aktivnosti, razen v izjemnih primerih
 • postavljanje uredniških politik na nivoju projektov Wikimedie
 • reševanje manjših sporov v skupnosti
 • prostovoljno delo na specifičnih področjih rednega organizacijskega dela v WMF

Lastnosti učinkovitih zaupnikov:

 • Strateške – e.g., zagotavljanje dolgoročnih usmeritev
 • Premišljenost – e.g., izogibanje vmešavanju v kontroverzne teme
 • Visoka integriteta – e.g., postavljanje interesov fundacije pred osebne ali partikularne interese
 • Odzivnost – e.g., odgovarjanje na email ostalih zaupnikov
 • Želja po doseganju ciljev – e.g., zaključevanje dela, izpolnitev zadanih ciljev
 • Spoštljivost – e.g., pozorno poslušanje mnenj ostalih zaupnikov, tudi ko se ta razlikujejo od njegovega lastnega mnenja
 • Zmožnost ekipnega dela – e.g., da delo odbora opravlja v sodelovanju z drugimi zaupniki in izvršnim direktorjem

Pogoji za kandidaturo edit

Pogoji za kandidate so isti, kot za volilce (glejte zgoraj), s temi dodatnimi pogoji:

 • v svoji kakdidatovi prezentaciji morate javno razkriti svoje pravo ime (ker so identitete članov odbora javne, pod psevdonimom ni mogoče zasedati položaja v odboru); in
 • stari morate biti najmanj 18 let in polnoletni v državi svojega prebivališča; in
 • Wikimedia fundaciji predložite dokazilo o svoji identiteti (glejte spodaj).

Kako kandidirati edit

Če izpolnjujete pogoje, lahko vložite kandidaturo takole:

 1. Napišite kratek povzetek, ne daljši od 1200 znakov, v katerem opisujete kaj bi storili, če bi bili izvoljeni v odbor zaupnikov, opišite vaša relevantna mnenja, znanja in izkušnje ter ostale stvari, ki se vam zdijo relevantne. Povzetek vaše kandidature ne sme vsebovati povezav do spiskov podpore ali drugih strani o kandidatu in ne sme biti povezana z ostalimi kandidati.
 2. Oddajte svoj povzetek med 2. majem 2011 ob 00:00 (UTC) in 22. majem 2011 ob 23:59 (UTC). Po 22. maju svoje kandidature ne morete več spreminjati, z izjemo manjših popravkov (e.g. slovnične in pravopisne napake) in prevodov. Dodatki, vloženi po tem datumu, bodo časovno označeni in bodo predstavljeni ločeno od origrnalne kandidature. Dodatki bodo predstavljeni volilcem samo, če bodo prevedeni v vse jezike, v katere je bila prevedena originalna kandidatura. Vzemite v zakup, da imajo zgodnje vloge dovolj časa za prevod v več jezikov in da kandidature vložene tik pred rokom verjetno ne bodo prevedene v toliko jezikov kot zgodnje.
 3. Na Wikimedia fundacijo predložite dokazilo o svoji identiteti še pred 22. majem. Zasebno vas bo kontaktiral član volilne komisije in vam podrobno razložil, kako izpolniti ta pogoj.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali naštetih pogojev, bodo diskvalificirani.

Organizacija edit

Časovnica edit

 • 05. april–02 maj 2011: primarna prevajalska faza.
 • 02.–22. maj 2011: vloge kandidatur.
 • 22. maj 2011: skrajni rok za pošiljanje dokazila o identiteti (prepozno prispela ali manjkajoča dokazila bodo diskvalificirana).
 • 29. maj–12. junij 2011: volitve.
 • 13.–15. junij 2011: preštevanje glasov
 • 15. junij 2011: razglasitev rezultatov.

Prevajalci edit

Da bi zagotovili sodelovanje reprezentativnega preseka Wikimedia skupnosti na volitvah, je pomembno prevesti pozive na volitve in predstavitve kandidatov v čim več jezikov. Če želite pomagati pri prevodih, preberite stran prevodov.