Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/Results/sl

Volitve so se končale 12. junija 2011. Glasovi se ne sprejemajo več.
Rezultati so bili objavljeni 17. junija 2011.
volitve v odbor zaupnikov 2011
organizacija

Volilna komisija volitev v odbor 2011 bo rezultate volitev objavila17. junija 2011.