Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/sk

Hlasovanie skončilo 12. júna 2011. Ďalšie hlasy nebudú akceptované.
Výsledky boli vyhlásené 17. júna 2011.
Voľby do Správnej rady 2011
Organizácia

Voľby do Správnej rady 2011 sa budú konať v termíne od 29. mája do 12. júna 2011. Členovia komunity Wikimedia majú príležitosť zvoliť si celkom troch kandidátov na dvojročné funkčné obdobie, ktoré skončí v roku 2013. Správna rada je najvyšším orgánom nadácie Wikimedia Foundation, čo je nezisková organizácia, registrovaná v Spojených štátoch amerických. Nadácia Wikimedia Foundation spravuje mnoho rôznych projektov, akými sú napríklad Wikipédia, alebo Wikimedia Commons.

Hlasovanie sa uskutoční na zabezpečených serveroch tretej strany (Software in the Public Interest). Hlasovanie je tajné, a nikto z Volebnej komisie, Správnej rady, či Software in Public Interest nemá k hlasom prístup. Odovzdané hlasy budú zobrazené iba niekoľkým osobám, ktoré preverujú a vyhodnocujú voľby. Hlasujúci svoje preferencie vyjadria očíslovaním kandidátov. Hlasy sa potom budú počítať a vyhodnocovať pomocou Schulzových metód, ktorou sa hodnotí, aká časť hlasujúcich ho preferuje pred všetkými ostatnými kandidátmi.

Volebný výbor oznámi výsledky volieb pred alebo priamo 15. júna. K dispozícii budú aj detailné výsledky.

Informácie pre hlasujúcich edit

Požiadavky edit

Redaktori

Môžete hlasovať z ľubovoľného používateľského účtu evidovaného na wiki nadácie Wikimedia (môžete hlasovať iba raz, bez ohľadu na počet účtov, ktoré vlastníte). Aby ste z účtu mohol(a) hlasovať, tento účet:

 • Nesmie byť zablokovaný a zároveň
 • Nesmie byť botom a zároveň
 • Musí mať najmenej 300 úprav pred 15. aprílom 2011 na príslušnej wiki (úpravy z rôznych wiki možno sčítať, ak má používateľ zavedený jednotný účet) a zároveň
 • Musí mať najmenej 20 úprav medzi 15. novembrom 2010 a 15. májom 2011.
Vývojári

Vývojári môžu voliť ak:

 • sú správcami serverov nadácie Wikimedia s prístupom do shellu; alebo
 • majú tento prístup a aspoň raz ho mali medzi 15. májom 2010 a 15. májom 2011.
Zamestnanci a dodávatelia

Zamestnanci nadácie Wikimedia Foundation a jej dodávatelia môžu voliť ak boli zamestnancom nadácie od 15. februára 2011 do 15. mája 2011.

Členovia správnej rady a poradného výboru

Ako hlasovať edit

Ak ste oprávnený (a) hlasovať:

 1. Prečítajte si prezentácie kandidátov a rozhodnite sa, ktorých kandidátov chcete podporiť.
 2. Na wiki, na ktorých ste oprávnení hlasovať, prejdite na stránku "Special:Securepoll". Ak ste napríklad najaktívnejší na slovenskej Wikipédii, prejdite na sk.wikimedia.org/wiki/Special:SecurePoll.
 3. Ďalej sledujte tam uvedené pokyny.

Informácie pre uchádzačov edit

Úlohy a povinnosti členov Rady edit

Z manuálu Rady

Správna rada je je riadiaci orgán nadácie Wikimedia Foundation. Do zodpovednosti správnej rady patrí:

 • stanovenie poslania, cieľov, dlhodobých plánov a dôležitých postupov WMF a jej projektov
 • výber výkonného riaditeľa WMF, ktorý dohliada na jej každodenné operácie a vyhodnocuje výkonnosť
 • zaisťuje udržateľnosť organizácie definovaním počtu nezávislých zdrojov príjmu
 • komunikácia s komunitou o smerovaní a aktivitách WMF
 • zabezpečuje dohľad nad organizáciou ohľadne účtovníctva, rozpočtu a programov
 • udržuje právnu a etickú celistvosť
 • nábor a usmernenie nových správcov
 • prezentácia poslania WMF verejnosti

Do zodpovednosti správnej radi nepatrí:

 • zasahovanie do každodenných operácii s výnimkou núdzových zásahov
 • nastavenie redakčných postupov Wikimedie na úrovni projektov
 • riešenie základných sporov komunity
 • dobrovoľníctvo v špecifických oblastiach pravidelnej organizačnej práci WMF

Charakteristiky efektívneho správcu:

 • strategický – napr., pre vyvtvorenie dlhodobého smerovania
 • Premýšlavý – napr., vyhnúť sa prehnanému reagovaniu na kontroverzné záležitosti
 • Veľmi angažovaný – napr., uprednostiť záujmy nadácie pre vlastnými
 • Ústretovosť – napr., na emaily ostatných správcov
 • Follow through – napr., to complete tasks such as committee assignments as committed.
 • rešpektujúci/ohľaduplný – napr., pozorne počúvať názory ostatných správcovm pretože sa možu líšiť od vlastných
 • spolupracujúci – napr., vytvoriť partnerstvo s ostanými správcami a výkonným riaditeľom pri práci v rade

Predpoklady pre kandidatúru edit

Požiadavky na spôsobilosť pre kandidátov sú rovnaké ako pre voters (viď vyššie) s týmito doplňujúcimi požiadavkami :

 • Vo Vašej kandidátskej prezentácii musíte zverejniť Vaše skutočné meno (pretože identita členov Rady je záležitosť verejných záznamov nie je možné zastávať pozíciu v Rade anonymne alebo pod pseudonymom); a
 • musíte mať najmenej 18 rokov a vek pre právnu zodpovednosť vo Vašej krajine; a
 • preukázať Vašu identitu pre Wikimedia Foundation (viď nižšie).

Ako kandidovať edit

Ak ste spôsobilý, môžete kandidovať nasledovným spôsobom:

 1. Napíšte krátke zhrnutie nie dlhšie ako 1200 znakov obsahujúcu predstavu čo by ste urobili, ak by ste boli zvolený za člena Správnej rady,Vaše dôležité názory a skúsenosti a iné veci, o ktorých si myslíte že sú relevantné. You may not use your candidate summary to link to lists of endorsements or other platform pages, and may not run on a slate with other candidates.
 2. Podajte prihlášku medzi 2. májom 2011,00:00 (UTC) a 22. májom 2011, 23:59(UTC).Po 22. máji 2011 nie sú dovolené zmeny okrem drobných úprav (napr. gramatika) alebo prekladu. Všetky pridané veci alebo zmeny v obsahu uskutočnené po uzávierke budú označené časovou známkou a prezentované oddelene od pôvodného zhrnutia a prezentované hlasujúcim budú iba v prípade, že budú preložené do všetkých jazykov ako pôvodné zhrnutie. Skoré podanie kandidatúry poskytne viac času na jej preklad do viacerých jazykov, podanie uskutočnené v posledný deň alebo tesne pred uzávierkou nebudú preložené do toľkých jazykov.
 3. Preukážte Vašu identitu Wikimedia Foundation pred 22. májom. Bude Vás osobne kontaktovať člen volebnej komisie, poskytne Vám ďľšie informácie na splnenie tejto požiadavky ak sa pridáte do zoznamu kandidátov.

Kandidáti, ktorý nesplia vyššie uvedené podmienky a uzávierky nebudú zaregistrovaný.

Organizácia edit

Dôležité dátumy edit

 • 5. apríl–2. máj 2011: hlavná fáza prekladania.
 • 2.–22. máj 2011: podávanie kandidatúry.
 • 22. máj 2011: posledný možný deň na odoslanie dokladu totožnosti (kandidáti s neskorším alebo chýbajúcim podaním budú diskvalifikovaní).
 • 29. máj-12. jún 2011: voľby.
 • 13.–15. jún 2011: vyhodnotenie hlasovania
 • 15. jún 2011: zverejnenie výsledkov.

Translators edit

To ensure that a representative cross-section of the Wikimedia community takes part in this election, it is important to translate election notices and candidate statements into as many languages as possible. To help translate, please see the translation page.