Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/Results/sk

Hlasovanie skončilo 12. júna 2011. Ďalšie hlasy nebudú akceptované.
Výsledky boli vyhlásené 17. júna 2011.
Voľby do Správnej rady 2011
Organizácia

Volebná komisia pre Voľby do Správnej rady 2011 zverejní výsledky hlasovania 17. júna 2011.