Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/nb

styrevalget 2007
OrganiseringHei, alle sammen.

Valgprosessen for styret i Wikimedia Foundation begynner 10. juni 2007. Bidragsytere på alle Wikimedia-prosjekter vil kunne delta i utvelgelsen av tre styremedlemmer som skal representere Wikimedias bidragsytere fra hele verden. De tre valgte kandidatene vil bli valgt til styret til en periode på to år, som utgår i juni 2009. Medlemmene av styret er de som fatter endelige beslutninger for Wikimedia Foundation.

Valget vil bruke «approval voting», dvs. at man velger å støtte eller ikke støtte hver kandidat; man kan stemme på så mange eller så få kandidater man vil. Før stemmegivingen vil det være en godkjenningsfase, hvor hver kandidat må ha et visst antall personer som går god for deres kandidatur for å kunne stille som kandidater i selve valget. Kandidatene med flest stemmer vil bli erklært som vinnerne av valget. Dersom det blir uavgjort mellom to eller flere kandidater vil en ekstrarunde gjennomføres.

Det vil være hemmelig stemmegiving; hvilke personer som støttet hvilke kandidater vil ikke være tilgjengelig, men en liste over hvem som har stemt vil være tilgjengelig for alle. Opptellingen av stemmer vil gjøres av en uavhengig organisasjon.

Kandidater

edit

Interesserte kandidater må fylle inn et skjema på Meta mellom kl. 00.00 10. juni 2007 (UTC) og kl. 23.59 23. juni 2007 (UTC). Senere søknader vil ikke godtas. For å bli godkjent som kandidat må du møte følgende krav:

  1. Du må ha vært en bidragsyter på et av Wikimedias prosjekter i minst ett år før 1. juni 2007, per første redigering med oppgitte brukernavn, og må ha gjennomført minst 400 redigeringer med samme konto på samme prosjekt innen 1. juni 2007.
  2. Du må tilkjennegi ditt virkelige navn og være minst 18 år gammel. (Identitetene til styremedlemmene må være offentlige, så det er ikke mulig å være styremedlem anonymt eller under et psevdonym.)
  3. Du må få minst tre personer til å gi støtteerklæringer til ditt kandidatur. Personer som ønsker å gå god for deg må gjøre det på denne siden under perioden for kandidatgodkjennelse.

Kandidater vil ha to uker til å presentere seg selv for resten av Wikimedias bidragsytere. Presentasjonene kan ikke leveres senere enn dato og tid. Oversettelseskoordinatorer vil oversette presentasjonene til sine respektive språk før valget begynner. Kandidater anbefales å levere presentasjonen sin så fort som mulig, for å få så mange oversettelser som mulig.

Velgere

edit

For å kunne stemme i valget, og erklære støtte til kandidater, må man ha vært registrert bidragsyter på et Wikimedia-prosjekt i minst tre måneder før 1. juni 2007 (man må altså ha gjort sin første redigering før 1. mars 2007), og ha foretatt minst 400 redigeringer med samme konto innen 1. juni 2007.

Velgere kan erklære støtte til opptil tre kandidater. Personer som selv stiller som kandidater kan gå god for to andre kandidater enn seg selv. Videre informasjon om denne prosessen finnes på støtteerklæaringssiden. I selve valget kan man stemme på så mange kandidater man vil.

Brukere kan av tekniske grunner ikke kombinere antall redigeringer fra forskjellige prosjekter for å nå grensen på 400 redigeringer; man må ha 400 redigeringer på ett og samme prosjekt. Selv om man oppfyller kravene for velgere på flere prosjekter, kan man kun stemme med én konto.

Tidslinje

edit

For innlevering av kandidatur:

  • fra søndag 10. juni 2007, kl. 00.00 (UTC)
  • til lørdag 23. juni 2007, kl. 23.59 (UTC)

For å gå god for kandidater:

  • fra søndag 17. juni 2007, kl. 00.00 (UTC)
  • til lørdag 23. juni 2007, kl. 23.59 (UTC)

For å avgi stemme:

  • fra torsdag 28. juni 2007, kl. 00.00 (UTC)
  • til torsdag 7. juli 2007, kl. 23.59 (UTC)

Oversettere

edit

Om du forstår engelsk godt vil din hjelp til å oversette denne notisen til andre språk være uvurderlig. Når du har oversatt den, informer oss om det på Board elections/2007/Translations#Wikimedia projects.

Om du vil hjelpe til med å oversette andre sider relatert til valget, skriv deg opp på Board elections/2007/Translations#Coordinators by languages.

Spørsmål bør skrives på gjeldende diskusjonssider, eller stilles til medlemmer av valgkomiteen (se nedenfor).

Til slutt vil vi gjerne ønske alle kandidatene lykke til i valget.


Med vennlig hilsen,

Kizu Naoko
Philippe
Newyorkbrad
Jon Harald Søby