Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/Interface translation/diff/vi


Note: Not as usual, you have not to move this page into your language. The names of system files are equal on all language wikis.

TitleEdit

Text to be translated This year, four MediaWiki files are added and other two existing ones need to be updated (see below). You are highly recommended to put those messages into your language. Both of those messages are needed sysop hands to be updated on local wikis.

The past year settings are found at Election UI text 2005 and Election UI text 2006.

Thank you for your works in advance!

Messages need to be updated/translatedEdit

What's that?Edit

boardvote_nosession
displayed for users who hit the vote page without going via Wikimedia.
boardvote_welcome
displayed at the top of the page for users with a valid source wiki session.

Translate the text below

MediaWiki:boardvoteEdit

Bầu cử cho Ban Quản trị Quỹ Hỗ trợ Wikimedia

MediaWiki:boardvote_closedEdit

Kỳ bầu cử này đã kết thúc rồi. Hãy xem kết quả ở Meta.

MediaWiki:boardvote_daysEdit

Thời gian

MediaWiki:boardvote_editsEdit

Số sửa đổi

MediaWiki:boardvote_edits_manyEdit

nhiều

MediaWiki:boardvote_enteredEdit

Cám ơn bạn, những lá phiếu của bạn đã được ghi chép thành công. Bạn có thể ghi xuống những chi tiết dưới đây để nhớ lựa chọn. Lá phiếu của bạn đề:

$1

Nó đã mật mã hóa dùng chiều khóa công cộng của nhóm viên chức bầu cử:

$2

Kết quả là phiên bản đã mật mã hóa dưới đây. Sẽ liệt kê nó tại Special:Boardvote/dump cho mọi người xem.

$3

« Trở lại

MediaWiki:boardvote_entryEdit

MediaWiki:boardvote_footerEdit

Cám ơn bạn bỏ phiếu trong bầu cử này. Xin hãy kiểm tra là đã kiểm dấu cho mọi ứng cử mà bạn muốn ủng hộ.

MediaWiki:boardvote_introEdit

Hoan nghênh bạn đã tới kỳ bầu cử thứ tư cho Ban Quản tri Quỹ Wikimedia. Chúng ta sẽ bầu cho ba vị trí để đại diện cho cộng đồng thành viên trên các dự án Wikimedia. Ba người được bầu sẽ có nhiệm kỳ hai năm trên Ban Quản trị. Họ sẽ giúp định hướng tương lai của các dự án, từng cái một và toàn bộ, và sẽ theo những quan tâm và chuyện lo của bạn tại Ban Quản trị. Họ sẽ quyết định về cách phát thu nhập và cách sử dụng tiền cho.

Trước khi bỏ phiếu, xin đọc cẩn thận <a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2007/Candidates/en" class="external" title="m:Board elections/2007/Candidates/en">lời tuyên bố</a> và câu trả lời của những ứng cử viên. Mọi ứng cử viên là thành viên được cộng đồng kính trọng, và họ đã đóng góp nhiều sức và thì giờ để làm mỗi dự án thân mật để kiếm và phổ biến thông tin.

Bạn được bỏ phiếu cho hơn một ứng cử. Ba ứng cử viên được nhiều lá phiếu nhất sẽ thắng. Nếu trường hợp là hai người cùng số phiếu thì sẽ bầu cử lại.

Xin nhớ là bạn chỉ được bỏ phiếu dùng một tài khoản tại một dự án. Dù mà bạn đã sửa đổi 400 lần tại nhiều dự án, nhưng bạn vẫn không được bỏ phiếu hơn một lần. Lát nữa, nếu bạn đổi ý và muốn bỏ phiếu cho người khác, xin bỏ phiếu với cùng tài khoản như lần trước.

Để biết thêm về cuộc bầu cử này, xem:


MediaWiki:boardvote_intro_changeEdit

Bạn đã bỏ phiếu rồi, nhưng mà có thể đổi phiếu dùng biểu mẫu dưới đây. Xin hãy đánh hộp kiểm bên cạnh mọi ứng cử mà bạn muốn ủng hộ.

MediaWiki:boardvote_ipEdit

Địa chỉ IP

MediaWiki:boardvote_listintroEdit

Danh sách này liệt kê tất cả mọi lá phiếu đến lúc này. Xem $1 cho dữ liệu đã mật mã hóa.

MediaWiki:boardvote_needadminEdit

Chỉ có viên chức bầu cử được làm việc này.

MediaWiki:boardvote_notqualifiedEdit

Xin lỗi, bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu dùng tài khoản này. Bạn cần đã sửa đổi một wiki $3 lần trở lên, và lần sửa đổi đầu tiên của bạn phải trước ngày $5.

MediaWiki:boardvote_notstartedEdit

Cuộc bầu cử chưa bắt đầu.

MediaWiki:boardvote_novotesEdit

Chưa có ai bỏ phiếu.

MediaWiki:boardvote_strikeEdit

Gạch bỏ

MediaWiki:boardvote_submitEdit

Được

MediaWiki:boardvote_timeEdit

Lúc giờ

MediaWiki:boardvote_uaEdit

Trình duyệt

MediaWiki:boardvote_unstrikeEdit

Đừng gạch bỏ

MediaWiki:boardvote_userEdit

Thành viên

MediaWiki:boardvote_nosession NewEdit

Không nhận ID thành viên Wikimedia của bạn. Xin đăng ký tại wiki mà bạn có đủ điều kiện và ghé vào trang [[Special:Boardvote]]. Một tài khoản của bạn được mở lên trước ngày $3 và có ít nhất $1 lần sửa đổi trước $2.

Lưu ý rằng trình duyện của bạn cần phải nhận cookie từ máy chủ bên ngoài dành cho cuộc bầu cử này: wikimedia.spi-inc.org.

MediaWiki:boardvote_welcome NewEdit

Hoan nghênh, $1!

MediaWiki:boardvote_blocked NewEdit

Xin lỗi, bạn đến từ một wiki đã cấm bạn. Các thành viên bị cấm không được bỏ phiếu.


The below is necessary to move to your language wiki, not to SPI one

MediaWiki:Boardvote redirectingEdit

Để cho cuộc bầu cử này được an toàn và trong sạch, chúng ta thực hiện nó trên máy chủ bên ngoài được quản lý riêng khỏi các máy thường.

Sẽ đổi hướng đến máy chủ này trong vòng 20 giây. [Bấm tại đây] để qua đấy ngay.

Bạn có thể gặp lời cảnh cáo nói về một giấy chứng nhận chưa được ký.