Misbruikfilterhelpers

This page is a translated version of the page Abuse filter helpers and the translation is 100% complete.
Verwijzing:
AFH
Deze pagina licht de gebruiken, richtlijnen en standaarden toe waaraan Misbruikfilterhelpers dienen te voldoen. De pagina beschrijft evenzeer hoe zij hun rechten globaal kunnen gebruiken om misbruikfilters te bekijken.

De globale groep '"Misbruikfilterhelpers"' werd aangemaakt om gebruikers globaal toegang te geven tot de (logboeken van) niet-publieke misbruikfilters.

Aanstelling

Eenieder die aangesteld wil worden als misbruikfilterhelper kan hiertoe een verzoek indienen op Steward requests/Global permissions#Requests for other global permissions. Het verzoek zal gedurende minstens één week aan de gemeenschap voorgelegd worden. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen formuleren over de kandidatuur. Indien de kandidatuur na deze periode voldoende steun heeft gekregen, zal een steward de rechten toekennen.

Ontslag

Inactiviteit

Een misbruikfilterhelper moet minstens één bewerking per jaar doen op een Wikimediaproject. Wanneer een misbruikfilterhelper één jaar geen bewerkingen doet, kan een steward de rechten intrekken. De gebruiker in kwestie kan zich daarna via de normale procedure, zoals hierboven weergegeven, opnieuw kandidaat stellen.
Misbruik van de rechten: wanneer een steward vaststelt dat een misbruikfilterhelper ernstig misbruik heeft gemaakt van diens functie, kan de steward beslissen om de rechten van de helper meteen in te trekken. Hierna moet een verzoek tot commentaar opgestart worden. In andere gevallen kan een verzoek tot commentaar opgestart worden. Een steward kan de rechten intrekken wanneer de gemeenschap (via het verzoek tot commentaar) dit voldoende steunt.

Toegekende rechten

 • Het filterlogboek bekijken (abusefilter-log)
 • Details van filterlogboekregels bekijken (abusefilter-log-detail)
 • Logboekvermeldingen bekijken van misbruikfilters die als persoonlijk zijn gemarkeerd (abusefilter-log-private)
 • Filters bekijken (abusefilter-view)
 • Als beperkt zichtbaar gemarkeerde filters bekijken (abusefilter-view-private)
 • Informatie ophalen over IP-adressen die zijn gekoppeld aan versies of logboekvermeldingen (ipinfo)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Logboek spamblokkeerlijst bekijken (spamblacklistlog)


Rechten die specifiek niet aan deze groep zijn toegekend

 • Filters aanmaken of aanpassen (abusefilter-modify)
 • Globale misbruikfilters aanmaken of aanpassen (abusefilter-modify-global)
 • Filters met beperkte handelingen wijzigen (abusefilter-modify-restricted)
 • Alle wijzigingen door een filter terugdraaien (abusefilter-revert)

Zie ook