วิกิพีเดียนามธรรม/การประกวดตราสัญลักษณ์วิกิฟังก์ชันส์/ลงคะแนน

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Wikifunctions logo concept/Vote and the translation is 100% complete.


วิกิฟังก์ชันส์ต้องการสัญลักษณ์ ในหน้านี้ คุณสามารถลงคะแนนแนวคิดของสัญลักษณ์ภายในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม เวลา 23:59 UTC (6:59 น. ตามเวลาประเทศไทยของวันที่ 16 มีนาคม)

การลงคะแนนของชุมชนวิกิมีเดีย

คุณสามารถอ่านภาพรวมของโครงการเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของโครงการ ความหมายของ "ฟังก์ชัน" และมีความเกี่ยวข้องกับโครงการวิกิพีเดียนามธรรมที่ใหญ่กว่าอย่างไร

แนวคิดของตราสัญลักษณ์จะถูกคัดเลือกโดยการอภิปรายและลงคะแนน ผลลัพธ์จะถูกประกาศอีกครั้งในภายหลังโดยทีมวิกิฟังก์ชัน

คุณสามารถลงคะแนนได้ก็หลายตราสัญลักษณ์ แต่หนึ่งสัญลักษณ์สามารถลงคะแนนได้แค่ครั้งเดียว

บุคคลหนึ่งสามารถลงคะแนนได้บัญชีเดียวเท่านั้น เพื่อตรวจสอบ ก่อนลงคะแนนบัญชีของคุณต้อง:

 • ไม่เคยถูกบล็อกในมากกว่าหนึ่งโครงการ และ
 • ไม่ใช่บอต และ
 • มีส่วนร่วมแก้ไข 25 ครั้งขึ้นไปก่อนวันที่ 1 กันยายน 2020 ในโครงการสาธารณะใด ๆ ของวิกิมีเดีย (เช่นวิกิพีเดีย คอมมอนส์ วิกิซอร์ซ ฯลฯ)

ดูหน้าหลักตราสัญลักษณ์สำหรับรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมในกระบวนการ


Wikifunctions logo proposal 12.svg
 • The red and the blue symbolizes the human and the algorithmic sides of the project.
 • The way the "ƒ" divides it in a recognizable shape symbolizes that we need a good balance between the two.
 • Some concerns have been noted about similarities to a former logo for FinaleMusic (current)


Wikifunctions proposal punchcard.svg
 • The punchcard is simplified so it works at all scales (though we could perhaps simplify the favicon).
 • It also resembles other technology interfaces.
 • The dot pattern holds a special secret: the W and the number 13 reflecting that Wikifunctions is the 13th Wikimedia project. (Binary 01010111 and 1101 - the favicon could maybe just include 13 in binary dots)
Wikifunctions logo proposal-W, f and λ.svg
 • The inspiration of this logo came from combining all three characters: W, f (function) and λ (lambda).
 • Uses Wikimedia colors.
 • All three things are combined to make it look simple, and it might be easier to use a mono color variant.
Wikifunctions proposal moving functions face.svg
 • The lines illustrate lines of code/instructions or reference areas.
 • The “vertical” style holds two secrets: the shapes form an abstracted “face” and and the lines imply the three ascending strokes of a “W”.
 • I like the simplicity, yet it tells a story - building something for humans/humanity from diverse elements/atoms.
 • It works well in different scales. The logo would be inverted on a dark background. You can preview different use cases for the logo in this Google Slide deck – e.g. merchandise, favicon in the browser, presentation, how it looks animated. (I chose this format, so any could copy the slides and try out their logo for these use cases).
WikiFunctions logo proposal 02 by FlxGnt at 140px.svg
 • Logo re-designed to move away from C like languages and be more inclusive of further languages
 • Logo colour scheme to follow as Wikimedia's branding
 • Logo overall visual structure meant to be legible at smaller sizes
 • Logo has some similarity to the Deutsche Bank logo
Wikifunctions proposal segments.svg
 • It is a geometric abstraction of the Wikipedia logo, intentionally incomplete.
 • The shape is in the process of forming, with the possibility of being used in animations (like “loading” patterns) to extend the visual system.
 • Inspiration: I once took a course for GLSL and learned that to form a circle, the computer draws many triangles, because that is the most efficient. The more triangles - the more perfect the circle. I think there is something very poetic about that. Just like how we want many contributions to our project(s) to make the world better.


Wikifunctions logo proposal-λ circle.svg
 • Inspired from Lambda alphabet (λ), insert to circle, and use Wikimedia colors.
 • This logo is make in such a way that the logo is easy to see in all browser, even as an favicon.
 • Some concerns have been noted about similarities to existing logos such as that for Racket.
Shah-Quinn Wikifunctions logo proposal.svg
 • The zig zag shape references three different manifestations of functions:
  • electronic circuits (as the symbol for a resistor); mathematical functions (as a line graph); Wikifunctions itself (as a W).
 • Like Wikidata's logo, the shape is composed of red, green and blue parallel lines. But instead of being straight, the lines are interwoven like threads in a loom (maybe a Jacquard loom 😊), just as Wikifunctions will interweave raw data from Wikidata to create a rich tapestry of output.
 • As a small bonus, this interweaving gives the W a crossed center, like in Wikipedia's wordmark.
 • Resembles the Whataburger logo.
Wikifunctions logo proposal 4-logo black.svg
 • Inspired by mathematical function notation, with the "Wikipedia W" in place of x.
 • Not red, blue and green.
Wikifunctions logo proposal Union of all functions.svg
 • This represents Wikifunctions as “the union of all functions”.
 • ⋃ is the union operator, as in .
 • ↦ is the “maps to” function operator, as in .
W-fun-color.svg
 • Graphical function (in the W shape) and equals (=) sign to capture essential concepts.
 • Simple shapes to scale well.
 • Playful. An abstract creature that can adapt to many contexts.
Wikifunctions logo proposal-block-F.svg
 • Inspired from Gear and "f" icon
 • Used the Wikimedia colors


Wikifunctions logo proposal f(W).svg
 • Using Euler's function notation f(), containing the first W of wiki
 • Using Wikimedia colors, the "radial gradient" is optional
 • Can replace the black color with white to fit on a black background
Wikifunctions logo proposal 9.svg
 • It should be fairly obvious that the design is based on a fusion of two letters "W" (for wiki) and "λ" (for functions).
 • The logo is also a carefully organized composition of four triangular arrows. Arrow is used in the design as the building block because it is commonly used to represent functions under various circumstances, such as arrow notation for mathematical functions, and arrow functions in different programming languages.
 • Because of its simplicity, it works well at different sizes and can be easily adapted for different applications (the "powered by" button is an example application).
 • Shapes in the logo are based on the design grid to create geometric harmony.
Wikifunctions logo proposal 5-logo black.svg
 • Inspired by the first proposed name of Wikifunctions, Wikilambda.
 • Consists of the "Wikipedia W" connected with a lambda character, representing lambda functions.
 • Not red, blue and green.
Wikifunctions Logo Proposal - Csisc.svg
 • This logo is derived from File:W-fun.svg
 • The arrow (right) stands for functions, the W (below) corresponds to the first letter of Wikifunctions, and the three dots symbolize the inputs.
 • The colors correspond to the four common ones used in Wikimedia Logos.
Wikifunctions Logo Proposal λ (overdot).svg
 • Derived from the Wikimedia Logo Wikimedia-logo.svg and kept consistent to the brand guidelines
 • Starting from the lambda symbol, the mathematical references include the original blue circle cut to resemble two parentheses, and the red circle is a nod to w:Dot_(diacritic)#Overdot
 • Could be represented directly with Unicode combination characters (λ)
 • It was observed in the comments a potential similarity with this logo c:File:Half-Life Lambda popr..png, although it was unknown to the author
WikifunctionsLogoProposalByAlexanderTanchoco20210223Variation4.svg
 • The inspiration for this logo is the commonly used function call notation of the parentheses (denoted in blue).
 • The red hub and spokes inside the parentheses symbolizes the function parameter which graphically represents WF (wiki functions) blended together, and also denotes the complex nature of what a function may do, as well as it looks like a dancing, joyful human figure.
 • The inner side of the left and right parentheses forms part of the circle. The vertical green "parentheses" completes the circle and symbolically denotes a recursive call.
 • Both sets of parentheses highlights the circle which denotes the globe, that unites all of humanity on this planet.
Wikifunctions13logoproposal11.png
WikiFunctions logo.png
 • The idea was to have the logo representing a function, with the red central circle being the "code".
 • The blue parenthesis brings a dynamic visual for the concept.
 • Colors, design proportions and the visual language are meant to be in line with the family of project logos.
Wiki functions colour lightBackground.svg
 • Logo's idea is to incorporate some of the known coding symbology, in this case the curly brackets and semi-colon
 • Thought was used to make sure that logo remain legible when reduced to smaller sizes
 • Meant to be as simple as possible without much clutter
Wikifunctions logo (no ring) proposal.svg
 • The central part shows a pair of green parentheses (functions), surrounding two red bowls at top symbolizing the inputs, then processed in the middle in a few steps symbolized by the blue chevrons, and another red bowl at bottom symbolizing the output.
 • It is designed to be fully language-neutral and suitable for BiDi rendering (no need to change any letter or mirror it).
 • It uses the 3 main Wikimedia logo colors, but is suitable for use "as is" onlight or dark barkground, and remains identifiable if rendered at small sizes.