விக்கிப்பீடியா 15/ ஈடுபடுதல்

This page is a translated version of the page Wikipedia 15/Get Involved and the translation is 31% complete.
விக்கிப்பீடியா 15
நிகழ்வுகளைப் பார்
நிகழ்வுகள்
நிகழ்வினைத் திட்டமிடு
ஈடுபடு
தங்கள் அனுபவங்களைப் பகிர்க
ஊடகம்
பரப்பு
பொருள்
சின்னங்களும் குறிகளும்
கலந்துரையாடல்
மற்றவருடன் உடனிணைந்து செயல்படு
உங்களுடைய விக்கிமீடியா அனுபவத்தினைப் பகிர்வதன் மூலம் ஈடுபடுங்கள்!

விக்கிப்பீடியா 15 இல் ஈடுபடுங்கள்

Share your Wikipedia 15 experience

Share photos and videos

Taken any cool photos of your Wikipedia 15 celebrations? Why not upload them to Wikimedia Commons!

Share stories

Do you have an interesting story from your celebrations? Write a post for the Wikimedia Blog!