ويکيپېډيا 15/ښکېل شئ

This page is a translated version of the page Wikipedia 15/Get Involved and the translation is 38% complete.
ويکيپېډيا 15
يوه غونډه موندل
غونډې
يوه غونډه پلانول
ښکېل شئ
خپلې تجربې مو شريکې کړئ
رسنۍ
غږ مو پورته کړئ
توکي
برانډونه او نښې
خبرې اترې
د نورو سره ملکاري وکړئ
په ژباړه کې غواړې مرسته وکړې؟ هغه پيغامونه چې نشته وې ژباړئ.
Share your Wikimedia experiences and get involved!

په ويکيپېډيا 15 کې ښکېل شئ

د ويکيپېډيا 15 تجربه مو شريکه کړئ

انځورونه او ويډيوگانې مو شريکې کړئ

Taken any cool photos of your Wikipedia 15 celebrations? Why not upload them to Wikimedia Commons!

کيسې مو شريکې کړئ

Do you have an interesting story from your celebrations? Write a post for the Wikimedia Blog!