Wybory Wikimedia Foundation/2021/Analiza

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/Post Analysis and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.

Zespół Movement Strategy and Governance przygotował raport dotyczący wyborów do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation w 2021 roku. Zespół MSG był pierwszym zespołem facylitatorów, który skupił się na wspieraniu wyborów Rady Powierniczej. Zasięg, tłumaczenie treści oraz przeprowadzone spotkania zwiększyły uczestnictwo w procesie wyborczym. Wszystkie te czynniki zostały pozytywnie odebrane przez społeczność. Zespołowi MSG udało się zwiększyć różnorodność kandydatów oraz uczestników. Nie udało nam się znacząco zwiększyć różnorodności w Radzie Powierniczej.

To sprawozdanie pomoże nam spojrzeć w przyszłość. Raport ten odzwierciedla to, co w tym cyklu wyborczym poszło dobrze, a jednocześnie odnosi się do niektórych z tych rzeczy, które się nie powiodły. Sprawozdanie to jest zgodne z osią czasu wydarzeń w procesie wyborczym. Raport zamyka się podsumowaniem głównych obszarów problemowych oraz zaleceniami.

Retrospekcja i spostrzeżenia

Planowanie i zasięgi

Wybory do Rady Powierniczej w 2021 roku były wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy zastosowano system Pojedynczego Głosu Przechodniego (STV). Był to pierwszy raz, kiedy zespół pracowników Wikimedia Foundation zajmował się wspieraniem wyborów oraz komunikacją z tym związaną. Elections Committee składająca się z wolontariuszy zazwyczaj przeprowadzała wybory przy ograniczonym wsparciu ze strony personelu.

Nie było jasnego podziału obowiązków między Elections Committee, a zespołem pracowników WMF. W trakcie procesu wyborczego pojawiło się kilka nieoczekiwanych sytuacji. (Na przykład: Komisja Wyborcza nie spodziewała się tak wielu pytań dotyczących swojej działań). Pokazało to, że społeczność, pracownicy i samo Elections Committee nie do końca rozumieją rolę Elections Committee. Będziemy musieli zająć się tą kwestią.

Jedną z innowacji, która została przyjęta bardzo dobrze, było nowe podejście do kontaktów zewnętrznych. Rada Powiernicza Wikimedia Foundation wymienił działania informacyjne jako ważną rolę dla Wikimedia Foundation podczas wyborów. Zespół facylitacyjny Movement Strategy & Governance opracował plan zwiększenia liczby głosujących i zróżnicowania regionalnego uczestnictwa. Zespół MSG stworzył Program Wolontariuszy Wyborczych, aby zapewnić dodatkowe wsparcie językowe oraz komunikacyjne dla społeczności. Program Wolontariuszy Wyborczych rozpoczął się jako program pilotażowy w celu uzupełnienia braków w zakresie pomocy potrzebującym społecznościom. Program ten okazał się udany, a w przyszłości będzie kontynuowany.

Wolontariusze Wyborczy wspierali proces wyborczy poprzez tłumaczenie oraz udostępnianie komunikacji wyborczej, w aż 61 językach! Zorganizowali spotkania ze społecznością w ponad 50 językach. Zachęcali społeczność do angażowania się w procesie wyborczym. Zarówno działania zespołu, jak i Wolontariuszy Wyborczych oceniane są pozytywnie.

Odkryliśmy, że niektórzy członkowie z rozwijających się społeczności czuli się niedoinformowani w kwestii zarządzania w Ruchu Wikimedia. Część z nich zdecydowała się nie brać udziału w wyborach. W Ameryce spotkaliśmy się z apatią i brakiem zaangażowania. Uczestnictwo w wyborach wzrosło o 1 753 wyborców w stosunku do roku 2017. Frekwencja wyniosła 10,13%, o 1,1 punktu procentowego więcej niż w 2017 roku. Dwieście czternaście (214) wiki wzięło udział w wyborach w porównaniu do 175 w 2017 roku. Podczas gdy zespół MSG nie osiągnął celu 20% frekwencji wyborczej, nie osiągnęliśmy tego celu częściowo z powodu tych problemów. Wybory do Rady Powierniczej w 2021 roku nauczyły nas, co możemy zrobić lepiej w następnym cyklu wyborczym.

Obszary do poprawy w wyborach w 2022 roku

 • Odświeżony zakres działania Election Committee, informujący o jej roli i obowiązkach.
 • Omówienie oraz uzgodnienie zasad i praktyk dotyczących wyborów do Rady Powierniczej.
 • Motywować rozwijające się społeczności do wzięcia udziału w rozmowach i działaniach związanych z zarządzaniem przez cały rok. Wziąć pod uwagę samoselekcję oraz kultury, które są zmotywowane do samonominacji.
 • Uwzględnić planowanie tłumaczeń i udział Wolontariuszy Wyborczych w całej komunikacji publicznej dotyczącej zarządzania w Ruchu Wikimedia. Rozważ, w jaki sposób grafika może pomóc w pokonaniu barier językowych.
 • Zebrać więcej danych na temat działań Wolontariuszy Wyborczych. Dotyczy to tłumaczeń, wydarzeń i zaangażowania społeczności. To pomoże nam wprowadzić znaczące zmiany w tym programie.
 • Zapewnić jaśniejsze informacje o procesie tłumaczeń, aby członkowie społeczności mogli wziąć w nich udział. Obejmuje to daty dystrybucji komunikatów oraz lokalizację tekstów do tłumaczenia.

Zgłoszenia kandydatów

W czasie trwania naboru zgłosiło się dwudziestu kandydatów. Jeden kandydat wycofał swoje zgłoszenie. Ponad połowa z dziewiętnastu kandydatów pochodziła z obszarów spoza Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

Podczas poprzednich wyborów prezentowano zgłoszenia kandydatów w kolejności zgłoszeń. Zespół MSG próbował zrobić coś bardziej sprawiedliwego poprzez stworzenie galerii zdjęć prezentowanej w sposób losowy. Niektórzy kandydaci wyrazili obawy o stronniczość i naruszenie prywatności. Obawiali się, że będą oceniani na podstawie swojego wyglądu. Obawy te były w dużej mierze, ale nie całkowicie, wyrażane przez białych mężczyzn z Globalnego Zachodu.

Rada Powiernicza określiło pewne pożądane umiejętności kandydatów na członków Rady Powierniczej. Jako część procesu kandydowania, kandydaci wypełnili formularz samooceny. MSG stworzyło matrycę przedstawiającą ocenę umiejętności i doświadczenie kandydatów. Formularz Oceny otrzymał mieszane lub negatywne odpowiedzi od członków społeczności. Niektórzy członkowie społeczności nie poparli koncepcji podczas naboru kandydatów. Jedna osoba oczekiwała indywidualnych formularzy ewaluacyjnych od każdego powiernika zamiast ogólnego podsumowania. Inne osoby odmówiły wzięcia pod uwagę potrzeb określonych przez Radę Powierniczą.

Each Board election the community has the opportunity to submit questions for candidates to answer. This usually lines up with the Call for Candidates. This year, the MSG facilitators supported the Elections Committee. The recommendation to the Elections Committee was to select about ten questions. This would allow for candidates to answer questions and have translations provided. We believe this provides a more equitable opportunity for candidates. Some community members posted the entire list of 61 questions for candidates to answer. Seven of the 19 candidates answered those questions. Three of those seven were elected. Four candidates who were not elected answered the entire list of questions. They were eliminated in calculation rounds 6, 8, 11 and 14. There is no strong correlation between answering all community questions and getting elected.

Obszary do poprawy w wyborach w 2022 roku

 • Kandydaci muszą dowiedzieć się więcej o kandydowaniu i byciu powiernikiem. Rolę tę mogą pełnić zasoby dla kandydatów. Należy zwiększyć wysiłki w celu zwiększenia puli przyszłych kandydatów do Rady Powierniczej oraz ich umiejętności.
 • Przemyśleć sposób wyświetlania zgłoszeń kandydatów. Informacje prezentowane w stylu Wikidanych (S/P) mogą ułatwić wyborcom przetwarzanie informacji.
 • Przemyśleć używanie i implementację Formularza Oceny.
 • Zorganizować proces zadawania pytań przez społeczność w sposób przejrzysty. Zaangażowanie większej liczby osób w redagowanie pytań ze społeczności.
 • Identyfikowanie i wspieranie kobiet oraz kandydatów nie-binarnych w wyborach do Rady Powierniczej.

Kampania

Koordynatorzy MSG zorganizowali osiem spotkań kampanijnych. Spotkania te były przeznaczone dla członków społeczności lokalnych, aby mogli spotkać się z kandydatami. Niektórzy kandydaci nie mogli uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Koordynatorzy MSG wspierali kandydatów w nagrywaniu krótkich wypowiedzi wideo, które mogli zamieścić na Commons. Mniej niż jedna czwarta kandydatów nagrała filmy wideo. Większość z nich powoływała się na obawy związane z prywatnością, dostępnością lub ewentualną stronniczością.

Spotkania stanowiły pewne wyzwanie. Kandydaci nie wiedzieli, czego mogą się spodziewać na spotkaniach, ponieważ w tym roku była to nowość w procesie wyborczym. Niektórzy kandydaci wskazywali na obawy związane z prywatnością, sprawiedliwością oraz na swoje obciążenie pracą. Nagrania ze spotkań, zapisy czatów i transkrypcje zostały umieszczone na Commons. Dwóch kandydatów wyraziło swoje obawy z tym związane. Nie wiedzieli, że ich występy będą nagrywane i umieszczane w sieci.

Community Affairs Committee Rady Powierniczej spotkało się z kandydatami. Kandydaci wspomnieli, że dyskusja ta odbyła się zbyt późno w procesie wyborczym. Stwierdzili, że byłoby to dla nich bardziej korzystne podczas fazy naboru kandydatów.

Obszary do poprawy w wyborach w 2022 roku

 • Kandydaci potrzebują jasnych i pisemnych oczekiwań oraz udokumentowanych obowiązków związanych z byciem kandydatem. Dotyczy to również kwestii prywatności.
 • Przeanalizowanie zainteresowania działaniami w ramach kampanii. Wziąć pod uwagę różnych interesariuszy.
 • Facylitacja spotkań powinna wspierać różnorodne potrzeby społeczności. Powinna zapewniać uczestnikom i kandydatom spójną jakość doświadczeń.

Głosowanie

Uprawnienie do głosowania w wyborach zostało określone dla większości sytuacji wyborców. Komplikacje wynikały z kilku elementów procesu. Jednym z nich było zdefiniowanie kryteriów kwalifikujących do głosowania dla kilku grup członków społeczności. Drugim było stworzenie listy uprawnionych wyborców do załadowania do SecurePoll. Kryteria głosowania dla społeczności deweloperów zostały ustalone. Odbyło się to poprzez dyskusje pomiędzy członkami społeczności deweloperów a Elections Committee. Wolontariusze afiliantów, którzy nie osiągnęli progu liczby edycji, nie mogli głosować. Przetwarzanie i ładowanie listy uprawnionych wyborców do SecurePoll jest procesem częściowo ręcznym. Może to zająć nawet do kilka dni.

Błąd w oprogramowaniu SecurePoll, który nasilił się w wyniku aktualizacji oprogramowania, spowodował dwutygodniowe opóźnienie. Po tym czasie proces głosowania przebiegł bez komplikacji. Członkowie społeczności komentowali interfejs narzędzia i dyskutowali na temat Pojedynczego Głosu Przechodniego (STV).

Obszary do poprawy w wyborach w 2022 roku

 • Znaleźć rozwiązanie, które pozwoli głosować wolontariuszom afiliantów.
 • Stworzyć sposób na poznanie home-wiki głosujących zamiast używania projektu, na którym po raz pierwszy utworzyli swoje konto.
 • Zapewnić bardziej przejrzystą dokumentację na temat STV oraz głosowania. STV jest obcym terminem w wielu częściach świata, gdzie nie ma instytucji przeprowadzających wyborów tego typu.
 • Zbadać interfejs wyborczy SecurePoll oraz doświadczenia jego użytkowników.
 • Zbadać dlaczego część z uprawnionych do głosowania nie mogła oddać głosu.

Proces "po-wyborczy"

Chociaż różnorodność była celem tych wyborów, nie osiągnięto pożądanej różnorodności regionalnej. Dyskusje w społeczności po wyborach dotyczyły różnorodności regionalnej i STV. Wierzymy, że STV pomogło zmniejszyć lukę w różnorodności, ale nie w wystarczającym stopniu. Kandydaci z regionów spoza Ameryki Północnej i Europy Zachodniej byli jednak o wiele bliżej wyboru niż w przypadku poprzednich wyborów.

Nie wszyscy uprawnieni wyborcy mieli policzone swoje głosy w wyborach. Elections Committee skreśliło kilka ważnych głosów. Szybki przegląd wykazał, że było to 7 z 78 skreślonych głosów. Wydaje się, że dotyczyło to głównie pracowników Wikimedia Foundation. Uzasadnienie nie jest oczywiste. Nie byli to na przykład pracownicy, którzy głosowali zarówno z kont pracowników, jak i wolontariuszy. Na chwilę obecną nie ma jasnego rozwiązania. Nie istnieje również możliwość przywrócenia głosów osób uprawnionych do głosowania. Elections Committee nie przedstawiła powodów usunięcia głosów.

Społeczność rozpoczęła dyskusję i przegląd wyników wyborów po udostępnieniu danych. SecurePoll dostarcza zrzuty danych zaraz po tym, jak wyniki zostaną podliczone. W rezultacie, The Kurier ogłosił wyniki wyborów zanim zespół MSG mógł wydać oficjalne oświadczenie. Miało to nastąpić po tym, jak Rada Powiernicza miała szansę zapoznać się z wynikami wyborów. Sytuacja ta spowodowała pośpiech w udostępnianiu oficjalnego komunikatu.

Obszary do poprawy w wyborach w 2022 roku

 • Pracownicy wszystkich działów rozważają zróżnicowanie regionalne poza obszarami wymienionymi powyżej. Bardziej szczegółowa propozycja zostanie przedstawiona w dalszej części roku budżetowego.
 • Wypracować proces zajmujący się wykreślonymi głosami.
 • Opublikować wstępne wyniki jak tylko będą one wiadome.
 • Zbadać sposób dostarczenia dodatkowych metryk dotyczących głosowania.

Podsumowanie istotnych obszarów problemowych i możliwych rozwiązań

Jest to podsumowanie dużych obszarów obaw w połączeniu z niektórymi z sekcji "Obszary do poprawy". Obawy wymienione poniżej są głównymi problemami, które pojawiły się podczas wyborów do Rady Powierniczej w 2021 roku. Powinniśmy dążyć do ich rozwiązania w następnym cyklu wyborczym.

 • Brak zróżnicowania regionalnego wśród nowo-wybranych powierników.
  • Niektórzy członkowie społeczności zasugerowali wyznaczenie miejsc w regionach. Krótki (ok. 4 tygodniowy) okres informacji zwrotnej przed kolejnymi wyborami do Rady Powierniczej może być okazją do przedyskutowania pomysłów na zwiększenie różnorodności regionalnej. Niedoreprezentowane regiony są kluczowymi interesariuszami w tym procesie.
 • Nieokreślone role i obowiązki pracowników, powierników oraz Elections Committee.
  • Facylitatorzy MSG będą prowadzić dyskusje w celu lepszego zrozumienia ról i obowiązków Komisji do Community Affairs Committee, Governance Committee, Elections Committee oraz pracowników WMF.
 • Nowe procesy pomogły zmniejszyć, ale nie zlikwidowały problemów informacyjnych.
  • Znaleźć możliwość połączenia potrzeb sprecyzowanych przez Radę Powierniczą w formularzu oceny z doświadczeniem, które oferują kandydaci.
  • Przemyśleć sposób wyświetlania zgłoszeń kandydatów. Informacje prezentowane w stylu Wikidanych (S/P) mogą ułatwić wyborcom przetwarzanie informacji.
  • Eksperymentowanie z aplikacją doradztwa w zakresie głosowania, aby pomóc wyborcom w podejmowaniu świadomych decyzji.
  • Zwracanie uwagi na ilość inicjatyw trwających w społeczności, aby zapobiec jej zmęczeniu.
 • Brak zasad dotyczących procesów wyborczych do Rady Powierniczej.
  • Niezbędne jest powstanie dokumentacji na temat:
   • Oczekiwań i ograniczeń kandydatów w trakcie wyborów
   • Procesów wyborczych do Rady, takie jak proces zadawania pytań przez społeczność lokalną oraz wydarzenia podczas kampanii wyborczej
   • Zaangażowania Rady Powierniczej
 • Trudny interfejs do głosowania przy ustalaniu rankingu długich list kandydatów za pomocą STV.
  • Rozważenie ulepszeń użyteczności dla SecurePoll, jeśli STV pozostanie systemem używanym przy głosowaniu.
  • Jeśli wprowadzenie ulepszeń do SecurePoll nie jest możliwe, zapewnienie wyborcom wsparcia za pomocą innych metod, takich jak Przewodnik Wyborcy.
 • Needed growth of community engagement in governance
  • Diversifying and increasing people involved in governance discussions is important. Investigating what people know about governance and what they need to become more involved will inform this work. It is critical to consider diversity, equity, and inclusion.