Wikimedia Foundation elections/2021/Meetings/South Asia + ESEAP/vi

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/Meetings/South Asia + ESEAP and the translation is 79% complete.
Outdated translations are marked like this.

The event is over, a brief report and the recordings are available on this page.

The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.


Cuộc bầu cử của Tổ chức Wikimedia năm 2021 các ứng cử viên gặp gỡ với cộng đồng Nam Á + ESEAP.
  • Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2021 diễn ra từ ngày 4 tháng 8 năm 2021 đến ngày 17 tháng 8 năm 2021. Các thành viên của cộng đồng Wikimedia có cơ hội bầu bốn ứng cử viên cho nhiệm kỳ ba năm.
  • Đây là sự kiện dành cho các thành viên cộng đồng của các cộng đồng Nam Á và ESEAP biết các ứng cử viên và tương tác với họ.
CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình sẽ bắt đầu với phần giới thiệu ngắn gọn về các cuộc bầu cử, sau đó là phần giới thiệu của các ứng cử viên.
  • Mỗi ứng viên sẽ có 3-4 phút để giới thiệu về bản thân và bất cứ điều gì họ muốn chia sẻ, có thể là ưu tiên, động lực hoặc cụ thể cho khu vực, v.v.
  • Sau phần giới thiệu, mỗi thí sinh có thể trả lời 1-2 câu hỏi trong 3-4 phút. Những câu hỏi này có thể là từ những câu hỏi được hỏi trước sự kiện hoặc trong sự kiện. Tổng cộng, mỗi ứng viên sẽ nói trong khoảng 6-8 phút.
KHI NÀO
THAM DỰ

Đơn đăng ký đã đóng
xem tuyên bố về quyền riêng tư của biểu mẫu

  • Biểu mẫu sẽ đóng trước 23:59 giờ vào ngày 30 tháng 7 năm 2021.
  • Chi tiết cuộc họp sẽ được gửi qua email cho những người tham gia đã đăng ký.


Vui lòng liên hệ với người hỗ trợ Nam Á hoặc ESEAP nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.


The above discussion is preserved as an archive. Please do not modify it. Subsequent comments should be made in a new section.