ຝ່າຍກົດໝາຍຂອງມູນນິທິວິກິມີເດຍ/ການປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດການໃຊ້ງານ ປີ 2023

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Legal department/2023 ToU updates and the translation is 40% complete.
Outdated translations are marked like this.
2023 Terms of Use updates

ພະແນກກົດໝາຍມູນນິທິວິກິມີເດຍ ກຳລັງຈັດຂະບວນການລວບລວມຄວາມຄິດເຫັນຮ່ວມກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບກັບການປັບຂໍ້ກຳນົດການໃຊ້ງານຂອງວິກິມີເດຍຕັ້ງແຕ່ 21 ກຸມພາ ເຖິງ 24 ເມສາ 2023

ຂໍ້ກຳນົດການໃຊ້ງານ (The Terms of Use (ToU)) ເປັນຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍທີ່ຄວບຄຸມການໃຊ້ເວັບໄຊທີ່ໂຮສໂດຍມູນນິທິວິກິມີເດຍ

ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການໃຫ້ຄວາມເຫັນນີ້ ຝ່າຍກົດໝາຍຈະລວບລວມຈາກຊຸມຊົນໃນການຮ່າງຂໍ້ສະເໜີຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ ຈົນເຖິງ ເມສາ ຮ່າງຈະຖືກແປຫຼາຍພາສາ ແລະ ຄຳແນະນຳສາມາດສະເໜີເປັນພາສາໃດກໍໄດ້