This page is a translated version of the page Wikimania/Comparative and the translation is 97% complete.

Wikimania organization summaries: Comparative20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027

Chi phí

Thực tế

Ước tính chi phí (chủ nhà)

Địa điểm Frankfurt Cambridge, Mỹ Đài Bắc Alexandria Buenos Aires Gdańsk Haifa Washington DC Hong Kong London Thành phố Mexico
Ngày năm 2005 năm 2006 năm 2007 năm 2008 năm 2009 năm 2010 năm 2011 năm 2012 năm 2013 năm 2014 năm 2015
Số lượng người dự kiến tham dự 500 500 700 700 700-1000 2000
Địa điểm $ 0,00 $ 43.854,43 $ 7.876,15 $ 0,00 $ 45.876,29 $ 61.000,00
Chỗ ở $ 88.189,00 $ 17.238,38 $ 8.962,52
Kỹ thuật $ 7.874,00 $ 16.135,12 $ 2.715,92 $ 5.000,00 $ 6.443,30 $ 9.200,00
Chi phí y tế $ 2.715,92
Bảo hiểm $ 9.449,00 $ 7.860,70 $ 1.629,55 $ 5.000,00 $ 12.886,60 $ 4.600,00
Thuế, chứng chỉ $ 1.000,00
Ẩm thực, ăn uống $ 19.685,00 $ 18.479,54 $ 43.454,64 $ 137.500,00 $ 94.458,76 $ 183.000,00
Vật liệu quảng cáo $ 12.598,00 $ 13.790,70 $ 21.727,32 $ 15.000,00 $ 12.242,27 $ 6.100,00
Gói dành cho người tham gia $ 3.150,00 $ 11.584,19 $ 5.431,83 $ 3.000,00 $ 4.123,71 $ 23.000,00
Giao thông $ 9.260,00 $ 4.550,93 $ 22.728,14
VIP cho khách mời $ 22.047,00 $ 50.749,78 $ 46.224,88 $ 10.000,00 $ 12.242,27 $ 30.000,00
Học bổng $62992 $ 63.161,41 $ 21.102,66 $ 50.000,00 $ 51.546,39 $ 46.000,00
Biên dịch viên $ 0,00
Tiệc $ 15.748,00 $ 69.229,31 $ 44.812,60 $ 40.000,00 $ 11.597,94 $ 49.000,00
Tiệc VIP $ 7.874,00 $ 13.790,70 $ 5.431,83 $ 20.000,00 $ 19.329,90 $ 30.500,00
WikiExpedition $ 13.790,70 $ 11.311,79 $ 1.000,00 $ 15.000,00
Chi phí dành cho tình nguyện viên $ 9.449,00 $ 14.756,05 $ 5.431,83 $ 1.159,79 $ 1.200,00
Các thùng rác tái chế thân thiện với môi trường
Nhân viên hội nghị $ 2.000,00 $ 2.061,86
Dự phòng $ 23.030,47 $ 13.579,58 $ 39.759,00 $ 30.845,45 $ 46.000,00
Tổng chi phí nn nn nn nn $ 268.315,00 $ 382.002,39 $ 265.137,16 $ 329.259,00 $ 304.814,53 $ 504.600,00

Đăng kí

Tổng chi phí để tham dự Wikimania thay đổi từ lần này qua lần khác. Thông thường sẽ có hai cách để phân biệt giá thành

  1. according to when the people register (Early bird, Early registration, regular registration, on-site registration)
  2. according to the type of participant (Wikimedia contributor with username or without). In 2008 in Alexandria in Egypt there was also a category of "local Wikimedia contributor" and the distinction was between Wikimedia contributor and corporate (there was no distinction between contributor and non contributor).
Đăng ký Loại khác nhau của người tham dự Frankfurt Cambridge, Mỹ Đài Bắc[1] Alexandria[2] Buenos Aires[3] Gdańsk Haifa[4] Washington DC[5] Hong Kong[6] London[7] Thành phố Mexico
năm 2005 năm 2006 năm 2007 năm 2008 năm 2009 năm 2010 năm 2011 năm 2012 năm 2013 năm 2014 năm 2015
Đăng ký sớm Một giá nn
Đăng ký sớm Không có tên thành viên $ 70,00
Đăng ký sớm Đăng ký nhiều người $ 100,00
Đăng ký sớm Có tên thành viên hoặc người đóng góp $ 10[8] $ 45,00
Đăng ký sớm Người đóng góp địa phương $ 80,00
Đăng ký sớm Một ngày - người đóng góp $ 20,00
Đăng ký sớm Một ngày - không có tên thành viên $ 30,00
Đăng ký sớm Một giá $ 45,00 nn
Đăng ký sớm Không có tên thành viên $ 90,00 $ 55,00 $ 73,00
Đăng ký sớm Đăng ký nhiều người
Đăng ký sớm Có tên thành viên hoặc người đóng góp $ 55,00 $ 35,00 $ 45,00
Đăng ký sớm Sinh viên $ 35,00
Đăng ký sớm Người đóng góp địa phương
Đăng ký sớm Một ngày - người đóng góp $ 25,00
Đăng ký sớm Một ngày - không có tên thành viên $ 40,00
Trước hội nghị Một giá $ 20,00
Đăng ký hội nghị Một giá $ 60,00 nn
Đăng ký hội nghị Không có tên thành viên $ 45,00 $ 120,00 $ 75,00 $ 94,00
Đăng ký hội nghị Đăng ký nhiều người $ 135,00
Đăng ký hội nghị Có tên thành viên hoặc người đóng góp $ 40,00 $ 60,00 $ 75,00 $ 45,00 $ 58,00
Đăng ký hội nghị Sinh viên $ 45,00
Đăng ký hội nghị Người đóng góp địa phương $ 15[9]
Đăng ký hội nghị Một ngày - người đóng góp $ 35,00
Đăng ký hội nghị Một ngày - không có tên thành viên $ 50,00
Hội nghị 1 ngày Không có tên thành viên $ 25,00
Hội nghị 1 ngày Đăng ký nhiều người $ 30,00
Hội nghị 1 ngày Có tên thành viên hoặc người đóng góp $ 20,00 $ 25,00
Hội nghị 1 ngày Người đóng góp địa phương $ 8[10]
Hội nghị 2 ngày Không có tên thành viên $ 40,00
Hội nghị 2 ngày Đăng ký nhiều người $ 45,00
Hội nghị 2 ngày Có tên thành viên hoặc người đóng góp $ 35,00 $ 40,00
Hội nghị 2 ngày Người đóng góp địa phương $ 13[11]
Đăng ký tại chỗ Một giá $30-90
Đăng ký tại chỗ Không có tên thành viên $95[12] $125[13]
Đăng ký tại chỗ Đăng ký nhiều người $ 35,00
Đăng ký tại chỗ Có tên thành viên hoặc người đóng góp $ 30,00 $60[14] $79[15]
Đăng ký tại chỗ Sinh viên $60[16]
Đăng ký tại chỗ Người đóng góp địa phương $ 9[17]


Chi phí đăng ký so sánh với chi phí dự kiến với ăn uống Buenos Aires Gdańsk Haifa Washington DC Hong Kong London Thành phố Mexico
năm 2009 năm 2010 năm 2011 năm 2012 năm 2013 năm 2014 năm 2015
Số lượng người tham dự dự kiến 500 500 700 1000 1000 1500
Tổng chi phí ăn uống $ 19.685,00 $ 18.479,54 $ 43.454,64 $ 137.500,00 $ 94.458,76 $ 183.000,00
Tổng của chi phí ăn uống trong 3 ngày hội nghị $ 108.995,00 $ 82.216,49
Chi phí ăn uống trên mỗi người tham dự dự kiến $ 39,37 $ 36,96 $ 62,08 $ 109,00 $ 82,22 $ 122,00
Chi phí ăn uống trên mỗi người tham dự dự kiến mỗi ngày $ 13,12 $ 12,32 $ 20,69 $ 36,33 $ 27,41 $ 40,67
Chi phí mỗi ngày theo đăng kí bình thường trên mỗi người đóng góp Wikimedia $ 20,00 nn $ 25,00 $ 15,00 $ 19,33
Khác biệt $ 6,88 $ 4,31 -$ 21,33 -$ 8,07

Người tham gia

Visa

Địa điểm Hồng Kông London Thành phố Mexico Esino Lario Montreal
Ngày năm 2013 năm 2014 năm 2015 năm 2016 năm 2017
Số người tham dự 700 1,762 800 1,368 900
Visa bị từ chối 1 9 0 2[18] 35?

Chi phí carbon

The 2019 Wikimania was the first to estimate, reduce and offset carbon emissions: wikimania:2019:Carbon offsetting.

Tổng quan

Tổng quan các ảnh trên Wikimedia Commons: các thông tin liên quan cho trình chiếu và các slide

Thương hiệu

Ảnh nhóm

Thể loại ảnh các nhóm Wikimania trên Wikimedia Commons.

Ban tổ chức

Chương trình

Cuộc thi lập trình

So sánh Jimmy Wales =

Sự kiện đặc biệt

Sự kiện buổi tối

Liên hệ

Huân chương

Áo T-shirt

Cặp chào mừng và đồ lưu niệm

Tiện ích Wikipedia

Địa điểm

Khu vực ăn trưa

Đồ ăn

Connectivity

  • 2010, Gdańsk: hypothesis 100 mbps (uplink on broadband with a D-Link router connected).
  • 2011, Haifa: 10 Mbps, no specifications if those were the requisito or the connectivity available.
  • 2012, : Washington DC: No info available. Connectivity through the local university.
  • 2013, Hong Kong: No info available. Connectivity through the local university.
  • 2014, London, Barbican centre: declared 1 Gbps.

Tham khảo

Bài viết liên quan