WikiMiniAtlas/sv

English (main) | Català | Deutsch | Eesti | Esperanto | Euskara | Finnish | Français | Frysk | עברית | Italiano | 日本語 | 한국어 | Kölsch | Kurdî | Lietuvių | Nederlands | Polski | Português | Svenska | Türkçe | 廣東話 | العربية | Српски | فارسی | پښتو | edit

VMAP0-lager Teckenförklaring
Havsis (seaicea) Wma legend shelfice.png fast is
Savann/gräsmark (grassa) Wma legend grass.png gräsmark
Träd (treesa) Wma legend trees.png Träd
Vatten (inwatera) Wma legend lake.png sjöar och breda vattendrag
Is (landicea) Wma legend landice.png landis
Bebyggelse (builtupa) Wma legend urban.png tätorter
Vattendrag (watrcrsl) Wma legend river.png vattendrag

Wma legend iriver.png periodvis vattendrag

Gränser (polbndl) Wma legend countryborder.png landsgräns

Wma legend regionalborder.png regionsgräns

Kanaler (aquecanl) Wma legend canal.png kanal
Järnvägar (railrdl) Wma legend rail.png spår
Vägar (roadl) Wma legend median.png med mittlinje

Wma legend nomedian.png utan mittlinje

Kartsymboler
Wma label corner ul.png Artikel
Wma label summit.png Berg
Wma label dot 3.png Samhälle < 10 000 invånare
Wma label dot 5.png Stad < 100 000 invånare
Wma label dot 7.png Stad < 500 000 invånare
Wma label dot 9.png Stad < 1 miljon invånare
Wma label dot 11.png Stad > 1 miljon invånare

WikiMiniAtlas är ett Javascript-program som visar klickbara länkar till artiklar i Wikipedia på en världskarta som kan panoreras och zoomas. Kartan nås från artiklar som anger geografiska koordinater. Den täcker hela världen och man kan zooma in till 100 meters upplösning. Kartan bygger helt på fria geografiska data och fri programvara.

Gå till artikeln om Snavlunda kyrka och titta efter Erioll world.svg-ikonen i det över högra hörnet. Klicka på den och panorera runt i kartan. Använd knapparna +/- för att zooma in och ut, använd nedåtpilen för att öppna sidan med inställningar.

Kartan bygger på geografiska data från GSHHS Coastline Data (fritt från upphovsrätt), VMAP0 som ritas med programvaran Mapnik, ytterligare data kommer från US National Park Service, Landsat7-data kommer från NASA.

DatakällorEdit

 • Användarna de:User:Kolossos och de:User:Stefan Kühn sammanställer geografiska koordinater ur Wikipedias databasdumpar av olika språk. För engelska Wikipedia används data direkt ur databasen. Men för alla andra språk får man räkna med en viss eftersläpning, från det att man ändrar en koordinat i en artikel tills kartan uppdateras.
 • Småbilder hämtas ut från databasdumpar av Wikimedia Commons
 • Grundkartan skapas från VMAP0 med den fria programvaran Mapnik.
 • Från amerikanska National Park Service kommer data om alla nationalparker och fornminnen i USA.
 • Det går att välja en karta anpassad för långsam Internetanslutning, som bara innehåller kustlinjer. Denna karta grundar sig på GSHHS Coastline Data (fri från upphovsrätt)
 • Det går att välja en fysisk karta med skuggad relief. Den skapas av Tom Patterson vid US National Park Service, huvudsakligen grundad på data från Landsat och SRTM30. Den är fri från upphovsrätt och kan laddas ner här. Ett specialskrivet script för ImageMagick används för att dela upp kartan i bildrutor.
 • De valbara satellitbilderna Landsat7, daily aqua och daily terra bygger på bilder från National Air and Space Administration

Personliga inställningarEdit

För att välja storlek på kartan, kan du lägga in följande i din monobook.js fil:

var wma_settings =
{
 height : 400,
 width : 700
}

Följande inställningar kan göras:

Parameter Beskrivning
height: h Ange kartans höjd till h pixlar.
width: w Ange kartans bredd till w pixlar.
zoom: z Ange zoomnivån till z (0=visa hela världen, 15=innersta zoomnivån). Genom att ange z till -1 väljs zoomnivån automatiskt till något lämpligt värde (detta är default).
enabled: true|false Ange false för att inte visa WikiMiniAtlas.
onlyTitle: true|false Om true anges kommer WikiMiniAtlas bara att visa länkar till artiklar som har titelkoordinater, alltså sådana som visas i över högra hörnet. Koordinater som anges i löpande text eller i faktarutor lämnas utan avseende.
buttonImage: url Ange en adressen (URL) till en annan bild i stället för jordglobsikonen.

TeknikEdit

 • VMAP0-kartan bygger på data från vector map 0 från USA:s militär, uppritad med programvaran Mapnik.
 • Kustlinjekartan (anpassad för långsam Internetanslutning) bygger på GSHHS Coastline Data uppritad med specialskriven programvara baserad på grafikbiblioteket AGG (Anti Grain Geometry).
 • Landsat-satellitbilderna är för tillfället under omarbetning.
 • En experimentell månkarta hämtas från http://onmoon.jpl.nasa.gov.
 • Textlänkarna på kartan bygger på data som de:User:Stefan Kühn och de:User:Kolossos utvinner ur Wikipedias databasdumpar på flera olika språk. Data lagras i en quad-träd-databas och hämtas till Javascript-programmet med XMLHTTP-anrop.

Vanliga frågorEdit

Varför syns den röda pricken inte precis vid artikelns egen länk?
Artikelmarkören har inte nödvändigtvis samma koordinat som artikeln du kom ifrån. Det kan finnas flera förklaringar till skillnaden:
 • Koordinaterna kan ha ändrats sedan de senast hämtades ut från en databasdump
 • Koordinaterna i databasen kan ha hämtats från motsvarande artikel på ett annat språk av Wikipedia. (Artiklar med interwikilänkar förmodas ha samma koordinater, men noggrannheten kan skilja sig mellan projekten.)
 • Beräkningsnoggrannheten i Javascript-tolken kan också vara en källa till skillnader (men borde inte vara det i en perfekt värld...).
Jag är från xx.wikipedia.org och skulle vilja att WikiMiniAtlas visades i vårt projekt!
Det går lätt att ordna! Lägg in ett anrop av MediaWiki:Wikiminiatlas.js i språkets MediaWiki:Common.js fil. Kopiera inte hela javascript-koden, för då går ni miste om nödvändiga uppdateringar och framtida rättelser.
Se till att sätta geografiska koordinater på alla artiklar som ni vill ska synas på kartan. Detta kanske är ett lämpligt Wikiprojekt? Se till exempel Wikipedia-World.
Var används WikiMiniAtlas idag?
WikiMiniAtlas används på engelska, katalanska, esperanto, franska, grekiska, isländska, italienska, norska (bokmål och nynorsk), portugisiska, ryska, danska, polska, spanska, gammal-kyrkslavonska och svenska Wikipedia samt på Wikimedia Commons. På tyska Wikipedia är det en gadget som användaren kan välja att aktivera.
Varför ser kartan så förvriden ut?
Därför att den inte använder någon kartprojektion, utan helt enkelt använder longitud som x och latitud som y. Vid Mellansveriges breddgrad (60° N) betyder det att kartan blir dubbelt så bred (eller hälften så hög, cos 60° = 0,5) som den borde vara. Det är mest vi nordbor som lider av detta, medan många amerikaner har vant sig. Förhoppningsvis kan framtida versioner av WikiMiniAtlas införa en riktig kartprojektion.
Varför används VMAP0 och inte den fria kartan OpenStreetMap?
Grundarna av WikiMiniAtlas har bedömt att OpenStreetMap hittills har alltför dålig täckning i världen. För vissa områden skulle OpenStreetMap kunna ge en rikare bakgrundskarta, men syftet med WikiMiniAtlas är hur som helst inte att ge en detaljerad bakgrundskarta utan att visa länkar till artiklar i Wikipedia.

SkärmbilderEdit