วิกิฟรังกา/รายงานผลการประชุมของกลุ่มผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในรัฐวอชิงตัน

This page is a translated version of the page WikiFranca/Report of the French-speakers meeting in Washington and the translation is 100% complete.
Other languages:

เมื่อพิจารณาจากความสำเร็จของการชุมนุมของชาววิกิมีเดียในอีเบโรโกป เรารู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยน, ประสานงาน, การแบ่งปันความคิด และโครงการของเราเช่นกัน เราทุกคนี่จะมีส่วนร่วมในโครงการวิกิมีเดียโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสของเราเท่านั้นสำหรับการสนับสนุน แต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เป็นทั้งสถาบันและเนื้อแท้ ซึ่งองค์กรกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการนานาชาติ ประกอบด้วย 75 ประเทศ (ที่มีคนอาศัยอยู่ถึง 890 ล้านคน) ในทุกทวีปที่มีภาษาฝรั่งเศสใช้ร่วมกัน และภาษาฝรั่งเศสยังเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวันโดย 220 ล้านคนทั่วโลก

แต่ในแง่ของรูปธรรมมากกว่านั้น ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาพูดที่ยังมีชีวิตในประเทศที่มีความหลากหลายอย่างมาก ทั้งในรูปแบบที่แตกต่างกันและสำเนียง แต่มันก็ได้รวมพวกเราให้เป็นปึกแผ่น ตัวอย่างเช่นในโครงการวิกิมีเดีย ซึ่งมีภาษาฝรั่งเศสในทุกรูปแบบของปัจจุบัน

เป้าหมายของสมาคมการบรรยายภาษาฝรั่งเศส

มีจุดมุ่งหมายที่จะนำผู้พูดภาษาฝรั่งเศสมารวมกัน:

  • แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการที่แตกต่างกันซึ่งนำโดยผู้พูดภาษาฝรั่งเศส — ไม่ว่าพวกเขาจะดำเนินการโดยสาขาหรือไม่ — สำหรับการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและจัดตั้งโครงการทั่วไป
  • ช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมกับโครงการภาษาฝรั่งเศส สำหรับการแยกแยะได้ง่ายขึ้นและใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวของวิกิมีเดีย ภายนอกการแบ่งปัน: ทุกที่ที่เขาอาศัยอยู่, ผู้มีส่วนร่วมทุกคนรู้ว่าเขาสามารถจัดโครงการหรือขอความช่วยเหลือ และกิจกรรมของพวกเราที่สามารถถ่ายทอดได้ง่ายขึ้น
  • ช่วยเหลือชาววิกิพีเดียในการจัดตั้งสาขาในประเทศที่ไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้ว โดยนำการสนับสนุน, ช่วยเหลือ, คำแนะนำในการร่วมกัน รวมถึงทรัพยากรและการสนับสนุนทางการเงินที่เป็นไปได้สำหรับการก่อตั้ง
  • เป็นกระบอกเสียงร่วมกับชาววิกิมีเดียที่พูดภาษาฝรั่งเศส ที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับมุมมองของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ของการเคลื่อนไหวภายในวิกิมีเดีย (สมาคมสาขาวิกิมีเดีย ที่มีความสัมพันธ์กับมูลนิธิวิกิมีเดีย) โดยไม่ต้องกลายเป็นสถาบัน — การชุมนุมของกลุ่มผู้พูดภาษาฝรั่งเศสต้องอยู่ในโครงสร้างที่เรียบง่าย เพื่อเปิดให้ผู้พูดภาษาฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการไม่ต้องคำนึงถึงระดับของพวกเขา
  • ปรับปรุงการสื่อสารในภาษาฝรั่งเศสรอบโครงการ: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสำหรับการนำเสนอโครงการที่ดีกว่า, ความเข้าใจของคนเหล่านั้นที่ดีกว่า และสำหรับการสร้างทรัพยากรการเรียนการสอนหรือการสื่อสาร

โครงการปัจจุบันหรือแผนที่ได้วางไว้

 
ลานประชาคมโลกแห่งภาษาฝรั่งเศส
 
ลานประชาคมโลกแห่งภาษาฝรั่งเศส

ระหว่างการประชุมวิกิเมเนียของกลุ่มผู้พูดภาษาฝรั่งเศส ณ วันที่ 14 กรกฎาคม เราได้นำเสนอการประสบความสำเร็จบางอย่าง และโครงการในปัจจุบัน รวมถึงโครงการใหม่ที่จะได้รับการพัฒนาด้วยการสนับสนุนโดยกลุ่มผู้พูดภาษาฝรั่งเศส

ทุนวิกิเมเนียสำหรับกลุ่มผู้พูดภาษาฝรั่งเศส

หลายปีที่ผ่านวิกิมีเดียฝรั่งเศสได้ช่วยกลุ่มผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในการเข้าร่วมวิกิเมเนียโดยการจัดสรรเงินอุดหนุน ในปีนี้ นอกเหนือไปจากชาววิกิมีเดียชาวฝรั่งเศสแล้ว วิกิมีเดียฝรั่งเศสได้ทำการสนับสนุนชาววิกิมีเดียที่พูดภาษาฝรั่งเศส จากรัฐควิเบก และประเทศตูนิเซียท่ามกลางคนอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมงานวิกิเมเนีย วิกิมีเดียสวิตเซอร์แลนด์สนับสนุนชาววิกิมีเดียจากรัฐควิเบกเช่นกัน เราพิจารณาสนับสนุนความหลากหลายของภาษาฝรั่งเศสในระหว่างการประชุมวิกิมีเดีย ในการเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญ

วิกิพีเดียเทคมอนทรีออล

วิกิมีเดียฝรั่งเศสได้สนับสนุนทางการเงินของการจัดตั้งวิกิพีเดียเทคมอนทรีออล โดยวิกิมีเดียแคนาดาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011

ลานประชาคมโลกแห่งภาษาฝรั่งเศส

ลานประชาคมโลกแห่งภาษาฝรั่งเศส (FMLF) ได้จัดขึ้นในเมืองควิเบก ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 6 กรกฎาคม ตั้งแต่พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 วิกิมีเดียฝรั่งเศส และคณะกรรมธิการรัฐควิเบกแห่งวิกิมีเดียแคนาดาได้ทำงานร่วมกันไปในทางที่มองเห็นได้สำหรับโครงการวิกิมีเดียตลอดช่วงเวลาของอีเวนต์นี้ การประชุมระดับโลกของสถาบันและสังคมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ที่มาร่วมกันประมาณ 1,000 คนจากทั่วทุกมุมโลกเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สำหรับการพิจารณากลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ กันใหม่

ข้อเสนอแนะร่วมกันของเรานำไปสู่หลายการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของภาษาฝรั่งเศสในโครงการวิกิมีเดีย, โครงการการศึกษา และโครงการมุ่งเน้นทวีปแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้เรายังจัดให้มีการบริการข้อมูลที่ผู้คนจำนวนมากได้มาและค้นพบโครงการ และสำหรับบางส่วนของพวกเขา ได้เรียนรู้วิธีการมีส่วนร่วม โต๊ะทำงานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ดึงดูดผู้พูดภาษาฝรั่งเศสจากประเทศกำลังพัฒนา: ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของพวกเขามีส่วนร่วมในความช่วยเหลือจากชาววิกิมีเดีย นอกจากนี้เรายังได้รับการยอมรับสถาบันที่ได้รับการยอมรับ และในฐานะตัวแทนของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ในอินเทอร์เน็ตจากฟอรัมนี้

โครงการชาววิกิมีเดียตูนิเซีย

กลุ่มชาววิกิมีเดียตูนิเซียได้มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อาบีบ เมนี ผู้มีความมุ่งมั่นมากในโครงการวิกิมีเดียและเข้าร่วมวิกิเมเนียโดยขอบคุณที่ให้ทุน ได้นำเสนอกิจกรรมอนาคตที่มุ่งเน้นไปที่อาณาเขตของตูนิเซียและการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ

กลุ่มในขณะนี้มีบล็อก (https://wikipediatn.wordpress.com) และกลุ่มเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/groups/134695156599739/) ที่จะได้รับการจัดระเบียบและมีการแสดงผลที่สูงขึ้น

แอฟริพีเดีย

โครงการแอฟริพีเดียซึ่งริเริ่มโดยวิกิมีเดียฝรั่งเศส มีสองวัตถุประสงค์ของการเพิ่มขึ้นสำหรับการเผยแพร่แบบออฟไลน์ของวิกิพีเดียทั่วแอฟริกาภาคกลางและตะวันตกและการฝึกอบรมชาววิกิพีเดียแอฟริกาสำหรับการแบ่งปัน — โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติในภาษาฝรั่งเศสและเป็นที่สนใจทั้งกลุ่มที่พูดภาษาฝรั่งเศส ที่อาจจะสนับสนุนโครงการนี้

การประชุมของผู้มีส่วนร่วมที่พูดภาษาฝรั่งเศส

การจัดการประชุมระหว่างประเทศสำหรับผู้มีส่วนร่วมที่พูดภาษาฝรั่งเศส (ไม่แต่เพียงสมาชิกสาขา) เพื่อการรวมตัวของผู้มีส่วนร่วมที่หลากหลาย และพัฒนาโครงการใหม่

ความสม่ำเสมอในการเผยแพร่จดหมายข่าวภาษาฝรั่งเศสในโครงการวิกิมีเดีย

เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโครงการอย่างต่อเนื่อง (ไม่เพียงแต่วิกิพีเดีย) และชีวิตการเคลื่อนไหว จดหมายข่าวจะได้รับการชื่นชม มันอาจจะเป็น บางสิ่งระหว่างป้ายภาษาอังกฤษและจากเขตเมืองตะวันออก (หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ได้ในช่วงหลัง) ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการเพิ่มข้อมูลในภาษาฝรั่งเศส