Welcome!

Hello, Egg, and welcome to Meta-Wiki! Thank you for your contributions. I hope you like the place and decide to stay. Here are some pages that you might find helpful:

I hope you enjoy editing here and being an experienced user! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. If you need help, check out Wikipedia:Questions or ask me on my talk page. Again, welcome!  Slade pt.wp 03:36, 25 November 2006 (UTC)Reply[reply]

Thank you, but I'm not a newbie neither on pedia nor here. In fact, my hereby account is active a few months longer than yours. ;-) --Egg 10:49, 25 November 2006 (UTC)Reply[reply]


Informace: Milý eggu, myslím, že brzy vyčistím svou diskusní stránku od diskuse s kolegou Zacheusem. Do té diskuse jsi také přispěl, pokud si z ní něco chceš zachránit, učiň tak. Děkuji. Okino 09:19, 17 July 2007 (UTC)Reply[reply]

Na své diskusní stránce čiň, co uznáš za vhodné, já si to kdykoliv najdu v historii. --Egg 07:06, 23 July 2007 (UTC)Reply[reply]

Údajný FUDEdit

Žádám Vás, abyste mne nepomlouval na těch projektech, kde se i Vaší vinou nemohu bránit. Já uvedl fakta, Vy jste uvedl jednu jedinou stránku. Mezi tím ji konečně upravili, byť ne zcela dokonalým způsobem: "Dalším krokem existence občanského sdružení je svolání členské schůze, kde by mělo proběhnout schválení stanov a volba statutárních orgánů. Až do jejich vytvoření jedná jménem sdružení přípravný výbor, pokud stanovy neurčují něco jiného (§ 6)." Zároveň tam uvádějí další nesmysly: "Úředníci nemají pravomoc požadovat, abyste stanovy nějak měnili." Přiznám se, že nemám sílu všechny jejich nepřesnosti uvádět na pravou míru. Zřejmě požádám MV, aby se od této stránky officiálně distancovalo.

Proto se Vás ptám, zda se i nadále hodláte řídit těmito zavádějícími informacemi, nebo zda se budete řídit odbornou literaturou a názory odborníků? Zacheus TalkContributionsEdit counter 12:23, 24 July 2007 (UTC)Reply[reply]

Jak jedinou stránku? Já uvedl §6 zákona 83/1990 Sb., podle kterého jednáme. Čím jsou podložena vaše "fakta"? Vzorovými stanovami? Jiné vzorové stanovy takové věci neobsahují. [1] Když jsem se ptal na konkrétní paragraf v zákoně, podle kterého nemáme právo dělat, co děláme, nic jste mi neukázal. Ani ten "upravený" dokument [2] neříká, že ustavující členská schůze musí být před registrací sdružení. Podle mě z něj stále vyplývá opak — je to další krok po registraci, přesně v souladu s tím, jak to PV naplánoval. Pokud pevně nedoložíte svá tvrzení, je to FUD a nemá smysl se o tom nadále bavit. --Egg 13:41, 24 July 2007 (UTC)Reply[reply]

Myslím, že diskuse s Vámi postrádá většího smyslu, protože nejste ochoten respektovat fakta. Budu se muset obrátit na WMF, že přes veškerou snahu o opak hodlá WMC založit banda samozvanců.

Tak tedy ještě jednou. Napsal jsem: "Milý Eggu, laskavě si prostudujte, jak vzniká právnická osoba, zejména theorii dvoufasového vzniku. Do té doby, obávám se, WMC úspěšně nezaložíte. —Zacheus Talk • Contributions • Edit counter 14:26, 11 July 2007 (UTC)" Vy jste odpověděl: "Prostudoval jsem si text Založení občanského sdružení odkazovaný z portálu veřejné správy ČR a podle mě je v souladu s tím, co jsem napsal: ustavující členská schůze se koná až po registraci sdružení. --Egg 14:44, 11 July 2007 (UTC)" Autorům jsem napsal a po urgenci konečně ten nesmysl opravili. Vás to však nezajímá. Nyní argumentujete § 6, který však Vaši utkvělou thesi a nedostatek znalosti spolkového práva nezakryje. Jeho odstavec 2 zní: "...zbytečnou citaci odstranil egg..."

Můžete mi laskavě vysvětlit, jakým logickým postupem z toho dovodíte, že ustanovující valná hromada se koná až po založení spolku? Jsem upřímně zvědav.

Moje fakta jsou podložena znalostí zakládání právnických osob. Na rozdíl od Vás z toho mám zkoušku a rovněž i praxi. Co máte Vy? Vyčtenou jednu nesprávnou stránku?

Jiné vzorové stanovy takové věci neobsahují. Ano, však to není povinné. Nicméně to dokazuje, že mám pravdu já, právník, a ne Vy, matfyzák. Nicméně vzorové stanovy, na něž odkazujete, jsou zajímavé. Cituji: "Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení." Hodláte toto ustanovení převzít? Pokud ne, proč ne?

Když jsem se ptal na konkrétní paragraf v zákoně, podle kterého nemáme právo dělat, co děláme, nic jste mi neukázal. Už jsem Vám jednou odpověděl, že to právo máte. Umíte číst? Jen se v takovém případě otážu WMF, zda souhlasí s tím, aby ji zastupovala hrstka samozvanců.

Ani ten "upravený" dokument [2] neříká, že ustavující členská schůze musí být před registrací sdružení. Ano, bohužel. To však neznamená, že podobné nesmysly jsou souladu s právem.

Podle mě z něj stále vyplývá opak — je to další krok po registraci, přesně v souladu s tím, jak to PV naplánoval. Uznávám, že takové iracionality mohou dilettanti dovodit. Už jim psát nebudu, protože podobná korrespondence by byla zřejmě nekonečná. Nemám jednoduše sílu opravovat všechny pitomosti, které jsou na oné stránce uvedeny. Mnohem jednodušší bude požádat MV, aby se od této stránky officiálně distancovalo.

Pokud pevně nedoložíte svá tvrzení, je to FUD a nemá smysl se o tom nadále bavit. Já ho doložil. Prostudujte si Ivo Telec: Spolkové právo. C. H. Beck, Praha 1998. Jinak považuji za vrchol Vaší arogance, že mistrujete člověka, který má praxi ve spolkovém právu, aniž byste měl byť jen elementární znalosti dané problematiky. Stejně úspěšně jako Vy mohla KSČ označovat za FUD aktivity Charty 77. Zacheus TalkContributionsEdit counter 07:18, 25 July 2007 (UTC)Reply[reply]

Neopravili vůbec nic v tom smyslu, co tvrdíte, podstata zůstala. Paragraf 6 o termínu konání ustavující schůze nehovoří, naše jednání tedy není v rozporu se zákonem. Shodnete se tedy se mnou, že PV má dle zákona právo udělat, co naplánoval. Považujeme to za správné, tedy to uděláme. Ze zákona nevyplývá vaše tvrzení, že o stanovách smí rozhodovat jen VH. O první verzi může rozhodovat PV, o dalších orgány sdružení již podle platných Stanov. Nedodal jste nic, co by mě přimělo ke změně názoru. Vaše nebetyčné ego (já právník!) pro mě není argument. Časy Charty 77 mi připomínají spíš vaše slova o bandě samozvanců. :-) --Egg 09:29, 25 July 2007 (UTC)Reply[reply]

Je zřejmě na čase vrátit se ad fontes. Napsal jsem: "Poté schválí stanovy české ministerstvo vnitra, čímž sdružení formálně vznikne. Následně bude svolána ustavující valná hromada Co asi bude ustanovovat, když WMC už bude nejen založena, ale též vzniklá? Správný postup je přesně opačný." Nic více, nic méně. Vidíte tam někde slovo "nezákonný"? Tak proč mi ho stále otloukáte o hlavu?

Samozřejmě, že banda samozvanců zvaná PV může založit WMC. To v rozporu se zákonem opravdu není. Jen se zeptám WMF, zda souhlasí s tím, aby WMC základala banda samozvanců místo všech zájemců o členství. Kromě toho uvažuji, že připravím založení alternativní WMC, která bude otevřena všem wikipedistům (s výjimkou dětí a agentů StB). Uvidíme, komu nakonec dá WMF a členové přednost, zda demokratickému nebo řízenému vrchností.

"Ze zákona nevyplývá vaše tvrzení, že o stanovách smí rozhodovat jen VH." To jsem přirozeně myslel na demokratický spolek, kde je VH nejvyšším orgánem. Ve Vašem spolku, kde nejvyšším orgánem bude PV a členové budou nepotřebnou stafáží, to přirozeně neplatí.

Zajímalo by mne, když Vám student u zkoušky tvrdí pitomosti, zda také berete jeho názory v ochranu, protože má přirozené právo říkat pitomosti. Ale to je mimo soutěž, nemusíte odpovídat.

Slova jsou jen slova. Vy se jako samozvanci chováte, protože nechcete připustit, aby WMC byla spravována demokraticky. Vaše volba, následky si ponesete sami. Zacheus TalkContributionsEdit counter 14:51, 25 July 2007 (UTC)Reply[reply]

Napsal jste [3]: ... naprosto svévolně o nich rozhodujete sami, ačkoliv k tomu nejste oprávněni. Závěr debaty tedy je, že oprávněni jsme. Samozřejmě že nejvyšším orgánem bude valná hromada a mezi valnými hromadami bude sdružení řídit Rada. Do ustanovení těchto orgánů za sdružení jedná přípravný výbor, přesně v souladu se zákonem o sdružování občanů. Diskusi tímto končím. --Egg 19:27, 25 July 2007 (UTC)Reply[reply]

Závěr debaty tedy je, že WMC bude po vzoru cs: nedemokratická a WMF bude muset rozhodnout, zda je to v souladu s jejími představami.

Vaše "valná hromada" se bude skládat toliko z přípravným výborem pečlivě prokádrovaných členů. Přípravný výbor tedy stojí nad "valnou hromadou", protože rozhoduje o složení valné hromady. Diskusi tímto rovněž končím. Zacheus TalkContributionsEdit counter 06:51, 30 July 2007 (UTC)Reply[reply]

Členství ve Wikimedia Czech RepublicEdit

Eggu, nevím přesně, kdo je ten anonym, který Tebe a Petra Adamka "vrátil" do zájemců o členství. Chápal jsme však jeho akci tak, že když jste se vyřadili z přípravného výboru, tak jste se nenapsali do zájemců o členství (kde se už členové přípravného výboru neopakují).

Pokud ty nechceš být ani členem Sdružení, tak to samozřejmě respektuji, jen jsem o tom ještě neslyšel, protože jsi to nikam nenapsal. Ale o Petru Adámkovi to nevím, takže prosím jeho nemaž ze zájemců o členství. Jeho poznámku "omlouvám se, ale přecenil jsem své časové možnosti :-( " [4] jsem nepochopil tak, že nechce být ani ve Sdružení. Děkuji --Packa 15:55, 12 March 2008 (UTC)Reply[reply]

Já se na to tehdy Petra výslovně ptal na IRC a ujistil mě, že se mezi členy nenapsal záměrně. Dopisuješ ho tam proti jeho vůli - měl by ses ho zeptat, než to uděláš. Co se týče mě, taky je to záměr a říkal jsem to na IRC několikrát. Momentálně nemám na sdružení čas a zda si ho někdy v budoucnu udělám, to si musím teprve pořádně rozmyslet, prakticky je to ve hvězdách. Anonymem se ukázal být Zirland a s ním už jsem si to vysvětlil. Buď zdráv. --Egg 13:54, 17 March 2008 (UTC)Reply[reply]

Congratulation ...Edit

... to your son! :) Dorgan 13:42, 31 January 2009 (UTC)Reply[reply]

Thank you. :-) --egg 10:18, 3 February 2009 (UTC)Reply[reply]

Solar eclipseEdit

I'm sorry. When I used File:Solar_eclips_2009-07-22_B.jpg, the image did not have a template for deletion. Thank you for pointed out the mistake. I am sorry if I have grammar errors. My English is not the best. Milenstalk 13:30, 22 July 2009 (UTC)

OK. :-) It can happen to anybody. Have a nice day. --egg 11:17, 23 July 2009 (UTC)Reply[reply]