จรรยาบรรณสากล/แนวทางการบังคับใช้/ข้อมูลผู้ลงคะแนน

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Voter information and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
จรรยาบรรณสากล

การลงคะแนนเพื่อสนับสนุนแนวทางบังคับใช้ฉบับแก้ไขของจรรณยาบรรณสากล (UCoC) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2023 จนถึง 31 มกราคม 2023 เวลา 23:59:59 น. (UTC) ผ่านทาง SecurePoll ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมดภายในชุมชนวิกิมีเดียจะมีโอกาสในการเลือกว่าตนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางการบังคับใช้หรือไม่ อย่างไร การสนับสนุนแนวทางการบังคับใช้นี้มีความจำเป็นโดยเป็นหนึ่งในเส้นทางและกระบวนการจัดตั้งแนวทางการบังคับใช้ของ UCoC อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้ด้านล่าง

โปรดดูคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนน

กระบวนการลงคะแนนเสียง

หากคุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง:

 1. ทบทวนแนวทางการบังคับใช้ที่แก้ไขแล้วสําหรับนโยบายจรรยาบรรณสากล
 2. ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านการใช้แนวทางการบังคับใช้ หากคัดค้าน ให้ระบุการเปลี่ยนแปลงที่แนะนําสำหรับแนวทางเข้าไปกับการลงคะแนนเสียงของคุณ
 3. เรียนรู้วิธีการลงคะแนนเสียงของคุณด้วย SecurePoll
 4. ไปที่หน้าการลงคะแนนเสียงของ SecurePoll และทําตามคําแนะนํา
 5. เตือนสมาชิกชุมชนรายอื่นให้ลงคะแนนเสียง!

การลงคะแนนเสียงครั้งนี้เกี่ยวกับอะไร

ในช่วงกลางเดือนมกราคม แนวทางการบังคับใช้ (Enforcement Guidelines: EGs) สำหรับจรรณยาบรรณสากลโดยเป็นการลงคะแนนโดยชุมชนครั้งที่ 2 ซึ่งต่อจากการลงคะแนนเมื่อเดือนมีนาคม 2022 และได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ แต่ยังได้มีการเน้นข้อกังวลที่สำคัญที่ขอให้คณะกรรมการกิจการชุมชน (Community Affairs Committee, CAC) โดยคณะกรรมการทรัสตีทำการปรับปรุง คณะกรรมการได้ทบทวนตามข้อคิดเห็นของชุมชนและแก้ไขตามความเห็น ตัวอย่างของข้อกังวล ได้แก่การหาจุดสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใส รวมไปถึงการสร้างข้อกำหนดด้านการฝึกอบรมและการยืนยันได้รับการปรับปรุงแล้ว

คณะกรรมาธิการของมูลนิธิวิกิมีเดียสนับสนุนการลงคะแนนเสียงของชุมชนในข้อเสนอแนวทางการบังคับใช้จรรณยาบรรณสากล หลังจากมีการให้การแสดงความเห็นใน UCoC โดยคณะกรรมการ กรรมาธิการยังตระหนักถึงการสนับสนุนการออกเสียงลงคะแนนเสียงดังกล่าวที่แสดงออกโดยหนังสือร่วมของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการและการสํารวจการทําหน้าที่อาสาสมัคร สมาชิกขององค์กรในเครือ และคณะกรรมการร่าง

หนึ่งในคําแนะนําที่สําคัญของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในปี 2030 คือการสร้าง UCoC ร่วมกัน เพื่อกำหนดพื้นฐานของพฤติกรรมที่ยอมรับได้ทั่วโลกสําหรับขบวนการทั้งหมด โดยไม่ยินยอมให้มีการล่วงละเมิด

แนวทางการบังคับใช้หลักจรรยาบรรณสากล

แนวทางเหล่านี้มีไว้สำหรับการบังคับใช้จรรณยาบรรณสากล เป้าหมายหลักของ UCoC แต่เดิมนั้นถูกให้สัตยาบันไว้โดยคณะกรรมการมูลนิธิหลังจากการขอคำแนะนำจากชุมชน โดยไม่ได้มีการสำรวจความเห็นที่ชัดเจนภายในชุมชนและระหว่างชุมชน โดยยังรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน สืบสวน และสอบสวน และการกระทำใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดจรรณยาบรรณสากล การบังคับใช้จะถูกจัดการเป็นหลักโดย แต่ไม่จำกัดเพียง ฟังก์ชันการทำงานใด ๆ ของโครงการวิกิมีเดียทั้งในออนไลน์และออฟไลน์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งโฮสต์บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม โดยที่จะดำเนินการ ในเวลาที่เหมาะสมและเป็นกิจลักษณะอย่างทั่วถึงทั้งหมดในขบวนการวิกิมีเดีย

แนวทางการบังคับใช้ UCoC ประกอบด้วยสองส่วน:

 • งานป้องกัน
  • การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับ UCoC การแนะนําการฝึกอบรม UCoC และอื่น ๆ
 • งานตอบสนอง
  • การให้รายละเอียดกระบวนการสําหรับการยื่นเรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการละเมิดฝ่าฝืนที่มีการรายงาน การจัดหาทรัพยากรสําหรับการละเมิดฝ่าฝืนที่มีการรายงาน การระบุถึงการดำเนินการเพื่อบังคับใช้สําหรับการละเมิดฝ่าฝืน ฯลฯ

ทําไมคุณควรลงคะแนนเสียง

การให้สัตยาบันแนวทางการบังคับใช้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการกําหนดเส้นทางและกระบวนการบังคับใช้สําหรับ UCoC ในขั้นสุดท้าย การลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินการสนับสนุนของชุมชนสําหรับ UCoC และรวบรวมความคิดเห็น หากผู้ลงคะแนนเสียงมีข้อสงวนเกี่ยวกับข้อเสนอปัจจุบัน ไม่ว่าวิธีใด สิ่งสําคัญคือการแสดงความคิดเห็นของคุณผ่านการลงคะแนนเสียงของคุณ และหากคุณเลือก "ไม่สนับสนุน" สิ่งสําคัญคือต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าส่วนใดของแนวทางที่คุณมีข้อกังวลใจ และเพราะเหตุใด

สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการลงคะแนนเสียงจะ:

 • ช่วยให้แน่ใจว่ามุมมองที่คุณมีต่อโครงการวิกิมีเดียจะได้รับการนำเสนอในผลการลงคะแนนเสียงทั่วโลก

วิธีการลงคะแนนเสียง

 
แบบจำลองการลงคะแนนเสียง SecurePoll โปรดทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า votewiki อาจแนะนำให้คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ การโหวตของคุณจะยังคงนับ

โปรดอ่านข้อมูลในส่วนนี้ก่อนที่คุณจะไปที่ SecurePoll เพื่อเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยให้การลงคะแนนเสียงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

 • ภายในการเลือกตั้งจะมีคำถามและมีสองตัวเลือก โปรดเลือก "ไม่สนับสนุน" หรือ "สนับสนุน" การลงคะแนนที่ไม่ได้เลือกข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ถูกนับรวมในการนับครั้งสุดท้าย
 • กล่อง “ความคิดเห็น” จะเป็นที่สำหรับให้คุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกังวลใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เสนอ
 • SecurePoll จะแจ้งให้คุณทราบว่าคะแนนของคุณได้รับการบันทึกแล้ว
 • คุณสามารถลงคะแนนเสียงใหม่ได้ โดยที่คำตอบใหม่จะเข้าไปแทนที่คะแนนเสียงก่อนหน้าของคุณ คุณสามารถลงคะแนนเสียงกี่รอบก็ได้เท่าที่คุณต้องการ

จะมีการพิจารณาผลการลงคะแนนเสียงอย่างไร

ต้องได้รับคะแนนสนับสนุนจากผู้ใช้ที่เข้าร่วมเกิน 50% ถึงจะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการทรัสตีให้สัตยาบันได้ ปัจจุบันนี้ การเคลื่อนไหวไม่ได้มีหลักปฏิบัติแบบเดียวเกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนนเสียงที่ผ่าน/ไม่ผ่านที่ต้องปฏิบัติตาม (บางกระบวนการใช้เกณฑ์ผลคะแนนเสียงข้างมาก (⅔) ในขณะที่บางกระบวนการอาจใช้เสียงส่วนใหญ่ (50% +1) ในขณะที่บางกระบวนการจะหลีกเลี่ยงการนับคะแนนเสียงด้วยตัวเลขทั้งหมด) สําหรับกระบวนการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงประชามติส่วนใหญ่ในเขตอำนาจทางกฎหมายของโลกแห่งความเป็นจริง เราจึงได้เลือกใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่

การลงคะแนนจะถูกกลั่นกรองโดยกลุ่มอาสาสมัครอิสระ และผลลัพธ์จะถูกเผยแพร่เป็นสาธารณะ เช่นเดียวกับการลงคะแนนครั้งแรก ผู้ลงคะแนนจะสามารถทำได้ทั้งลงคะแนนแบ่งปันข้อกังวลที่อาจมีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการทรัสตีจะดูที่ระดับการสนับสนุนและข้อกังวลเพื่อดูว่าแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้ว่าเป็นรุ่นสรุปแล้วหรือต้องพัฒนาต่ออย่างไร

บุคคลนอกมูลนิธิวิกิมีเดีย จะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือไม่

ผลของการลงคะแนนจะได้รับการตรวจสอบความผิดปกติโดยอาสาสมัครชาววิกิมีเดียที่มีประสบการณ์ในกระบวนการลงคะแนนเสียงและการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนคือ:

คุณสมบัติในการลงคะแนนเสียง

กฎทั่วไป

คุณต้องไม่ถูกบล็อกมิให้แก้ไขในมากกว่า 1 โครงการจึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนน

บรรณาธิการ

คุณสามารถลงคะแนนจากบัญชีที่ลงทะเบียนแล้วใด ๆ ของคุณได้บัญชีเดียวเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะมีบัญชีมากเพียงใดก็ได้ เพื่อให้เข้ากับเงื่อนไข บัญชีนี้ต้อง:

 • ไม่ถูกบล็อกมากกว่าหนึ่งโครงการ;
 • และไม่ใช่บอต;
 • มีการแก้ไขอย่างน้อย 300 ครั้งก่อน 3 มกราคม 2023 รวมทั้งหมดในวิกิของโครงการวิกิมีเดีย;
 • และทำการแก้ไขอย่างน้อย 20 ครั้ง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2022 และ 3 มกราคม 2023

สามารถใช้เครื่องมือ [$TKTK AccountEligibility] เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การลงคะแนนเสียงเบื้องต้นของบรรณาธิการได้อย่างรวดเร็ว

นักพัฒนา

นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีสิทธิ์ลงคะแนนหากเข้าเงื่อนไข:

 • เป็นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์วิกิมีเดียที่สามารถเข้าถึงโปรโตคอลการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปลอดภัยได้ (shell)
 • หรือมีคอมมิตที่ได้รับการ Merge ใน Repo ใด ๆ บน Gerrit ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2022 และ 3 มกราคม 2023

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • หรือเคยรวมการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งอย่างกับ Repo ใด ๆ ในส่วนขยายที่ไม่ใช่ของมูลนิธิฯ หรือสกินที่ไม่ใช่ของมูลนิธิ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2022 ถึง 3 มกราคม 2023
 • หรือเคยมีคอมมิตที่ถูก Merge เข้ากับ Repo ของเครื่องมือวิกิมีเดียใด ๆ อย่างน้อย 1 คอมมิต (เช่น magnustools) ระหว่าง 3 กรกฎาคม ถึง 3 มกราคม 2023
 • หรือมีการแก้ไขอย่างน้อย 300 ครั้ง ก่อนวันที่ 3 มกราคม 2023 และเคยทําการแก้ไขอย่างน้อย 20 ครั้ง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2022 และ 3 มกราคม 2023 ใน translatewiki.net;
 • หรือเป็นผู้ดูแล/ผู้ร่วมให้ข้อมูลของเครื่องมือ บอต สคริปต์ผู้ใช้ แกดเจ็ต และโมดูลูอาบนวิกิของวิกิมีเดีย
 • หรือมีส่วนร่วมที่สำคัญในกระบวนการออกแบบ และ/หรือ ตรวจสอบการพัฒนาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิกิมีเดีย

หมายเหตุ: หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หลัก คุณจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ทันที เนื่องจากข้อจํากัดทางเทคนิคของ SecurePoll บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เพิ่มเติมอาจไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้โดยตรง เว้นแต่ว่าจะมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อื่น ๆ หากคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลพร้อมด้วยเหตุผลไปที่ ucocproject@wikimedia.org พร้อมเหตุผลอย่างน้อยสี่วันสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดการลงคะแนน ซึ่งคือภายในวันที่ 27 มกราคม 2023 หากคุณเข้าเงื่อนไข เราจะเพิ่มคุณเข้าในรายการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ลงคะแนนได้

เจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างของ Wikimedia Foundation

เจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างของมูลนิธิวิกิมีเดีย ในปัจจุบันจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง หากได้รับการว่าจ้างโดย มูลนิธิวิกิมีเดีย ณ วันที่ 3 มกราคม 2023

เจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างในเครือ Wikimedia Movement

เจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างของคณะวิกิมีเดียท้องถิ่น องค์กรเฉพาะเรื่อง หรือกลุ่มผู้ใช้ในปัจจุบัน จะมีสิทธิ์ออกเสียงก็ต่อเมื่อได้รับการว่าจ้างโดยองค์กรของตนภายในวันที่ 3 มกราคม 2023

สมาชิกของเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางการตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของคณะวิกิมีเดีย องค์กรเฉพาะเรื่อง หรือกลุ่มผู้ใช้ในปัจจุบัน จะมีสิทธิ์ในการลงคะแนน หากทำงานในภายในวันที่ 3 มกราคม 2023

สมาชิกคณะกรรมการของมูลนิธิวิกิมีเดีย และสมาชิกที่ปรึกษาคณะกรรมการ

สมาชิกในอดีตและปัจจุบันของคณะกรรมการทรัสตีและที่ปรึกษา มีสิทธิ์ลงคะแนน

สมาชิกคณะกรรมการขบวนการ

สมาชิกปัจจุบันของคณะกรรมการขบวนการวิกิมีเดีย มีสิทธิ์ในการลงคะแนนหากอยู่ในบทบาทภายในวันที่ 3 มกราคม 2023

ผู้จัดชุมชนขบวนการวิกิมีเดีย

ผู้จัดชุมชนที่ดำเนินการอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ แต่ไม่ได้มีสิทธิ์ตามหมวดอื่นอยู่แล้ว จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเมื่อเข้าเงื่อนไขดังนี้:

 • สมัคร ได้รับ หรือรายงานในด้านเงินช่วยเหลือของมูลนิธิวิกิมีเดีย ตั้งแต่ 1 กันยายน 2021
 • เป็นผู้จัดในงานแฮคกาธอน งานแข่ง หรืองานกิจกรรมวิกิมีเดียใด ๆ ที่มีเอกสารบนวิกิที่ชัดเจนและมีผู้เข้าร่วม/ผู้เข้าชม/ผู้มีส่วนร่วม อย่างน้อย 10 คน ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2022 ถึง 3 มกราคม 2023

เงื่อนไขเพิ่มเติม

หากคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลพร้อมด้วยเหตุผลไปที่ ucocproject@wikimedia.org พร้อมเหตุผลอย่างน้อยสี่วันสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดการลงคะแนน ซึ่งคือภายในวันที่ 27 มกราคม 2023 หากคุณเข้าเงื่อนไข เราจะเพิ่มคุณเข้าในรายการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ลงคะแนนได้

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

 1. ฉันจะตรวจสอบสิทธิ์ของฉันได้อย่างไร
  คุณสามารถใช้เครื่องมือ AccountEligibility ตรวจสอบสิทธิ์ในการลงคะแนนปัจจุบัน โดยมีหน้าสารสนเทศเกี่ยวกับบัญชีข้ามโครงการเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนการแก้ไขของคุณและประวัติการมีส่วนร่วม
 2. สิทธิ์การลงคะแนนเสียงได้รับการกำหนดด้วยวิธีใด
  คณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย เป็นผู้ตั้งข้อกําหนดการมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงก่อนที่จะเริ่มการเลือกตั้ง ข้อกําหนดเหล่านี้เป็นข้อกําหนดเดียวกับที่ใช้สําหรับการคัดสรรคณะกรรมการทรัสตี
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้
  คุณอาจได้รับข้อความ: "ขออภัย ท่านไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ใช้ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้"
  วิธีแก้ปัญหา

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่ระบบแล้ว

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกําลังลงคะแนนเสียงจาก Meta-wiki คุณสามารถใช้ลิงก์นี้เพื่อไปที่หน้าเริ่มต้นการลงคะแนนเสียง

  หากคุณเป็นผู้พัฒนา เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิวิกิมีเดีย สมาชิกคณะกรรมการขบวนการวิกิมีเดีย ผู้ที่ได้รับงบสนับสนุน หรือสมาชิกคณะกรรมการปรึกษา คุณอาจไม่มีชื่อผู้ใช้ที่เจาะจงและต้องเพิ่มเ่ในรายการผู้โหวตด้วยมือ และติดต่อ ucocproject@wikimedia.org เพื่อให้เพิ่มลงในรายการ การตอบกลับควรถูกส่งภายใน 72 ชั่วโมงในการแจ้งการเพิ่มคุณเข้าสู่รายการ

  หากคุณยังไม่สามารถลงคะแนนได้และเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ โปรดส่งข้อความในหน้าคุยการลงคะแนนหรือติดต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่ ucocproject@wikimedia.org และจะตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมง

 4. ฉันเข้าสู่ระบบใน VoteWiki ไม่ได้
  คุณไม่จําเป็นต้องเข้าสู่ระบบ VoteWiki เพื่อลงคะแนนเสียง ถ้าคุณเห็นหน้าลงคะแนนเสียง แสดงว่า SecurePoll ระบุตัวตนของคุณได้สําเร็จ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย มีบัญชีในจํานวนจํากัดเท่านั้นที่มีชื่อลงทะเบียนอยู่บน VoteWiki
 5. คนอื่นจะเห็นหรือไม่ว่าฉันลงคะแนนเสียงอะไร
  ไม่ การเลือกตั้งมีความปลอดภัย การเลือกตั้งใช้ซอฟต์แวร์ SecurePoll การลงคะแนนเสียงจะเป็นความลับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ หรือบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ Wikimedia Foundation จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าใครก็ตาม สมาชิกทีมความไว้วางใจและความปลอดภัย (Trust & Safety) ที่มูลนิธิวิกิมีเดียมีคีย์การเข้ารหัสสําหรับการเลือกตั้ง เมื่อเปิดใช้งานคีย์แล้ว การเลือกตั้งจะหยุดลงชั่วคราว
 6. จะมีการเก็บข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับผู้ลงคะแนนเสียง

  ข้อมูลระบุตัวตนบางอย่างของผู้ลงคะแนนเสียงจะสามารถดูได้โดยบุคคลไม่กี่คนที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและนับคะแนนการลงคะแนนเสียง

  ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP และตัวแทนผู้ใช้ ข้อมูลนี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติ 90 วันหลังจากการเลือก

 7. ข้อมูลนี้จะนําไปใช้อย่างไร
  จะมีการสรุปตัวชี้วัดเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงนี้ในหน้าผลของการลงคะแนนเสียงบนเมทาและรายงานหลังการวิเคราะห์ของการลงคะแนนเสียง จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้นี้ อาจนําไปใช้ในการกําหนดจํานวนผู้ลงคะแนนเสียงอิสระและการกระจายผู้ลงคะแนนเสียงทั่วโลก
 8. เมื่อฉันลงคะแนนเสียง ฉันไม่เห็นข้อความตอบรับว่ามีการลงคะแนนเสียงแล้ว แต่มีข้อความอัตโนมัติปรากฏขึ้นมาว่า ฉันต้องเข้าสู่ระบบเพื่อลงคะแนนเสียง สิ่งที่เกิดขึ้น

  คุณไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ VoteWiki ข้อผิดพลาดนี้มักเกิดจากปัญหาแคช กรุณาลองเข้าลงคะแนนใหม่ที่ m:Special:SecurePoll/vote/394

  นอกจากนี้ โปรดทราบว่าคุณมีอิสระที่จะมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้บ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการ ระบบจะจัดเก็บหนึ่งคะแนนเสียงต่อผู้ใช้หนึ่งรายเท่านั้น และจะแทนที่คะแนนเดิมของคุณด้วยคะแนนใหม่ และยกเลิกคะแนนเสียงก่อนหน้า

  เมื่อขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของคุณเสร็จสมบูรณ์ จะมีข้อความยืนยันการรับคะแนนปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ ซึ่งคุณสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าคุณได้ลงคะแนนเสียงแล้ว

 9. ระบบการลงคะแนนเสียงมีวิธีปกป้องไม่ให้ผู้ใช้ลงคะแนนเสียงหลายครั้งอย่างไร
  ระบบจะบันทึกคะแนนเสียงแค่เพียงหนึ่งครั้งต่อผู้ใช้หนึ่งรายเท่านั้น คุณมีอิสระที่จะมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้บ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการ ระบบจะแทนที่การลงคะแนนเสียงเก่าของคุณด้วยคะแนนใหม่ และยกเลิกการลงคะแนนเสียงก่อนหน้า
 10. พนักงานถูกบังคับหรือส่งเสริมให้ลงคะแนนเสียงในทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือไม่
  ไม่ พนักงานของมูลนิธิวิกิมีเดียและองค์กรในเครือ ไม่ได้รับการส่งเสริมให้ลงคะแนนเสียงในทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ เราส่งเสริมให้ทุกคนลงคะแนนเสียงโดยอิสระ เพื่อให้แนวทางการบังคับใช้หลักจรรยาบรรณมีประสิทธิภาพ เราต้องการข้อมูลที่ตรงไปตรงมา เพื่อช่วยให้เราทราบว่าจําเป็นต้องมีการปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
 11. ทีมความไว้วางใจและความปลอดภัย (Trust & Safety) จะมีอคติต่อผลการลงคะแนนเสียงหรือไม่
  หน่วยงานทีมความไว้วางใจและความปลอดภัยแบ่งหน้าที่ออกเป็นสามกลุ่ม: นโยบาย การจงใจเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจผิด และการปฏิบัติการ ทีมที่ดูแล UCoC คือทีมนโยบาย ทีมนโยบายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนการดําเนินการของผู้ใช้ แม้ว่าเราจะไม่เชื่อว่าทีมปฏิบัติการมีอคติหรือน่าจะมีอคติ แต่ส่วนงานที่แยกหน้าที่ออกมานี้ มีจุดประสงค์หลักคือการหลีกเลี่ยงอคติที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ทีมนโยบายจะไม่ถูกประเมินว่าบนหลักการที่ว่า เอกสารที่สร้างร่วมกันนี้ผ่านขั้นตอนไปถึงการอนุมัติในครั้งแรกหรือไม่ หรือจําเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทีมจะได้รับการประเมินจากความสามารถในการทํางานร่วมกับชุมชน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาวิธีการทํางานร่วมกันเพื่อบังคับใช้ UCoC ที่จะทําหน้าที่เพื่อชุมชน เป้าหมายของเราคือการปฏิบัติตามความรับผิดชอบดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 12. คําถามอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงที่นี่
  สําหรับข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดของระบบการลงคะแนนเสียง โปรดส่งอีเมลไปที่ ucocproject@wikimedia.org โปรดระบุชื่อผู้ใช้ที่คุณกําลังพยายามลงคะแนนเสียงและโครงการที่คุณกําลังพยายามลงคะแนนเสียงให้ สมาชิกในทีมโครงการจะตอบกลับอีเมลของคุณโดยเร็วที่สุด